הקדמה:

תבנית:מושג/סיום הקדמה

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

רישום משטרתי

נוסף למרשם פלילי, ישנו לכל אדם גם רישום משטרתי, המופיע בתדפיס הפלילי וכולל:

 • תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין - בעילת "העדר אשמה", "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור". סגירת תיק בעילה שאיננה "העדר אשמה" יכולה להיות בעייתית לעתים, ולכן ניתן לפנות לתביעה לשינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.
 • תיקים בהם חזרה בה התביעה מכתב אישום
 • הליכים שעוכבו בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
 • תלונות שהוגשו ולא נפתחה בעניינן חקירה
 • תיקי חקירה פתוחים
 • תיקים שמתנהלים בבית המשפט

פרטי הרישום המשטרתי חשופים למשטרה ולגופי ביטחון בלבד.

ביטול רישום משטרתי

ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה (או קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שהוסמך לכך) רשאי לבטל רישום משטרתי. לפי תקנות המשטרה הנתונים שיילקחו בחשבון בהחלטה על ביטול:

 • חומרת העבירה המיוחסת לאדם
 • חומרת הפגיעה של הרישום עבור האדם
 • היקף פגיעה ברכוש מיוחסת, אם ישנה
 • קיום רישומי משטרה אחרים או רישומים במרשם הפלילי
 • ביטולים קודמים של רישומים משטרתיים
 • נסיבות אישיות של האדם


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/סיום טור שמאלי