הקדמה:

עובדי בניין לרבות מנהלי עבודה ועובדי שיפוציםזכאים להפרשות לקרן השתלמות
מנהלי עבודה באתר בנייה זכאים להפרשות החל מיום עבודתם הראשון
עובדי בניין ועובדי שיפוצים , אשר אינם מנהלי עבודה, זכאים להפרשות לקרן השתלמות לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל
עובדים זרים או עובדים פלסטינים זכאים לתוספת שכר (חלף השתלמות) במקום ההפרשות לקרן השתלמות
נגד מעסיק שלא מבצע את ההפרשות לקרן השתלמות, ניתן להגיש תלונה נגדו ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר יכולה להטיל עליו קנס 35,280 ש"ח


עובדי בניין ו-עובדי שיפוצים זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

הערת עריכה
האם הוותק מתייחס גם לתקופת השירות בצה"ל, ראה סעיף 67 לצו שלא ברור האם מתייחס רק לעובדי שיפוצים או לכולם
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:04, 31 בדצמבר 2019 (IST)

מי זכאי?

שימו לב
הזכאות לקרן השתלמות היא החל מיום כניסת צו ההרחבה לתוקף ביום 01.11.2015, ולכן גם מי שצבר ותק של 3 שנים לפני 2015, יהיה זכאי להטבה זו רק החל מ-01.11.2015
הערת עריכה
האם גם מנהלי עבודה זכאים להטבה רק מ-1.11.2015?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:02, 21 בפברואר 2020 (IST)

גובה ההפרשות לקרן השתלמות

גובה הפרשות ל מנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים

 • גובה ההפרשות של מנהלי עבודה מחושב כאחוזים מתוך השכר התעריפי.
  • 7.25% מהשכר - על חשבון המעסיק .
  • 2.5% מהשכר - על חשבון העובד (חלקו של העובד מנוכה משכרו).
דוגמה
 • שכרו הבסיסי של מנהל עבודה בענף הבנייה עומד על 10,000 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות, 975 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 725 ש"ח (7.25% X‏ 10,000 ש"ח) הן מכיסו של המעסיק.
  • 250 ש"ח (2.5% X‏ 10,000 ש"ח) ינוכו משכרו של העובד.

גובה ההפרשותח עובדי בניין ו-עובדי שיפוצים שאינם מנהלי עבודה

 • גובה ההפרשות שעובדי בניין ושיפוצים שאינם מנהלי עבודה, מחושב כאחוזים מתוך (השכר התעריפי לעובדי בניין או השכר הבסיסי לעובדי שיפוצים) בהתאמה, ומשתנה בהתאם לוותק של העובד בענף:
ותק העובד בענף הבנייה הפרשות על חשבון המעסיק הפרשות על חשבון העובד
3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס 1% משכר הבסיס
6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיסי 2.5% משכר הבסיס
דוגמה
עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 227 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 162 ש"ח (2.5% X‏ 7,000 ש"ח) - הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 65 ש"ח (1% X‏ 7,000 ש"ח) ינוכו משכר העובד.
דוגמה
עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ש"ח לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 562.5 ש"ח לפי החלוקה הבאה:
  • 375 ש"ח (X 5%‏ 7,000 ש"ח) הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 187.5 ש"ח (2.5% X‏ 7,000 ש"ח) ינוכו משכר העובד.

תהליך מימוש הזכות

 • העובד יציין בפני מעסיקו את זהות הקרן שאליה הוא רוצה לבצע את ההפרשות, וימלא את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקו של העובד מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;
  • 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות, ולא העביר את הכספים אל קרן ההשתלמות תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • יחד עם העברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובד ליהנות מהטבות המס המוענקות בשל הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם הסתיימה שנת המס והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים אל קרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2020 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר בשנה הקודמת 2019), עשויים סכומים אלה להיחשב כהכנסה של העובד בשנת הנוכחית וככל שיעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו מועד.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיקו פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא ניתן יהיה להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה המנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.


הפרת חובת המעסיק

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב שקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.


משיכת הכספים מקרן ההשתלמות

 • כדי למשוך את מלוא הסכום או חלקו מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד טפסים אילו מאתר החברה).
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת זהות.
  • מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק - בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
  • עובדים שכירים עשויים להידרש להמציא מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).
 • המשיכה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש אינם נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.


פטור ממס הכנסה

 • העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת עד תקרה מסוימת.
 • למידע נוסף ראו כאן.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

חקיקה ונהלים

תודות