שורה 9: שורה 9:
  
  
== הרישום המשטרתי ==
+
נוסף למרשם הפלילי של כל אדם, ישנו גם הרישום המשטרתי של אדם, המופיע בתדפיס הפלילי וכולל:  
נוסף למרשם הפלילי, ישנו הרישום המשטרתי של אדם, הכולל:  
 
 
:* תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "העדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "העדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 
:* תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "העדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "העדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 
:* תיקים בהם חזרה בה התביעה מכתב אישום  
 
:* תיקים בהם חזרה בה התביעה מכתב אישום  
שורה 30: שורה 29:
 
:* ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 
:* ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 
:* נסיבות אישיות של האדם
 
:* נסיבות אישיות של האדם
 
 
 
== תקדימים משפטיים ==
 
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
 
-->
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
<!--
 
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
 
-->
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
  
  

גרסה מ־20:22, 14 ביולי 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני תבנית:מושג/סיום הקדמה


נוסף למרשם הפלילי של כל אדם, ישנו גם הרישום המשטרתי של אדם, המופיע בתדפיס הפלילי וכולל:

 • תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "העדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "העדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 • תיקים בהם חזרה בה התביעה מכתב אישום
 • הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
 • תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה
 • תיקי חקירה פתוחים
 • תיקים שמתנהלים בבית המשפט


פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.


ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי. לפי תקנות המשטרה הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול:

 • חומרת העבירה המיוחסת לאדם
 • חומרת הפגיעה של הרישום עבור האדם
 • היקף פגיעה ברכוש מיוחסת, אם ישנה
 • קיום רישומי משטרה אחרים או רישומים במרשם הפלילי
 • ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 • נסיבות אישיות של האדם


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי