הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד והכנסתם מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק, זכאים לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות, כאשר הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות
ערך זה מפרט בנושא קצבת עידוד למי שנקבעה להם דרגת אי כושר של 60%
ניתן לחשב את סכום הקצבה במחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי, וכן במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף בנושא קצבת עידוד לבעלי דרגת אי כושר של 60%, ראו בעלון המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

קצבת עידוד מחליפה, בהתאם לתנאים, את קצבת הנכות למי שהחל לעבוד, כאשר הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות. למידע כללי נוסף בנושא קצבת עידוד.

מי זכאי?

 • לקצבת עידוד זכאי מי שהחל לעבוד לאחר שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות, והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.

קצבת עידוד לבעלי נכות בשיעור 60%

 • הטבלה הנמצאת בעלון המוסד לביטוח לאומי מפרטת את סכומי הקצבה למי שנקבעה להם דרגת אי כושר של 60%, בהתאם לגובה הכנסתם מעבודה ומצבם המשפחתי.
 • להלן תמצאו הסברים ודוגמאות על-פי נתוני הטבלה, המעודכנים לפברואר 2015:
  • מי שהיו זכאים לתוספת בעד בן/בת זוג ו/או ילדים והתחילו לעבוד ולהשתכר 1,946 ש"ח ומעלה, יקבלו כעת תוספת בשיעור מלא (100%), במקום תוספת בשיעור של 60% שקיבלו לפני כן.
  • למי שנקבעה דרגת אי כושר של 60% והם מרוויחים עד 5,318 ש"ח בחודש, אין הפחתה מסכום קצבת הנכות.
  • כאשר מרוויחים בין 5,558 ש"ח ל- 11,700 ש"ח משולמת קצבת עידוד, כאשר ההפחתה מסכום הקצבה נעה בין 72 ש"ח ל- 3,074 ש"ח, בחלוקה ל-13 דרגות (ועדיין הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות).

הכנסה עד לגובה של 1,945 ש"ח

דוגמה
 • אדם עם בת זוג וילד מקבל קצבת נכות לפי דרגה של 60%, בסך 2,670 ש"ח.
 • האדם התחיל לעבוד ולהשתכר 1,800 ש"ח ברוטו לחודש.
 • לאחר שהתחיל לעבוד, עדיין תשולם לו קצבת נכות באותו סכום - 2,670 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה כעת 4,470 ש"ח.

הכנסה בין 1,946 ש"ח ל- 4,166 ש"ח

 • בעלי דרגת אי כושר של 60% שמרוויחים בין 1,946 ש"ח ל- 4,166 ש"ח ימשיכו לקבל את קצבת הנכות, עם תוספת מוגדלת עבור בני זוג וילדים.
דוגמה
 • אישה נשואה וללא ילדים מקבלת קצבת נכות בשיעור 60% + תוספת בשיעור 60% עבור בן זוגה, בסך הכל 2,108 ש"ח.
 • האישה החלה לעבוד ולהשתכר 2,000 ש"ח ברוטו בחודש.
 • היא תקבל כעת את קצבת הנכות + תוספת מוגדלת ל-100% עבור בן הזוג (469 ש"ח נוספים), כלומר 2,577 ש"ח לקצבה + תוספת.
 • סך כל הכנסותיה ממשכורת + קצבת נכות יהיה 4,577 ש"ח.

