הקדמה:

תושב ישראל אשר נישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל, רשאי לרשום את הנישואים בישראל
מרגע רישום הנישואים, הזוג מוכר כזוג נשוי לעניין זכויות וחובות על פי דין, ללא הבדל מזוג שנישא בישראל על ידי נציג הגוף הדתי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במדינת ישראל לא ניתן להינשא בנישואים אזרחיים, אלא בנישואים המוכרים על ידי בתי הדין הדתיים בלבד (מלבד חסרי דת).

 • נישואים אזרחיים בחו"ל מאפשרים לזוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, למסד את הקשר ביניהם (לרבות זוגות בני אותו המין).
 • תושבי ישראל שנישאו בחו"ל, יכולים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.
 • לצורך רישום הנישואים האזרחיים שנעשו בחו"ל, על אחד מבני הזוג להתייצב בלשכת רישום האוכלוסין לצורך הגשת הבקשה לרישום.
 • אם שני בני הזוג אזרחי ישראל, כל אחד מהם יכול להתייצב לבדו על מנת להגיש את הבקשה. אם אחד מבני הזוג הוא זר, רק נוכחות האזרח הישראלי נדרשת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג שלפחות אחד מהם הוא תושב ישראל אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.
 • על מגיש הבקשה להביא עמו את המסמכים הבאים:
  1. תעודות זהות של שני בני הזוג.
  2. דרכונים ישראלים של שני בני הזוג (אם הוחלט לשנות את שם המשפחה).
  3. תעודת נישואין מקורית מטעם הרשות המוסמכת לעריכת נישואין במדינה שבה נישאו.
   • על תעודת הנישואים להיות מאושרת ומאומתת כנדרש (עם חותמת אפוסטיל (Apostille) במדינות בהן קיים- (חותמת אפוסטיל הינה חומת אשרור בינלאומית המעידה כי המסמכים הינם בעלי תוקף משפטי. את חותמת האפוסטיל יש לקבל מבית משפט מקומי או בסמוך לאחד ממשרדי הממשלה באותה המדינה. במדינות שאינן חתומות על אמנת האפוסטיל ואינן מעניקות חותמת זו, על בני הזוג להגיע לשגרירות ישראל על מנת לאמת שם את תעודת הנישואין).
   • אם תעודת הנישואין לא הונפקה באנגלית, עברית או ערבית יש צורך בתרגום נוטריוני של התעודה.
   • אם תעודת הנישואין ניתנה על ידי רשות דתית, חייבת התעודה להיות מאושרת על ידי הרשות האזרחית המוסמכת באותה מדינה.
  4. תמונת דרכון (פספורט) צבעונית, עדכנית, חזותית, על רקע בהיר וחלק, בגודל 3.5 * 4.5 ס"מ (במקרים בהם יש צורך להחליף תעודת זהות בשל שינוי שם משפחה).

למי ואיך פונים

יש לפנות ללשכת רישום האוכלוסין הסמוכה לאזור מגוריו של המבקש, בשעות הקבלה. https://www.gov.il/he/Departments/general/call_center

שלבי ההליך

 • קיימת חובת נוכחות בלשכת רשות האוכלוסין של מגיש הבקשה. כאשר שני בני הזוג הינם אזרחי ישראל, הרישום יכול להיעשות על ידי כל אחד מבני הזוג עבורו ועבור בן/בת זוגו. כאשר אחד מבני הזוג הינו אזרח זר, נדרשת נוכחות של בן הזוג שהינו אזרח ישראלי.
 • יש למלא טופס: הודעה על שינוי מעמד אישי.* לא נדרש תשלום אגרה לצורך רישום הנישואים למעט אם בני הזוג מעוניינים לשנות את שם משפחתם בתעודת הזהות. במקרה כזה בקשה ראשונה שנעשתה חצי שנה מיום הנישואין תעשה ללא עלות. מעל חצי שנה תשולם אגרה של 115 ₪.
 • עובד רשות האוכלוסין יבדוק את המסמכים שהוצגו לו ואם ימצא כי הם תקינים ירשום את בני הזוג כנשואים, ישנה את מצבם המשפחתי במרשם האוכלוסין וינפיק להם ספח חדש לתעודת הזהות שבו רשום מצבם המשפחתי החדש ("נשוי"/ "נשואה").
 • במידת הצורך יכול פקיד הרישום לערוך שימוע בנוגע לנסיבות הנישואים. הזמנה לשימוע תשלח למענו הרשום של המבקש.
 • באם התבקש שינוי שם משפחה יונפקו לבני הזוג תעודות זהות חדשות עם השם החדש ותעודה המעידה על בחירת שם משפחה. באם יש דרכון יעודכן שינוי השם בדרכון.
 • כאשר המבקש לרשום את הנישואין הינו תושב אשר נישא לאזרח זר, על פי נוהל משרד הפנים על פקיד הרישום למסור למבקש אישור כי בקשתו נמצא בבחינה. במהלך הבחינה יבדקו המסמכים, ויתכן ויערך שימוע לבירור נסיבות העניין.

ערעור

במקרה שרשות האוכלוסין מסרבת לבצע הרישום ניתן להגיש עתירה לבג"ץ.

הערת עריכה
לדעתי זו צריכה להיות עתירה מנהלית ולא עתירה לבג"ץ. לוודא
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 22:26, 25 באוקטובר 2016 (IDT)

חשוב לדעת

 • אין גירושים אזרחיים בישראל. זוג יהודים, מוסלמים או כל בני עדה מוכרת אחרת בישראל, שנישא בנישואים אזרחיים שנרשמו בישראל, ואשר ירצה להתגרש, יאלץ לעשות זאת על פי הדין הנהוג בישראל, דהינו בהתאם לדין הדתי החל עליו.
 • על פי החוק תושב חייב לדווח על נישואיו בתוך שלושים יום מיום הנישואים (בהתאם לסעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה- 1965). אי דווח הינו עבירה שעונשה מאסר או קנס (סעיף 35(ג) לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה – 1965).

פסקי דין

בג"ץ 143/62 הנריט אנה קטרינה פונק שלזינגר נ' שר-הפנים, פ"ד י"ז (1) 225 – פקיד הרישום של משרד הפנים מחויב לרשום בני זוג שנישאו נישואים אזרחיים במדינה זרה כנשואים גם במדינת ישראל. בג"ץ 3045/05 בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין, פ"ד סא(3) 564 – חובה על מנהל האוכלוסין של משרד הפנים לרשום כנשואים זוג גברים שנישאו כדן במדינה זרה. בע"מ 9607/03 פלוני נ' פלוני, פד סא(3) 726 - נישואים אזרחיים בחו"ל מחייבים לעניין חוק הירושה. רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני, פ"ד נח(2) 213 – נישואים אזרחיים בחו"ל (נישואי פרגוואי) מחייבים לעניין תשלום מזונות.

חקיקה ונהלים

מקורות