שורה 69: שורה 69:
 
* לא ניתן להתגרש בגירושין אזרחיים בישראל, ולכן בני זוג יהודים, מוסלמים או כל בני עדה מוכרת אחרת בישראל, שנישאו בנישואים אזרחיים שנרשמו בישראל וירצו להתגרש בישראל, יאלצו לעשות זאת על פי הדין הדתי החל עליהם.
 
* לא ניתן להתגרש בגירושין אזרחיים בישראל, ולכן בני זוג יהודים, מוסלמים או כל בני עדה מוכרת אחרת בישראל, שנישאו בנישואים אזרחיים שנרשמו בישראל וירצו להתגרש בישראל, יאלצו לעשות זאת על פי הדין הדתי החל עליהם.
 
* על פי החוק תושב חייב לדווח על נישואיו בתוך שלושים יום מיום הנישואים. אי דיווח הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס.
 
* על פי החוק תושב חייב לדווח על נישואיו בתוך שלושים יום מיום הנישואים. אי דיווח הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס.
{{הערת עריכה|האם זו עבירה שנאכפת? אם לא, יתכן שמיותר לציין|חתימה=[[משתמש:שירה הרצנו|שירה הרצנו]] ([[שיחת משתמש:שירה הרצנו|שיחה]]) 00:57, 26 באוקטובר 2016 (IDT)}}
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־15:13, 9 בפברואר 2017

הקדמה:

על אזרח ישראל אשר נישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל לרשום את הנישואים בישראל
מרגע רישום הנישואים, הזוג מוכר כזוג נשוי לעניין זכויות וחובות על פי דין, ללא הבדל מזוג שנישא בישראל על ידי נציג הגוף הדתי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במדינת ישראל לא ניתן להינשא בנישואים אזרחיים, אלא בנישואים המוכרים על ידי בתי הדין הדתיים בלבד (למעט חסרי דת).

 • נישואים אזרחיים בחו"ל מאפשרים לזוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, למסד את הקשר ביניהם (כולל זוגות בני אותו המין).
 • אזרח ישראלי שנישא בחו"ל (לאזרח ישראלי או לאזרח זר) צריך להירשם כנשוי במרשם האוכלוסין בישראל.
 • לצורך רישום הנישואים האזרחיים שנעשו בחו"ל, על אחד מבני הזוג להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין לצורך הגשת הבקשה לרישום.
 • רק ארחי ישראלי יכול לבצע את הרישום: אם שני בני הזוג אזרחי ישראל, כל אחד מהם יכול להתייצב לבדו על מנת להגיש את הבקשה. אם אחד מבני הזוג הוא זר, רק נוכחות האזרח הישראלי נדרשת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג שלפחות אחד מהם הוא אזרח ישראל אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.
 • על מגיש הבקשה להביא עמו את המסמכים הבאים:
  1. תעודות זהות של שני בני הזוג.
  2. דרכונים ישראלים (אם יש) של שני בני הזוג.
  3. תמונת דרכון (פספורט) צבעונית, עדכנית, חזותית, על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ.
  4. תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לעריכת נישואין במדינה שבה נישאו.
   • על תעודת הנישואים להיות מאושרת ומאומתת באחד מהאמצעים הבאים:
    • חותמת אפוסטיל (Apostille) במדינות בהן ישנה אפשרות לאפוסטיל (חותמת אפוסטיל היא חותמת אשרור בינלאומית המעידה כי המסמכים הם בעלי תוקף משפטי. את חותמת האפוסטיל יש לקבל מבית משפט מקומי או בסמוך לאחד ממשרדי הממשלה באותה המדינה).
    • במדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל ואינן מעניקות חותמת זו, על בני הזוג להגיע לשגרירות ישראל על מנת לאמת שם את תעודת הנישואים.
   • אם תעודת הנישואין לא הונפקה באנגלית, עברית או ערבית יש צורך בתרגום נוטריוני של התעודה.
   • אם תעודת הנישואין ניתנה על ידי רשות דתית, חייבת התעודה להיות מאושרת על ידי הרשות האזרחית המוסמכת באותה מדינה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות ללשכת רישום האוכלוסין הסמוכה לאזור מגוריו של המבקש, בשעות הקבלה. למידע נוסף על לשכות רשות האוכלוסין ראו באתר הממשלה.

שלבי ההליך

 • על מגיש הבקשה להתייצב בעצמו בלשכת רשות האוכלוסין לצורך הגשת הבקשה.
  • כאשר שני בני הזוג הם אזרחי ישראל, הרישום יכול להיעשות על ידי כל אחד מבני הזוג עבורו ועבור בן/בת זוגו.
  • כאשר אחד מבני הזוג הוא אזרח זר, נדרשת נוכחות של בן הזוג שהוא אזרח ישראלי.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הודעה על שינוי מעמד אישי.
 • אם בני הזוג מעוניינים לשנות את שם משפחתם, עליהם להגיש בנוסף בקשה לשינוי שם משפחה למי שנישא.
 • הליך רישום הנישואים עצמו אינו כרוך בתשלום אגרה.
  • בקשה לשינוי שם המשפחה הנעשית בתוך חצי שנה מיום הנישואים תעשה ללא עלות.
  • כל בקשה נוספת לשינוי השם או בקשה המוגשת כעבור למעלה מחצי שנה ממועד הנישואים כרוכה באגרה בסכום 115 ש"ח.
 • לאחר הגשת הבקשה, פקיד רשות האוכלוסין יבדוק את המסמכים שהוצגו לו ואם ימצא כי הם תקינים ירשום את בני הזוג כנשואים, ישנה את מצבם המשפחתי במרשם האוכלוסין וינפיק להם ספח חדש לתעודת הזהות שבו רשום מצבם המשפחתי החדש ("נשוי" / "נשואה").
 • במידת הצורך יכול פקיד הרישום לערוך שימוע בנוגע לנסיבות הנישואים. הזמנה לשימוע תשלח למענו הרשום של המבקש.
הערת עריכה
קריטריונים? או כל אימת שהפקיד מוצא לנכון? גם כששניהם ישראלים?
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 14:50, 27 באוקטובר 2016 (IDT)
 • אם התבקש שינוי שם משפחה יונפקו לבני הזוג תעודות זהות חדשות עם השם החדש ותעודה המעידה על בחירת שם משפחה.
 • אם יש דרכון יעודכן שינוי השם בדרכון.
 • כאשר המבקש לרשום את הנישואין הוא אזרחי ישראלי אשר נישא לאזרח זר, על פי נוהל משרד הפנים על פקיד הרישום למסור למבקש אישור כי בקשתו נמצא בבחינה. במהלך הבחינה יבדקו המסמכים, ויתכן ויערך שימוע לבירור נסיבות העניין.

ערעור

חשוב לדעת

 • לא ניתן להתגרש בגירושין אזרחיים בישראל, ולכן בני זוג יהודים, מוסלמים או כל בני עדה מוכרת אחרת בישראל, שנישאו בנישואים אזרחיים שנרשמו בישראל וירצו להתגרש בישראל, יאלצו לעשות זאת על פי הדין הדתי החל עליהם.
 • על פי החוק תושב חייב לדווח על נישואיו בתוך שלושים יום מיום הנישואים. אי דיווח הוא עבירה שעונשה מאסר או קנס.

פסקי דין

הערת עריכה
קיבלנו רשימת פסקי דין מרקמן. נראה לי שאין מה לכלול אותם כקישורים לנבו בערך, ואם הם חשובים מספיק, לכתוב עליהם ערך פסק דין. דעתך, שרון?
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 23:08, 25 באוקטובר 2016 (IDT)
 • בג"ץ 143/62 הנריט אנה קטרינה פונק שלזינגר נ' שר-הפנים, פ"ד י"ז (1) 225 – פקיד הרישום של משרד הפנים מחויב לרשום בני זוג שנישאו נישואים אזרחיים במדינה זרה כנשואים גם במדינת ישראל.
 • בג"ץ 3045/05 בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין, פ"ד סא(3) 564 – חובה על מנהל האוכלוסין של משרד הפנים לרשום כנשואים זוג גברים שנישאו כדן במדינה זרה.
 • בע"מ 9607/03 פלוני נ' פלוני, פד סא(3) 726 - נישואים אזרחיים בחו"ל מחייבים לעניין חוק הירושה.
 • רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני, פ"ד נח(2) 213 – נישואים אזרחיים בחו"ל (נישואי פרגוואי) מחייבים לעניין תשלום מזונות.

חקיקה ונהלים

מקורות