הכנסה בין 4,167 ש"ח ל- 5,318 ש"ח

 • בהכנסה שבין 4,167 ש"ח ל- 5,318 ש"ח עדיין לא מופחת כל סכום מהקצבה המשולמת לבעלי דרגת אי כושר של 60%, אך סוג הקצבה (נכות/עידוד) תלוי בנסיבות-
 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים ימשיך לקבל קצבת נכות:
  • נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות.
  • נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות עקב מוגבלות נפשית או שכלית.
  • הוא היה זכאי לקצבה במשך חמש שנים לפחות בין יום 01.08.2002 ליום 31.07.2009.
 • מי שאינו משתייך לאוכלוסיות שצויינו, יקבל קצבת עידוד בסכום הזהה לקצבת הנכות.
דוגמה
 • אישה עם שני ילדים וללא בן זוג, עם דרגת נכות של 60%, מקבלת קצבת נכות בגובה 2,529 ש"ח (כולל תוספת בשיעור 60% עבור הילדים).
 • הנכות הרפואית שנקבעה לה היא בשיעור של 75%.
 • האישה החלה לעבוד ולהשתכר 4,000 ש"ח בחודש.
 • כעת היא זכאית לאותה קצבת נכות + תוספת מוגדלת ל- 100% עבור הילדים (750 ש"ח נוספים). סכום קצבת הנכות + התוספת יהיה 3,279 ש"ח.
 • אילו קיבלה קצבת נכות ונכותה הרפואית היתה בשיעור של 65%, היא היתה זכאית כעת לקצבת עידוד באותו סכום- 3,279 ש"ח (כולל התוספת).
 • סך כל הכנסותיה של האשה ממשכורת + קצבה יהיה 7,279 ש"ח בחודש.
דוגמה
 • אדם עם בת זוג שאינה עובדת ותינוק, היה זכאי לקצבת נכות לפי דרגה של 60% מיום 15.10.2003 עד יום 31.07.2009.
 • קצבת הנכות שקיבל (כולל תוספת בשיעור 60% עבור בת הזוג והתינוק), היתה בגובה 2,670 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהשתכר 5,000 ש"ח בחודש.
 • הוא יקבל כעת קצבת נכות בגובה 2,670 ש"ח + הגדלה ל-100% בתוספת עבור בני המשפחה בסך 844 ש"ח, כלומר 3,514 ש"ח.
 • אם זכאותו לקצבת נכות היתה מתחילה ביום 15.10.2004 (כלומר לא עברו 5 שנים עד יום 31.07.2009), הוא היה זכאי לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות, באותו סכום- 3,514 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 8,514 ש"ח בחודש.

הכנסה של 5,319 ש"ח

 • בהכנסה בגובה 5,319 ש"ח ישנה הפחתה של 1 ש"ח מסכום הקצבה, כאשר גם כאן הקצבה תהיה קצבת נכות או קצבת עידוד, בהתאם לכללים שפורטו בסעיף הקודם.
דוגמה
 • רווק שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 40% עקב מוגבלות נפשית, קיבל קצבת נכות לפי דרגת אי כושר של 60% בסך 1,405 ש"ח.
 • הוא החל לעבוד ולהרוויח 5,319 ש"ח בחודש.
 • כעת הוא יהיה זכאי לקצבת נכות בסך 1,404 ש"ח.
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 6,723 ש"ח בחודש.

הכנסה בין 5,320 ש"ח ל- 11,700 ש"ח

 • בהכנסות שבין 5,320 ש"ח ל- 11,700 ש"ח משולמת קצבת עידוד, כאשר ההפחתה מסכום הקצבה נעה בין 72 ש"ח ל- 3,074 ש"ח (בחלוקה ל-13 דרגות).
דוגמה
 • אדם נשוי עם 3 ילדים קיבל קצבת נכות לפי דרגה של 60%, בסך 3,232 ש"ח (כולל תוספת בשיעור 60% עבור בת זוג ו-2 ילדים).
 • האדם התחיל לעבוד וכעת הוא משתכר 7,300 ש"ח ברוטו לחודש.
 • במקום קצבת הנכות הוא יקבל קצבת עידוד בסך 3,676 ש"ח (סכום קצבת הנכות + 1,219 ש"ח מהגדלה ל-100% של התוספת למשפחה, פחות 775 ש"ח).
 • סך כל הכנסותיו ממשכורת + קצבה יהיה 10,976 ש"ח בחודש.

ריכוז הדוגמאות

מצב משפחתי קצבת נכות לפני התחלת עבודה הכנסה מעבודה בש"ח גובה הקצבה בש"ח לאחר התחלת העבודה סכום הכנסה + קצבה בש"ח השינוי בקצבה
יחיד + בת זוג וילד 2,670 1,800 2,670 4,470 הקצבה נותרת ללא שינוי
יחידה + בן זוג 2,108 2,000 2,577 4,577 לקצבה נוספים 469 ש"ח (הגדלה ל-100% בתוספת בעד בן הזוג)
יחידה + 2 ילדים ומעלה 2,529 4,000 3,279 7,279 לקצבה נוספים 750 ש"ח (הגדלה ל-100% בתוספת בעד הילדים)
יחיד + בת זוג וילד 2,670 5,000 3,514 8,514 לקצבה נוספים 844 ש"ח (הגדלה ל-100% בתוספת בעד בת הזוג והילד)
יחיד 1,405 5,319 1,404 6,723 הפחתה של 1 ש"ח
יחיד + בת זוג ו-2 ילדים ומעלה 3,232 7,300 3,676 10,976 לקצבה נוספים 444 ש"ח (הגדלה ל-100% בתוספת למשפחה- 1,219 ש"ח והפחתה של 775 ש"ח)


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים