הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד והכנסתם מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק, זכאים לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות, כאשר הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות
ערך זה מפרט בנושא קצבת עידוד למי שנקבעה להם דרגת אי כושר של 100%
ניתן לחשב את סכום הקצבה במחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי, וכן במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף בנושא קצבת עידוד לבעלי דרגת אי כושר של 100%, ראו בעלון המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

קצבת עידוד מחליפה, בהתאם לתנאים, את קצבת הנכות למי שהחל לעבוד, כאשר הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות. למידע כללי נוסף בנושא קצבת עידוד.

מי זכאי?

 • לקצבת עידוד זכאי מי שהחל לעבוד לאחר שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות, והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.

קצבת עידוד לבעלי נכות בשיעור 100%

 • הטבלה הנמצאת בעלון המוסד לביטוח לאומי מפרטת את סכומי הקצבה למי שנקבעה להם דרגת אי כושר של 100%, בהתאם לגובה הכנסתם מעבודה ומצבם המשפחתי.
 • למי שנקבעה נכות רפואית מעל 50%, תשולם תוספת לקצבה. לפרטים נוספים, ראו קצבה חודשית נוספת (קח"ן).
 • להלן תמצאו הסברים ודוגמאות על-פי נתוני הטבלה, המעודכנים לפברואר 2015:
  • למי שנקבעה דרגת אי כושר של 100% והוא מרוויח עד 1,945 ש"ח בחודש, אין כל שינוי בקצבת הנכות.
  • למי שמרוויחים בין 1,946 ש"ח ל-3,800 ש"ח, מופחתים מהקצבה בין 1 ש"ח ל-482 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-7 דרגות, כאשר הקצבה ממשיכה להיות קצבת נכות.
  • למי שמרוויחים בין 3,801 ש"ח ל- 5,000 ש"ח, מופחתים מהקצבה בין 592 ש"ח ל-842 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-3 דרגות. סוג הקצבה המשולמת - נכות או עידוד, ייקבע בהתאם לכללים שיפורטו להלן.
  • למי שמרוויחים בין 5,001 ש"ח ל- 11,500 ש"ח, מופחתים מהקצבה בין 1,009 ש"ח ל-4,191 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-12 דרגות, כאשר הקצבה הופכת להיות קצבת עידוד.

הכנסה עד לגובה של 1,945 ש"ח

דוגמה
 • גבר עם בת זוג וילד מקבל קצבת נכות לפי דרגה של 100%, בסך 4,451 ש"ח.
 • הוא התחיל לעבוד ולהשתכר 1,800 ש"ח ברוטו לחודש.
 • לאחר שהתחיל לעבוד, עדיין תשולם לו קצבת נכות באותו סכום - 4,451 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה כעת 6,251 ש"ח.

הכנסה בין 1,946 ש"ח ל- 3,800 ש"ח

 • בעלי דרגת אי כושר של 100% שמרוויחים בין 1,946 ש"ח ל- 3,800 ש"ח ימשיכו לקבל את קצבת הנכות, כאשר מופחתים מהקצבה בין 1 ש"ח ל- 482 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-7 דרגות.
דוגמה
 • אישה נשואה ללא ילדים מקבלת קצבת נכות בשיעור 100% הכוללת תוספת בשיעור 100% עבור בן זוגה, בסך 3,514 ש"ח.
 • האישה החלה לעבוד ולהשתכר 2,700 ש"ח ברוטו בחודש.
 • היא תקבל כעת את קצבת הנכות פחות 212 ש"ח, כלומר 3,302 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיה ממשכורת + קצבת נכות יהיה 6,002 ש"ח.

הכנסה בין 3,801 ש"ח ל- 5,000 ש"ח

 • לבעלי דרגת אי כושר של 100% המרוויחים בין 3,801 ש"ח ל- 5,000 ש"ח, מופחתים מהקצבה בין 592 ש"ח ל-842 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-3 דרגות. סוג הקצבה (נכות/עידוד) תלוי בנסיבות-
 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים ימשיך לקבל קצבת נכות:
  • נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות.
  • נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות עקב מוגבלות נפשית או שכלית.
  • הוא היה זכאי לקצבה במשך חמש שנים לפחות מיום 01.08.2002 עד יום 31.07.2009.
 • מי שאינו משתייך לאוכלוסיות שצויינו, יקבל קצבת עידוד בסכום הזהה לקצבת הנכות.
דוגמה
 • גבר עם בת זוג שאינה עובדת ותינוק, היה זכאי לקצבת נכות לפי דרגה של 100% מיום 15.10.2003 עד יום 31.07.2009.
 • קצבת הנכות שקיבל (כולל תוספת בשיעור 100% עבור בת הזוג והתינוק), היתה בגובה 4,451 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 4,000 ש"ח בחודש.
 • הוא יקבל כעת קצבת נכות בגובה 4,451 ש"ח פחות 592 ש"ח, כלומר 3,859 ש"ח.
 • אם זכאותו לקצבת נכות היתה מתחילה ביום 15.10.2004 (כלומר לא עברו 5 שנים עד יום 31.07.2009), הוא היה זכאי לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות, באותו סכום- 3,859 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 7,859 ש"ח בחודש.
דוגמה
 • רווקה ללא ילדים שנקבעה לה נכות רפואית של 40% עקב לקות נפשית, וזכאות לקצבת נכות לפי דרגה של 100%.
 • קצבת הנכות שקיבלה היתה בגובה 2,342 ש"ח.
 • היא החלה לעבוד ולהשתכר 5,000 ש"ח בחודש.
 • היא תקבל כעת את קצבת הנכות פחות 842 ש"ח, כלומר 1,500 ש"ח.
 • אילו נקבעה לה נכות רפואית בשל לקות שאינה נפשית או שכלית, היא היתה זכאית כעת לקצבת עידוד באותו סכום- 1,500 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיה ממשכורת + קצבה יהיה 6,500 ש"ח בחודש.

הכנסה בין 5,001 ש"ח ל-11,500 ש"ח

 • לבעלי דרגת אי כושר של 100% המרוויחים בין 5,001 ש"ח ל-11,500 ש"ח, מופחתים מהקצבה בין 1,009 ש"ח ל-4,191 ש"ח בהתאם, בחלוקה ל-12 דרגות, כאשר הקצבה שהם מקבלים היא קצבת עידוד.
דוגמה
 • גבר נשוי עם 3 ילדים קיבל קצבת נכות לפי דרגה של 100%, בסך 5,388 ש"ח (כולל תוספת בשיעור 100% עבור בת זוג ו-2 ילדים).
 • הוא התחיל לעבוד וכעת הוא משתכר 7,400 ש"ח ברוטו לחודש.
 • במקום קצבת הנכות הוא יקבל קצבת עידוד בסך 3,676 ש"ח (סכום קצבת הנכות פחות 1,712 ש"ח).
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 11,076 ש"ח בחודש.

ריכוז הדוגמאות

מצב משפחתי קצבת נכות בש"ח לפני התחלת עבודה הכנסה מעבודה בש"ח גובה הקצבה בש"ח לאחר התחלת העבודה סכום הכנסה + קצבה בש"ח השינוי בקצבה
יחיד + בת זוג וילד 4,451 1,800 4,451 6,251 הקצבה נותרת ללא שינוי
יחידה + בן זוג 3,514 2,700 3,302 6,002 הפחתה של 212 ש"ח מהקצבה
יחיד + בת זוג וילד 4,451 4,000 3,859 7,859 הפחתה של 592 ש"ח מהקצבה
יחידה 2,342 5,000 1,500 6,500 הפחתה של 842 ש"ח מהקצבה
יחיד + בת זוג ו-2 ילדים (ומעלה) 5,388 7,400 3,676 11,076 הפחתה של 1,712 ש"ח מהקצבה


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים