מ (תיקון קישורים שבורים)
(פסקי דין: שינוי הקישור מאתר המידע לניצולי שואה לנבו)
שורה 85: שורה 85:
 
* [http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=499 וע 479/05 - הכרה בידועה בציבור למרות שהניצול היה פורמלית נשוי לאחרת] באתר מרכז המידע לניצולי השואה בישראל.
 
* [http://meidashoa.co.il/article.asp?menu_id=4&sub_menu_id=102&article_id=499 וע 479/05 - הכרה בידועה בציבור למרות שהניצול היה פורמלית נשוי לאחרת] באתר מרכז המידע לניצולי השואה בישראל.
 
* [http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NoPub-ZB-4-493-L.htm ע"א (מחוזי ת"א) 1540/97 - קצבת אלמנה לפי החוק איננה פוגעת בזכאותה היא להכרה כנכה נזקקת] באתר נבו.
 
* [http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/M-NoPub-ZB-4-493-L.htm ע"א (מחוזי ת"א) 1540/97 - קצבת אלמנה לפי החוק איננה פוגעת בזכאותה היא להכרה כנכה נזקקת] באתר נבו.
* [http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s06000209-71.htm וע 209/06 - בקשה לתגמול לכל החיים לאלמנת נכה נצרך יש להגיש לא יאוחר מתום תקופת 36 חודשים לאחר פטירת הניצול] באתר מרכז המידע לניצולי השואה בישראל.<!--
+
* [http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/s06000209-71.htm וע 209/06 - בקשה לתגמול לכל החיים לאלמנת נכה נצרך יש להגיש לא יאוחר מתום תקופת 36 חודשים לאחר פטירת הניצול] באתר נבו.<!--
 
*זכאות יורשים ואלמני/ות ניצולים מלוב שנפטרו לאחר 01.04.10 (פסק דין)-->
 
*זכאות יורשים ואלמני/ות ניצולים מלוב שנפטרו לאחר 01.04.10 (פסק דין)-->
  

גרסה מ־15:08, 16 בפברואר 2016

פורטל שאירים (בני משפחה) של ניצולי שואה מרכז את זכויותיהם של השאירים ובני המשפחה של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים אשר נפטרו.


בפורטל זה ניתן למצוא מידע לגבי אפשרויות לקבלת תגמולים, אפיקי השבת רכוש והטבות נוספות להם עשויים להיות זכאים בני משפחתם של ניצולי שואה שסבלו ממאורעות השואה ורדיפות הנאצים ואינם עמנו עוד.

ביום 09.06.2014 אישרה הכנסת את הצעות החוק המאשרות את התכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה. למידע על עיקרי התכנית ראו תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

גורמי סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים