הקדמה:

שאירים של עובדים שהיו מבוטחים בביטוח פנסיה תקציבית עשויים להיות זכאים לקצבת פנסיה לאחר מותו של המבוטח
השאירים רשאים לוותר על הקצבה ולקבל במקומה פיצויי פיטורים
שאיריו של עובד ששירת פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כאשר עובד נפטר לאחר שהשלים לפחות 3 שנות שירות, יהיו שאריו המפורטים בהמשך זכאים לקצבת פנסיה תקציבית.

 • השאירים רשאים לוותר על הקצבה ולקבל במקומה פיצויי פיטורים.
 • שאיריו של עובד ששירת פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי.
הערת עריכה
לחפש את חוזר החשכ"ל לגבי גובה המענק
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:06, 10 באוגוסט 2016 (IDT)
הערת עריכה
לייצר ערך נפרד על המענק
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:11, 14 באוגוסט 2016 (IDT)

מי זכאי?

 • בן זוג של העובד - מי שהיה בשעת מותו של העובד/ת:
  • אשתו של העובד,
  • בעלה של העובדת
  • ידוע/ה בציבור של העובד/ת שגר/ה איתו/ה בשעת מותו
 • יתומים של העובד
  • יתום עד גיל 20 אם אינו משרת בצה"ל
  • יתום המשרת בצה"ל עד גיל 21 או עד מועד שחרורו (לפי המוקדם מביניהם)
 • תלויים של העובד - מי שתלויים בעובד מבחינה כלכלית.

גובה הקצבה

 • גובה הקצבה שכל אחד מהשאירים יקבל משתנה בהתאם למספר השאירים וקרבתם המשפחתית לעובד.
 • בכל מקרה סך הקצבאות שישולמו לכל השאירים יחד לא יעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.
הערת עריכה
מה המשמעות של זה? אם יש לו 7 יתומים ובן זוג, האם כל יתום יקבל פחות מ-10% או בן הזוג יוותר על חלק מהקצבה? כיצד מקצצים את הצקבאות כדי לעמוד בתקרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:11, 17 ביולי 2016 (IDT)
השאיר גובה הקצבה דוגמאות
בן זוג 40% מהמשכורת הקובעת דוגמה: בן זוג של עובד שמשכורתו הקובעת בעת מותו היתה 10,000 ש"ח, יקבל לאחר מות העובד פנסיית שאירים בסך 4,000 ש"ח.
יתום (כאשר העובד הניח אחריו בן זוג) 10% מהמשכורת הקובעת ובנוסף יחולקו בין כל היתומים 5% נוספים מהמשכורת (גם אם יש רק יתום אחד) דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ש"ח ונפטר כאשר יש לו בן זוג:
 • אם הניח אחריו יתום אחד - יקבל היתום 15% מהמשכורת הקובעת (10% הבסיסיים + 5% נוספים), כלומר 1,500 ש"ח.
 • אם הניח אחריו שני יתומים - יקבל כל יתום 12.5% מהמשכורת, כלומר 1,250 ש"ח, המורכבים מ-10% שכל יתום מקבל בעצמו ובנוסף 5% שחולקו בין כל היתומים (2.5% לכל יתום).
 • בן הזוג יקבל בכל אחד מהמקרים הנ"ל 4,000 ש"ח.
יתום (כאשר העובד לא הניח אחריו בן זוג) 15% מהמשכורת הקובעת ובנוסף יחולקו בין כל היתומים 15% נוספים מהמשכורת (גם אם יש רק יתום אחד) דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ש"ח ונפטר מבלי להשאיר אחריו בן זוג:
 • אם הניח אחריו יתום אחד - יקבל היתום 30% מהמשכורת הקובעת, כלומר 3,000 ש"ח.
 • אם הניח אחריו שני יתומים - יקבל כל יתום 20% מהמשכורת, כלומר 2,000 ש"ח, המורכבים מ-15% שכל יתום מקבל בעצמו ובנוסף 15% שחולקו בין כל היתומים (5% לכל יתום).
תלויים (כאשר העובד השאיר אחריו בן זוג או יתומים) 10% דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ש"ח ונפטר כאשר יש לו בן זוג או יתומים, יקבל כל אחד מהתלויים (שאינו בן הזוג או יתום) 1,000 ש"ח.
תלויים (כאשר העובד לא השאיר אחריו בן זוג או יתומים) 15% דוגמה: עובד שהשתכר 10,000 ש"ח ונפטר כאשר אין לו בן זוג או יתומים, יקבל כל אחד מהתלויים (שאינו בן הזוג או יתום) 1,500 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל הממונה על הגמלאות במקום העבודה של העובד שנפטר או אל חדש:מינהלת הגמלאות במשרד האוצר ולהגיש תביעה לקבלת קצבת השאירים.
 • יש להגיש את התביעה תוך שנתיים מיום פטירתו של העובד, שכן לאחר מכן לא ניתן יהיה לתבוע את הקצבה.
הערת עריכה
לבדוק האם התיישנות של שנתיים משמעה שאחרי שנתיים אי אפשר לתבוע או שאפשר לתבוע בכל עת אבל הקצבה תינתן עד שנתיים אחורה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 04:04, 26 במרץ 2017 (IDT)
 • ניתן להגיש בקשה אל הממונה על הגמלאות ולבקש להאריך את תקופת ההתיישנות, כלומר להגיש תביעה לפנסיית שארים גם אם חלפו שנתיים מיום המוות, והממונה רשאי להיעתר לבקשה רק במקרים שבהם הסיבה לאיחור בהגשת התביעה נבעה מנסיבות שלשאיר (המקש את הקצבה) לא היתה שליטה עליהן.
 • למרות זאת, אם מדובר בבן זוג לשעבר של עובד שנפטר לפני שהפך לגמלאי ולפני שהיה זכאי לקצבת פנסיה חודשית, ושבעת פרידתם של העובד ובן זוגו לשעבר נקבע בפסק דין כי בן הזוג לשעבר זכאי לחלק מסוים מהחיסכון הפנסיוני של העובד, יוכל הגמלאי להגיש תביעה לפנסיית שאירים, גם אם חלפו שנתיים ממועד מותו של העובד. למידע נוסף ראו חדש:חלוקת פנסיה תקציבית בין בני זוג על פי פסק דין.
הערת עריכה
כיצד ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:28, 17 ביולי 2016 (IDT)
 • לצורך הכרה באדם כתלוי בעובד או כידוע/ה בציבור שלו, תיערך בדיקה במינהלת הגמלאות.
הערת עריכה
צריך לפנות אליהם? להביא ראיות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:28, 17 ביולי 2016 (IDT)
 • שאירים המעוניינים לקבל פיצויי פיטורים במקום הקצבה יפנו אל מינהל הגמלאות. בקשתם תאושר רק אם השתכנע הממונה על המינהלת כי הבחירה בפיצויים במקום קצבה היא לטובתם.

חשוב לדעת

 • שאיריו של עובד שעבד בשירות המדינה פחות מ-3 שנים זכאים למענק חד פעמי. למידע נוסף ראו חדש:מענק חד פעמי לשאירים של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית שנפטר לפני שהשלים ותק של 3 שנים.
 • שאיר שגרם במתכוון ושלא כדין למותו של עובד או שהיה שותף לעבירה כזאת – לא תשולם לו גמלה שהוא זכאי לה בגלל מותו של אדם זה.
אזהרה
קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:

ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן לקצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.

ההגנה אינה תקפה במקרים שבהם מקבל הקצבה חייב בתשלום מזונות, ובמקרה כזה ניתן לעקל את כל הקצבה לצורך תשלום המזונות.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות