תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני


תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה אישה ערירית בת 68, המתקיימת מקצבת זיקנה והשלמת הכנסה בלבד, לא יכלה להמשיך לשלם עבור המטפלת האישית שלה .
רשויות הרווחה ביקשו להעבירה לצמיתות למחלקה לתשושי נפש בבית אבות, בצו על פי חוק הגנה על חוסים.
בית המשפט העליון קבע בצו זמני שמשרד הרווחה ועיריית חיפה יממנו באופן מלא את כל שהותה במרכז יום לקשישים תשושי נפש.

משמעות

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי

תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי