שורה 4: שורה 4:
 
| מידע =בנוסף ל[[רישום פלילי של קטינים|מרשם הפלילי של קטינים]]המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|רישום משטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
 
| מידע =בנוסף ל[[רישום פלילי של קטינים|מרשם הפלילי של קטינים]]המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|רישום משטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
 
| חשוב=אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12  
 
| חשוב=אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12  
|חשוב 2= רישום של תיקים סגורים  בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ),  ימחק אצל קטינים באופן אוטומטי בתום5 שנים מיום ביצוע העבירה
 
 
| מידע 3= אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה  לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
 
| מידע 3= אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה  לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
 +
|חשוב 2= רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה
 +
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 18:
  
 
המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|הרישום המשטרתי]]  הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
 
המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|הרישום המשטרתי]]  הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
* כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל [[מרשם משטרתי|רישום משטרתי]] של תיקים סגורים.
+
* אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה  לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
 
*  ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך,  בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים  בהתחשב, בין השאר, באלה:
 
*  ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך,  בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים  בהתחשב, בין השאר, באלה:
 
**הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
 
**הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
 
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 +
* בכל מקרה,  רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה .
  
== ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים של קטינים ==
+
==בקשה לביטול רישום של תיקים סגורים ==
* ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
+
* קטין  רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים בחלוף התקופה הבאה -
** הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:
+
**לגבי תיק סגור בעבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
*** רישום על חשד לביצוע פשע( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין  - יבוטל לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה
+
**לגבי תיק סגור בעבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
***רישום על חשד לביצוע עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין  - יבוטל לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה
+
*בכל מקרה, הרישום של תיקים סגורים של בגירים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ) ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
** כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
+
*בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
** מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.
 
** צורכי המשטרה בשמירת הרישום.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
*אם הביטול לא נעשה באופן אוטומטי, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה.
 
** בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
 
 
** יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.  
 
** יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.  
 
** את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:  
 
** את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:  
שורה 41: שורה 37:
 
** ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
** ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
** לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
 
** לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
*עם ביטול הרישום המשטרת של תיק סגור,  פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.  
+
*עם ביטול הרישום המשטרתי של ההתיק סגור,  פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.  
 
*תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.
 
*תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.
 +
 +
==חשוב לדעת==
 +
* המרשם המשטרתי (מלבד מידע על זיכוי) יהיה פתוח בפני גופי הביטחון והמשטרה השונים המפורטים ב[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_10 סעיף 10 לחוק], והם רשאים להעבירו ביניהם. למידע נוסף ראו [[גופים בעלי גישה חופשית למידע פלילי (מרשם פלילי ומרשם משטרתי)]].
 +
* בנוסף קיימים גופים שרשאים לדרוש ולקבל מידע מהמרשם המשטרתי. למידע נוסף ראו [[גופים שזכאים לקבל מידע מהמרשם המשטרתי]].
  
 
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 
== מקורות משפטיים ורשמיים ==

גרסה מ־21:39, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

בנוסף למרשם הפלילי של קטיניםהמשטרה מנהלת רישום משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12
אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה

המשטרה מנהלת הרישום המשטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

 • אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • בכל מקרה, רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה .

בקשה לביטול רישום של תיקים סגורים

 • קטין רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים בחלוף התקופה הבאה -
  • לגבי תיק סגור בעבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
  • לגבי תיק סגור בעבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בכל מקרה, הרישום של תיקים סגורים של בגירים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ) ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
  • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
  • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
   • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
   • המטה הארצי
   • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
  • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
  • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.
 • עם ביטול הרישום המשטרתי של ההתיק סגור, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.
 • תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים