מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
(התאמה לגרסה 3)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{סוג ערך|מושג}}
 
{{סוג ערך|מושג}}
<!--
+
בנוסף ל[[מרשם פלילי]], לכל אדם ישנו גם רישום משטרתי המופיע בתדפיס הפלילי.
הסבר על המושג.
+
* הרישום המשטרתי כולל:
 +
** תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "היעדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "היעדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 +
** תיקים שבהם התביעה חזרה בה מכתב אישום
 +
** הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
 +
** תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה
 +
** תיקי חקירה פתוחים
 +
** תיקים שמתנהלים בבית המשפט
 +
* פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.
 +
{{תקציר/סיום}}
  
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
{{דוגמה | טקסט הדוגמה}}
 
-->
 
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם
 
{{ראו גם
 
| [[המשפט הפלילי]]  
 
| [[המשפט הפלילי]]  
 
| [[מרשם פלילי]]
 
| [[מרשם פלילי]]
 
| [[רישום משטרתי של קטינים]]
 
| [[רישום משטרתי של קטינים]]
|
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
==רישום משטרתי==
 
נוסף ל[[מרשם פלילי]], ישנו לכל אדם גם רישום משטרתי, המופיע בתדפיס הפלילי וכולל:
 
:* תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "העדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "העדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 
:* תיקים בהם חזרה בה התביעה מכתב אישום
 
:* הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
 
:* תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה
 
:* תיקי חקירה פתוחים
 
:* תיקים שמתנהלים בבית המשפט
 
 
פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.
 
== ביטול רישום משטרתי==
 
ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי. לפי תקנות המשטרה  הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול:
 
:* חומרת העבירה המיוחסת לאדם
 
:* חומרת הפגיעה של הרישום עבור האדם
 
:* היקף פגיעה ברכוש מיוחסת, אם ישנה
 
:* קיום רישומי משטרה אחרים או רישומים במרשם הפלילי
 
:* ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 
:* נסיבות אישיות של האדם
 
  
 +
== ביטול רישום משטרתי ==
 +
* ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי.
 +
* על-פי תקנות המשטרה, הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול רישום משטרתי הם:
 +
** חומרת העבירה המיוחסת לאדם
 +
** חומרת הפגיעה של הרישום עבור האדם
 +
** היקף פגיעה ברכוש מיוחסת, אם ישנה
 +
** קיום רישומי משטרה אחרים או רישומים במרשם הפלילי
 +
** ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 +
** נסיבות אישיות של האדם
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־07:54, 24 באפריל 2014

הקדמה:

בנוסף למרשם פלילי, לכל אדם ישנו גם רישום משטרתי המופיע בתדפיס הפלילי.

 • הרישום המשטרתי כולל:
  • תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "היעדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "היעדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
  • תיקים שבהם התביעה חזרה בה מכתב אישום
  • הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
  • תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה
  • תיקי חקירה פתוחים
  • תיקים שמתנהלים בבית המשפט
 • פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביטול רישום משטרתי

 • ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי.
 • על-פי תקנות המשטרה, הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול רישום משטרתי הם:
  • חומרת העבירה המיוחסת לאדם
  • חומרת הפגיעה של הרישום עבור האדם
  • היקף פגיעה ברכוש מיוחסת, אם ישנה
  • קיום רישומי משטרה אחרים או רישומים במרשם הפלילי
  • ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
  • נסיבות אישיות של האדם