הקדמה:

בנוסף למרשם הפלילי של קטינים ישנו הרישום המשטרתי המופיע אף הוא בתדפיס הפלילי
המשטרה מנהלת רישום משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12 ו
ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים ובסמכות ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה לבטל רישום זה לפי קריטריונים הקבועים בדין


ביטול הרישום המשטרתי של קטינים

  • רישום על חשד לביצוע פשע והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 5 שנים מיום האירוע.
  • רישום על חשד לביצוע עוון והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 3 שנים.
  • זאת אלא אם גורם מוסמך החליט אחרת.

חשוב לדעת

  • אם הביטול לא נעשה באופן אוטומטי, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה.
  • חישוב התקופה לביטול הרישום הוא מיום ביצוע העבירה.
  • עם ביטול הרישום המשטרתי, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.
  • תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים