מ (החלפת טקסט – "[[מצב חירום ומצב מיוחד בעורף ומצב מיוחד בעורף" ב־"[[מצב חירום ומצב מיוחד בעורף")
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע =  ביום 05.05.2019 הכריזה הממשלה על מצב מיוחד בעורף ביישובים המרוחקים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה
+
| מידע =  ב- 05.05.2019 הכריזה הממשלה על מצב מיוחד בעורף ביישובים המרוחקים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה
| חשוב = דף זה מרכז מידע חיוני לעובדים עצמאים, עסקים קטנים ומעסיקים הנמצאים ביישובים שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף
+
| חשוב = דף זה מרכז מידע חיוני לעובדים עצמאים, עסקים קטנים ומעסיקים לגבי התקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019
 
|מידע2 = למידע על זכויות עובדים שכירים ביישובים אלה ראו [[שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019]]
 
|מידע2 = למידע על זכויות עובדים שכירים ביישובים אלה ראו [[שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019]]
 
| ממשל = למידע נוסף ראו [https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Tel-Aviv-district/FAQ/Pages/EmergencyManpower.aspx אתר משרד העבודה והרווחה]
 
| ממשל = למידע נוסף ראו [https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Tel-Aviv-district/FAQ/Pages/EmergencyManpower.aspx אתר משרד העבודה והרווחה]
שורה 31: שורה 31:
 
==אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה על-מנת להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים  - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות? ==
 
==אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה על-מנת להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים  - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות? ==
 
{{הטמעת כותרת|שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019#האם אני זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשארתי בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיי, גם אם מקום העבודה שלי לא היה סגור?}}
 
{{הטמעת כותרת|שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019#האם אני זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשארתי בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיי, גם אם מקום העבודה שלי לא היה סגור?}}
 +
 +
==אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה כי נשאר בבית עם ילד שיש לו מוגבלות  - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות? ==
 +
{{הטמעת כותרת|שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום שבהם הוכרז מצב מיוחד בעורף - מאי 2019#לילד שלי יש מוגבלות ובגלל המצב הביטחוני נאלצתי להישאר איתו בבית. האם אני זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשארתי איתו?}}
  
 
==בשל המצב הבטחוני אני סוגר את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?==
 
==בשל המצב הבטחוני אני סוגר את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?==

גרסה מ־17:25, 12 בספטמבר 2019

הקדמה:

ב- 05.05.2019 הכריזה הממשלה על מצב מיוחד בעורף ביישובים המרוחקים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה
דף זה מרכז מידע חיוני לעובדים עצמאים, עסקים קטנים ומעסיקים לגבי התקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019

האם מותר לי לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל מצב החירום?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה, אם פיקוד העורף אוסר על הגעה למקום עבודתו. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.
 • אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו - אין תוקף לפיטורים, ועובד שפוטר יכול לדרוש מהמעסיק לקלוט אותו בחזרה.
 • אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה, והעובד בחר בכל זאת להיעדר ממקום העבודה, רשאי המעסיק לפטר אותו וגם רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. אי-התייצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית. למעסיק מותר לפטר עובד במפעל חיוני שנעדר מהעבודה.

האם מותר לי לפטר עובד שהחליט להישאר בבית להשגיח על ילדיו שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני?

האם מותר לי לפטר עובד או עובדת שקיבל/ה צו 8 וגוייס/ה למילואים?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.


אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף - האם עלי לשלם לו שכר בעד הימים שנעדר מהעבודה?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • החוק לא מתיחס לשאלת התשלום לעובד הנעדר מעבודתו עקב המצב הביטחוני, אך ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע לגבי חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו או שייעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • העובד זכאי לקבל שכר עבור ימי ההיעדרות אם נעדר מהעבודה בשל החלטה של פיקוד העורף שהיא:
  • החלטה על סגירת מוסד חינוך
  • החלטה על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים
  • החלטה על איסור התקהלות
 • התשלום ניתן על היעדרות בטווח האזורים והיישובים הרלוונטיים, כפי שנקבע בהחלטות פיקוד העורף, החל משעת התחילה של ההחלטה או משעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר מביניהן, ועד לסיומה של המשמרת, וכן על משמרת שזמן תחילתה נקבע עד 3 שעות מתום מועד החלטת פיקוד העורף, בתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי ועד גובה השכר המירבי שנקבע בהסכם.
 • הימים והאזורים המזכים שניתנו לגביהם החלטות של פיקוד העורף עד ל- 14.08.2019 מפורטים בהסכם הקיבוצי.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 30.06.2019 - במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 המשולמת באוקטובר 2019
  • לתקופה שבין ה- 01.07.2019 ל- 31.12.2019 - לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק.


אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה על-מנת להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות?

 • החוק לא מסדיר את סוגית התשלום להורים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם עקב המצב הבטחוני, אך ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי אם פיקוד העורף הנחה לסגור מוסד חינוכי בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 31.12.2019, הורה של תלמיד עד גיל 14 הלומד במוסד החינוכי זכאי לתשלום שכר מהמעסיק אם נעדר מעבודתו כדי להיות עם הילד.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • העובד יהיה זכאי לתשלום שכרו בתנאי שבמקום העבודה שלו או של בן זוגו אין מסגרת להשגחה נאותה על הילד, והעובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
  • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • הימים והאזורים המזכים שניתנו לגביהם החלטות של פיקוד העורף עד ל- 14.08.2019 מפורטים בהסכם הקיבוצי.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 30.06.2019 - במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 המשולמת באוקטובר 2019
  • לתקופה שבין ה- 01.07.2019 ל- 31.12.2019 - לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.
 • הורה שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל 14 אינו זכאי לשכר לפי ההסכם, והמעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו או ממכסת ימי החופשה שנתית שצבר.


אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה כי נשאר בבית עם ילד שיש לו מוגבלות - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות?

 • ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי עובד שהוא הורה לילד העונה על הגדרת אדם עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל) יהיה זכאי לשכר עבור ימי היעדרותו, אם המעסיק יודע על המוגבלות והעובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
  • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • ההסכם קובע כי המועדים האחרונים לתשלום השכר הם:
  • לתקופה שבין ה- 01.05.2018 ל- 30.06.2019 - במועד תשלום משכורת ספטמבר 2019 המשולמת באוקטובר 2019
  • לתקופה שבין ה- 01.07.2019 ל- 31.12.2019 - לא יאוחר ממועד תשלום משכורת פברואר 2020 המשולמת במרץ 2020.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.

בשל המצב הבטחוני אני סוגר את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?

שאלות ותשובות לעובדים בישובי עוטף עזה והדרום בתקופה שבין מאי 2018 לסוף 2019

אם מקום העבודה עובד כרגיל, אבל אחד מהעובדים פוחד לצאת מהבית לעבודה - האם עלי לשלם לו שכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים.
 • החוק לא מתיחס כלל לסוגית תשלום השכר במקרים אלה, והדבר לרוב מוסדר מאוחר יותר באמצעות הסכמים או תקנות.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.


אני מעסיק עובד עם מוגבלות, מהם הכללים לגבי הגעתו לעבודה?

 • החוק אינו קובע הוראות ספציפיות לגבי אנשים עם מוגבלות, אך בהסכמים שנחתמו בין ארגוני המעסיקים לארגוני עובדים נקבעו כללים לזכאותם.
 • ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 14.08.2019 קובע כי עובד שעונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, ומוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו כי לא יכל לעמוד בהנחיות פיקוד העורף, יקבל מהמעסיק שכר עבור אותם ימים (בתנאי שהמעסיק יודע על המוגבלות).
 • ההסכם חל על עובדים בשירות המדינה ועובדים שמעסיקם משתייך לארגון החבר בנשיאות הארגונים העסקיים.
 • מעסיק ששילם לעובדיו שכר על ימים שנעדרו בהם מהעבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים.
 • למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים ולעסקים שנגרם להם נזק עקיף בתקופת המתיחות בעוטף עזה ובדרום.

אני בעל עסק בדרום. כיצד אוכל לקבל פיצויים בשל נזקים עקיפים שנגרמו לי?

שימו לב
מתווה הפיצויים בעקבות המצב באזור הדרום ועוטף עזה הוארך עד ל-31.12.2019
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו בעקבות האירועים באזור הדרום ועוטף עזה.
 • הפיצויים יינתנו עבור:
  • הוצאות השכר בכל הענפים עבור הימים שבהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף
  • נזקים בענפי התיירות והדבורים
 • לפרטים נוספים ראו בהודעת רשות המסים מיום 13.5.2019.

מה לגבי התשלום לעובדים שלי שגוייסו בצו 8?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים מסוימים בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי לשלם למעסיקים מקדמה על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם.

אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • המצב הבטחוני כשלעצמו אינו מתיר לעצמאים ומעסיקים לאחר בהגשת הדוחות לרשות המסים.
 • עם זאת במקרים של מצב בטחוני מתמשך בעבר, נהגה רשות המסים לתת ארכה לעובדים עצמאים ובעלי עסקים מאזורי העימות בהגשת דיווחים ובתשלום המסים החלים עליהם.
 • מומלץ לעקוב אחר הודעות הרשות המסים המתפרסמות מעת לעת באתר רשות המסים.

בשל המצב הבטחוני והירידה בהכנסות חזרו לי צ'קים - האם הבנק יגביל את החשבון שלי?

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום על מנת שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מצב חירום או מצב מיוחד בעורף.

כתוצאה מפגיעת טיל נגרם לעסק שלי נזק - האם אני זכאי לקבל פיצוי?

 • מי שרכושו נפגע בפעולות איבה זכאי לפיצוי בהתאם להנחיות עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש).
 • בכל מקרה אין פיצוי עבור כסף מזומן, המחאות או תכשיטים.
 • יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע.
 • אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
 • למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה.

אלו זכויות נוספות עשויות להגיע לי בשל המצב הבטחוני