שורה 51: שורה 51:
  
 
===גובה ההפרשות  עבור [[עובד בניין| עובדי בניין]]  ו-[[עובד שיפוצים|עובדי שיפוצים]] שאינם מנהלי עבודה ===
 
===גובה ההפרשות  עבור [[עובד בניין| עובדי בניין]]  ו-[[עובד שיפוצים|עובדי שיפוצים]] שאינם מנהלי עבודה ===
* גובה ההפרשות עבור עובדי בניין ושיפוצים שאינם מנהלי עבודה,  מחושב כאחוזים מתוך  ([[שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)|השכר התעריפי לעובדי בניין]] או [[שכר מינימום לעובד שיפוצים בענף הבנייה|השכר הבסיסי לעובדי שיפוצים]])  בהתאמה, ומשתנה בהתאם לוותק של העובד בענף:
+
*החל מיום 01.11.2015 גובה ההפרשות עבור עובדי בניין ושיפוצים שאינם מנהלי עבודה,  מחושב כאחוזים מתוך  ([[שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)|השכר התעריפי לעובדי בניין]] או [[שכר מינימום לעובד שיפוצים בענף הבנייה|השכר הבסיסי לעובדי שיפוצים]])  בהתאמה, ומשתנה בהתאם לוותק של העובד בענף:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-

גרסה מ־17:22, 26 בפברואר 2020

הקדמה:

עובדי בניין לרבות מנהלי עבודה ועובדי שיפוצים זכאים להפרשות לקרן השתלמות
מנהלי עבודה באתר בנייה זכאים להפרשות החל מיום עבודתם הראשון
עובדי בניין ועובדי שיפוצים , אשר אינם מנהלי עבודה, זכאים להפרשות לקרן השתלמות לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל
עובדים זרים או עובדים פלסטינים זכאים לתוספת שכר (חלף השתלמות) במקום ההפרשות לקרן השתלמות


עובדי בניין ו-עובדי שיפוצים זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

הערת עריכה
האם הוותק מתייחס גם לתקופת השירות בצה"ל, ראה סעיף 67 לצו שלא ברור האם מתייחס רק לעובדי שיפוצים או לכולם
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:04, 31 בדצמבר 2019 (IST)

מי זכאי?

גובה ההפרשות לקרן השתלמות

גובה ההפרשות עבור מנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים

 • החל מיום 01.11.2015, גובה ההפרשות עבור מנהלי עבודה מחושב כאחוזים מתוך השכר הבסיסי כקבוע בצו ההרחבה.
  • 7.25% מהשכר - על חשבון המעסיק .
  • 2.5% מהשכר - על חשבון העובד (חלקו של העובד מנוכה משכרו).
דוגמה
 • שכרו הבסיסי של מנהל עבודה בענף הבנייה עומד על 10,000 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות, 975 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 725 ש"ח (7.25% X‏ 10,000 ש"ח) הן מכיסו של המעסיק.
  • 250 ש"ח (2.5% X‏ 10,000 ש"ח) ינוכו משכרו של העובד.

גובה ההפרשות עבור עובדי בניין ו-עובדי שיפוצים שאינם מנהלי עבודה

ותק העובד בענף הבנייה הפרשות על חשבון המעסיק הפרשות על חשבון העובד
3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס 1% משכר הבסיס
6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיסי 2.5% משכר הבסיס
דוגמה
עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 227 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 162 ש"ח (2.5% X‏ 7,000 ש"ח) - הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 65 ש"ח (1% X‏ 7,000 ש"ח) ינוכו משכר העובד.
דוגמה
עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 562.5 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 375 ש"ח (X 5%‏ 7,000 ש"ח) הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 187.5 ש"ח (2.5% X‏ 7,000 ש"ח) ינוכו משכר העובד.

תהליך מימוש הזכות

 • העובד יציין בפני מעסיקו את זהות הקרן שאליה הוא רוצה לבצע את ההפרשות, וימלא את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקו של העובד מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;
  • 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות, ולא העביר את הכספים אל קרן ההשתלמות תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • יחד עם העברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובד ליהנות מהטבות המס המוענקות בשל הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם הסתיימה שנת המס והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים אל קרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2021 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר בשנה הקודמת 2020), עשויים סכומים אלה להיחשב כהכנסה של העובד בשנת הנוכחית ואם יעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו מועד.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיקו פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא ניתן יהיה להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה המנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.


הפרת חובת המעסיק

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב שקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.


משיכת הכספים מקרן ההשתלמות

 • כדי למשוך את מלוא הסכום או חלקו מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד טפסים אילו מאתר החברה).
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת זהות.
  • מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק - בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
  • עובדים שכירים עשויים להידרש להמציא מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).
 • המשיכה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש אינם נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.


פטור ממס הכנסה

 • העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת עד תקרה מסוימת.
 • למידע נוסף ראו כאן.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

ארגוני סיוע


שם כתובת טלפון
אתר ההסתדרות 1-700-700-331
אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
אתר עתים שלמה (מומו) הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים 054-8044210
אתר שדולת הנשים בישראל סעדיה גאון 26, תל אביב, 52512 03-6123990
אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

חקיקה ונהלים

תודות