מ (חדש:רשומה רפואית הועבר לרשומה רפואית)
שורה 12: שורה 12:
  
 
'''על הרשומה הרפואית לכלול בין היתר:'''
 
'''על הרשומה הרפואית לכלול בין היתר:'''
*פרטים מזהים של [[חדש:הגדרת מטפל ומטופל בחוק זכויות החולה|המטפל]] [[חדש:הגדרת מטפל ומטופל בחוק זכויות החולה|והמטופל]].
+
*פרטים מזהים של [[הגדרת מטפל ומטופל בחוק זכויות החולה|המטפל]] [[הגדרת מטפל ומטופל בחוק זכויות החולה|והמטופל]].
 
*מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל.
 
*מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל.
 
*עברו הרפואי של המטופל כפי שמסר.
 
*עברו הרפואי של המטופל כפי שמסר.
שורה 57: שורה 57:
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
| [[חדש:עיון ברשומה הרפואית]]
+
| [[עיון ברשומה הרפואית]]
| [[חדש:העתקת רשומה רפואית]]
+
| [[העתקת רשומה רפואית]]
| [[חדש:קבלת מידע מהרשומה הרפואית]]
+
| [[קבלת מידע מהרשומה הרפואית]]
 
}}
 
}}
  
שורה 68: שורה 68:
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]

גרסה מ־11:33, 5 ביולי 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני רשומה רפואית היא תיעוד מהלך הטיפול הרפואי של המטופל, כולל התיק הרפואי שלו, שבו מצויים המסמכים הרפואיים. המידע צריך להיות מתועד בדרך של רישום או צילום, או בכל דרך אחרת.

תבנית:מושג/סיום הקדמה


על הרשומה הרפואית לכלול בין היתר:

  • פרטים מזהים של המטפל והמטופל.
  • מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל.
  • עברו הרפואי של המטופל כפי שמסר.
  • אבחון מצבו הרפואי הנוכחי של המטופל והוראות טיפול.

הרשומה כוללת את כל המסמכים והתיעוד שנוגע למצבו הרפואי של החולה. זה כולל לדוגמא: מסמכים הנכתבים ע"י רופאים, מסמכי קבלה רפואית וסיעודית של אחיות, גליון קבלת חולה, גליון בדיקה ומעקב, דו"ח ניתוח / לידה וכו', סיכום מחלה, מכתב שיחרור, הפניות ובקשות לבדיקות וצילומים, לאישפוז וכו'. כמו כן, הרשומה כוללת רישומים, כולל פלט מחשב התעד ממצאים של בדיקות מעבדה למינהן, צילומים וקלטות הפענוח שלהן, תרשימים של מכשירי בדיקה וניטור.

אופן הרישום:

  • על הרישום לשאת תאריך, שם הכותב, תפקידו וחתימה.
  • בסיום כל רישום על הרופא לחתום בצרוף פרטיו האישיים וחותמת אישית.


תרשומת אישית של המטפל, כגון התרשמות של הרופא, מחשבותיו וכו' אינה חלק מהרשומה הרפואית.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק זכויות החולה- סעיף 2, סעיף 17(א).

הרחבות ופרסומים

חוזר מנכ"ל 6/96 מיום 10.3.96 שעניינו רשומה רפואית.

חוזר מנכ"ל9/06 מיום 3.4.06 שעניינו מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל.

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי