הקדמה:

הקדמה


מתי משלמים מס שבח?

 • כאשר אדם מוכר דירה בסכום גבוה מהסכום שרכש אותה (בניכוי הוצאות מותרות), עליו לשלם מס מתוך הרווח הריאלי.
 • מס שבח משולם בתוך ___ ימים מיום החתימה על החוזה למכירת הדירה.

איך מחשבים את מס השבח?

 • ראשית יש לבדוק האם הדירה נמכרה בסכום ריאלי גבוה מהסכום בו נרכשה.
 • אם כן, מתוך הסכום הזה מנכים הוצאות מותרות לניכוי (כגון שיפוצים, עלויות מכר וכדומה).
 • מס שבח מחושב כ-25% מתוך הרווח הריאלי במכירת הדירה.
 • רשות המסים מפעילה מחשבון לחישוב מס שבח.

מה המשמעות של הרפורמה במס שבח משנת 2014?

 • הרפורמה השפיעה בשתי נקודות מרכזיות:
  • הפטור מתשלום מס שבח בעת מכירה. לפרטים ראו חדש:מס שבח ובהמשך הדף.
  • חישוב השבח באופן ליניארי ורק משנת 2014, גם אם הדירה נרכשה קודם לכן.
דוגמה
דירה שנרכשה בשנת 2010 ונמכרה בשנת 2019, ברווח של 100 אלף ש"ח. הרווח מחושב כך שבממוצע בכל שנה הדירה השביחה את ערכה ב-10,000 ש"ח, אבל המס מחושב רק על רווח שנצבר משנת 2014, כלומר 60,000 ש"ח.

מה המשמעות של פריסת מס שבח?

 • באופן עקרוני, רואים את מס השבח כהכנסה שנוצרה למוכר בשנה שבה מכר את הדירה.
 • עם זאת, קיימת אפשרות לבקש להכיר בשבח כהכנסה על פני כמה שנים, לפי פקודת מס ההכנסה.
 • ניתן לפרוס את השבח לתקופה של 4 שנים, או לתקופה בה המוכר מחזיק את הדירה, לפי התקופה הארוכה מבין השתיים.
 • המשמעות עשויה להיות הפחתת אחוזי המס על השבח בהתאם לנתונים של המוכר במס הכנסה.
 • הפריסה משתלמת במיוחד לאוכלוסיות שזכאיות לתשלום מס הכנסה מופחת, כגון קשישים ואנשים עם נכות.

חתמתי חוזה למכירת דירה, אבל בחוזה הוסכם שהמכירה תתבצע בפועל רק בעוד חצי שנה. מתי אצטרך לשלם את מס השבח?

באילו תנאים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח?

 • התנאי הראשון לפטור ממס שבח הוא מכירה של חדש:דירת מגורים מזכה.
 • הפטור הנפוץ הוא מכירה של חדש:דירת מגורים מזכה כאשר היא דירתו היחידה של המוכר, והוא מחזיק בה לפחות 18 חודשים.
 • עם זאת, קיימים פטורים נוספים המתייחסים לסיטואציות אחרות, לפרטים ראו חדש:מס שבח והמקרים המוצגים בהמשך הדף.
 • יש לציין כי גם מי שזכאי לפטור ממס שבח, יצטרך לשלם מס יסף כאשר הדירה הנמכרת עולה על 4.5 מיליון ש"ח.

רכשתי דירה חדשה אבל עדיין לא הספקתי למכור את הדירה הנוכחית, האם עליי לשלם בגינה מס שבח כשתימכר?

 • באופן עקרוני, לא ניתן פטור מתשלום מס שבח כאשר המוכר מחזיק יותר מדירה אחת.
 • עם זאת, כאשר מדובר בדירה שנרכשת כדי להחליף דירה קיימת, ניתן לקבל פטור מתשלום המס כל עוד הזמן שבו המוכר החזיק בשתי הדירות בו זמנית לא עלה על 18 חודשים.
 • לפרטים נוספים ראו חדש:פטור ממס שבח במכירת דירה שניה.

מכרתי לבן זוגי את חלקי בדירה המשותפת שלנו במסגרת הסכם הגירושין, האם אשלם מס שבח על המכירה?

 • העברת חלק מדירה עקב גירושין, בין אם בתמורה ובין ללא תמורה, לא מהווה עסקה מבחינת מס ולא מחייבת את בן הזוג המעביר בתשלום מס שבח.
 • עם זאת, כאשר בן הזוג שקיבל או רכש את הדירה ימכור אותה, וככל שאינו זכאי לפטור ממס שבח, הוא יחוייב בתשלום מס שבח גם על התקופה שהדירה היתה בבעלות בן הזוג לשעבר.

קיבלתי דירה בירושה ואני מעוניין למכור אותה, האם אשלם במכירה מס שבח?

 • כדי למכור דירה שהתקבלה בירושה בפטור ממס שבח, יש צורך להיות בקרבה מסוימת למוריש, וכן על המוריש להיות זכאי בעצמו לפטור.
 • במקרה זה ניתן לנצל את הפטור גם אם בבעלותו של המוכר דירות נוספות, וגם אם הוא ניצל פטורים אחרים.
 • לפרטים נוספים ראו חדש:פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה.
 • אם הדירה עברה בירושה לכמה יורשים, ייתכן שניתן יהיה לבצע תכנון מס אפקטיבי באמצעות הסכם בין יורשים. לצורך כך מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום.

יש לי דירה בבעלותי שאני מעוניינת למכור, ובנוסף יש לי 25% בדירה נוספת שאני מחזיקה ביחד עם אחיי. האם אשלם מס שבח במכירת הדירה?

 • באופן עקרוני לא ניתן לקבל פטור ממס שבח במכירת חדש:דירת מגורים מזכה כאשר למוכר דירה נוספת בבעלותו.
 • עם זאת, עם המוכר מחזיק בלא יותר מ-33% מהדירה הנוספת, הוא זכאי למכור את הדירה הראשונה בפטור ממס שבח.
 • לפרטים נוספים ראו חדש:פטור ממס שבח במכירת דירה שניה.

קיבלתי דירה במתנה ואני מעוניין למכור אותה, האם אשלם במכירה מס שבח?

 • אדם שקיבל דירה במתנה זכאי למכור אותה בפטור ממס, כל עוד הוא קיבל אותה מאדם המוגדר "קרוב", וחלפה תקופה מסוימת מהמועד בו הוא הפך לבעלים בדירה ועד למועד המכירה. לפרטים נוספים ראו חדש:פטור ממס שבח במכירת דירה שניתנה במתנה.
 • במקרה שהאדם לא יהיה זכאי לפטור, הוא ישלם מס בגין השבח שנצבר לא רק על התקופה שבה הוא היה בעלים בדירה, אלא גם על התקופה שבה נותן המתנה היה הבעלים.

אשתי ואני מתגוררים בדירה הרשומה על שמי בלבד, כאשר לאשתי יש דירה הרשומה על שמה. האם אחד מאיתנו יהיה חייב במס שבח אם ימכור את אחת מהדירות?

 • באופן עקרוני, מבחינת סוגית המיסוי רואים בני זוג (נשואים או ידועים בציבור) כתא משפחתי אחד, ולכן במקרה זה כל אחד מבני הזוג ייחשב כמי שמחזיק חלק מדירת בן הזוג האחר.
 • עם זאת, מדובר בחזקה שניתן לסתור אותה, ולהוכיח כי בין בני הזוג אין שותפות בדירות. לפרטים ראו חדש:חישוב מס שבח.

שוקלים לבצע אצלנו בבנין תמ"א 38, האם יש לכך השלכות מבחינת מס שבח?