שורה 4: שורה 4:
 
| מידע =בנוסף ל[[רישום פלילי של קטינים|מרשם הפלילי של קטינים]]המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|רישום משטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
 
| מידע =בנוסף ל[[רישום פלילי של קטינים|מרשם הפלילי של קטינים]]המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|רישום משטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
 
| חשוב=אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12  
 
| חשוב=אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12  
| מידע 3= אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
+
| מידע 3= אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
|חשוב 2= רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה  
+
|חשוב 2=הרישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה  
  
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 17:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|הרישום המשטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
+
המשטרה מנהלת [[רישום משטרתי|הרישום המשטרתי]] הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
* אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
+
* קטין  רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין.
 
*  ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך,  בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים  בהתחשב, בין השאר, באלה:
 
*  ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך,  בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים  בהתחשב, בין השאר, באלה:
**הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
+
**הזמן שחלף מביצוע העבירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
+
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום ביצוע העבירה, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
* בכל מקרה,  רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה .
+
* בכל מקרה,  רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
  
 
==בקשה לביטול רישום של תיקים סגורים  ==
 
==בקשה לביטול רישום של תיקים סגורים  ==
* קטין  רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים בחלוף התקופה הבאה -
+
* קטין  רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים בחלוף התקופה הבאה:
 
**לגבי תיק סגור בעבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 
**לגבי תיק סגור בעבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 
**לגבי תיק סגור בעבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
 
**לגבי תיק סגור בעבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
שורה 37: שורה 37:
 
** ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
** ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
** לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
 
** לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
*עם ביטול הרישום המשטרתי של ההתיק סגור, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.  
+
*עם ביטול הרישום המשטרתי של התיק הסגור, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.  
 
*תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.
 
*תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.
  

גרסה מ־21:52, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

בנוסף למרשם הפלילי של קטיניםהמשטרה מנהלת רישום משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12
אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
הרישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה

המשטרה מנהלת הרישום המשטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

 • קטין רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין.
 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מביצוע העבירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום ביצוע העבירה, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • בכל מקרה, רישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה.

בקשה לביטול רישום של תיקים סגורים

 • קטין רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים בחלוף התקופה הבאה:
  • לגבי תיק סגור בעבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
  • לגבי תיק סגור בעבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בכל מקרה, הרישום של תיקים סגורים של בגירים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ) ימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
  • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
  • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
   • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
   • המטה הארצי
   • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
  • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
  • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.
 • עם ביטול הרישום המשטרתי של התיק הסגור, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.
 • תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים