מ (החלפת כותרת endarticle ב-Metadata)
(21 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = במסגרת [[חוק חינוך מיוחד]], ילדים עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במסגרות חינוך רגילות
+
| מידע  = ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרות חינוך רגילות בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב = לצורך שילוב במסגרות חינוך רגילות יש להופיע בפני [[ועדת שילוב]]
+
| חשוב = החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) [[צוות רב-מקצועי]] במסגרת החינוכית קובע את סל השירותים שיינתנו לתלמיד לצורך שילובו
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://edu.gov.il/hnm/heb/subject/Educational-Frames/Pages/loby-Educational-Frames.aspx פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים] באתר משרד החינוך
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/committees/choosing-education-frames פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים] באתר משרד החינוך  
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 17:
 
| [[חינוך מיוחד ושילוב בחינוך]]
 
| [[חינוך מיוחד ושילוב בחינוך]]
 
| [[חינוך]]  
 
| [[חינוך]]  
| [[ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
| [[ילדים עם מוגבלות (ילדים עם צרכים מיוחדים)|ילדים עם מוגבלות]]
| [[תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)]]
+
| [[תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י)]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה/תיקון לחוק חינוך מיוחד}}
 +
ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרת חינוך רגילה בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים - שעות הוראה או טיפול וליווי של סייעת.
 +
==סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב==
 +
# '''תמיכה באמצעות שעות הוראה''', שתינתן ישירות לתלמיד על-ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, כולל מנתח התנהגות.
 +
# '''תמיכה באמצעות שעות טיפול''', שתינתן על-ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות.
 +
# '''[[סייעת לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל|תמיכה וליווי של סייעת]]''' (סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית ומהווה חלק מצוות המוסד החינוכי).
 +
* התמיכה באמצעות שעות הוראה או שעות טיפול יכולה להינתן במספר אופנים:
 +
** תמיכה פרטנית לתלמיד בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה לו
 +
** תמיכה לקבוצת תלמידים
 +
** תמיכה שיתופית לשני בעלי תפקידים המבצעים תוכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה
 +
** תמיכה בכיתה - הוראה בכיתה על-ידי גננת שילוב או מורת שילוב, או טיפול על-ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן.
 +
* כמו כן, יכולה להינתן תמיכה באמצעות שעות הוראה מחוץ לכיתה - עד שליש משעות הלימודים בשבוע שיינתנו באופן קבוצתי או פרטני.
  
[[תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד - "חוק השילוב"|תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד]] (המכונה "חוק השילוב") מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת חינוך רגילה, בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים. במסגרת התיקון לחוק, תלמיד יוכל להשתלב במסגרת חינוך רגילה עם בני גילו, בתנאי שתוכנית השילוב הנדרשת עבורו מחוץ לכיתה הרגילה לא עולה על שליש מסך שעות הלימוד של הכיתה. 
 
==סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב==
 
# '''תמיכה מסוג הוראה ולימוד''' – תמיכה זו ניתנת על-ידי עובדי הוראה מתחום החינוך המיוחד, מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה והבעה. תמיכה זו ניתנת לאלו שנזקקים לתמיכה רגשית, פיתוח יכולות לימודיות וחברתיות, ולהבניה שיטתית יותר של תכנית הלימודים הנלמדת על-ידי בני ובנות גילם.
 
# '''תמיכה מסוג התאמות''' – עיקרה של תמיכה זו היא שינוי והתאמת הסביבה, הציוד והפעילויות שהילד מתבקש לבצע ליכולותיו ולצרכיו. לעיתים נדרש יותר מסוג תמיכה אחד בו זמנית.
 
# '''[[סייעת לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל|תמיכה וליווי של סייעת]]''' – החלטה על מתן סיוע וליווי על-ידי סייעת, ומספר השעות שיוקצו לשם כך, תיעשה בהתאם לדרגת התפקוד שתיקבע לילד, בהסתמך על קריטריונים מפורטים שקבע משרד החינוך. האישור הסופי לקבלת הסייעת ושעות הליווי יינתן רק עם תחילת שנת הלימודים, שכן החלטה זו נעשית על-ידי משרד החינוך ואינה בסמכות בית הספר.
 
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות העומדים ב'''שני התנאים''' הבאים:
+
* ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות, שלא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים או עזרים מסייעים.
*# ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים ו/או עזרים מסייעים - לא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל.
 
*# זכאותם אושרה על-ידי [[ועדת שילוב]].
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* תחילה יש לעבור [[ועדת שילוב]] לאישור זכאותו של הילד לתמיכה.
+
* [[צוות רב-מקצועי]] של בית הספר או הגן יבנה, בשיתוף ההורים והילד, [[תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י)]] שתתאים לצרכיו וליכולותיו של הילד.
* בהמשך, צוות רב מקצועי של בית הספר או הגן יבנה, בשיתוף ההורים והילד, [[תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)]], אשר תתאים לצרכיו וליכולותיו של הילד.
+
* קביעת הזכאות של התלמיד נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית, אלא אם כן חל שינוי בתנאי הזכאות.
* את גיבוש התכנית חייב הצוות להשלים עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים.
+
* אם התלמיד עובר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עובר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים. למידע נוסף ראו [[שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה לאחר מעבר דירה או מעבר לבית ספר אחר]].
 
 
==תקופת הזכאות לשילוב== <!-- הסעיף מוטמע בערך "ועדת שילוב" -->
 
* זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית.  
 
* במקרים הבאים יש לקיים ועדת שילוב נוספת גם אם לא עברו 3 שנים:
 
** במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון
 
** כאשר צוות בין מקצועי של בית הספר ממליץ על הערכה מחודשת של צורכי התלמיד
 
* במקרה שהתלמיד עבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים. למידע נוסף ראו [[שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה לאחר מעבר דירה או מעבר לבית ספר אחר]].
 
  
== ארגוני סיוע ==
+
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ילדים עם מוגבלות}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 
{{הטמעת כותרת|חינוך מיוחד ושילוב בחינוך#ארגוני סיוע}}
 
{{הטמעת כותרת|חינוך מיוחד ושילוב בחינוך#ארגוני סיוע}}
  
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[משרד החינוך]]
 
* [[משרד החינוך]]
  
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד - "חוק השילוב"]]
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2014-5-1-1-2-42.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/5(א) מיום 01.01.2014] - יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2008-3d-1-2-37.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ח/3(ד) מיום 01.11.2007] - תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות.
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/05/shiluv_yechdani_recommendation.pdf דף מידע בנושא שילוב יחידני במסגרות חינוך רגילות]  באתר אלו"ט
+
=== חקיקה ונהלים ===
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_048.htm חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988]
<!--
 
== מקורות ==
 
-->
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:חינוך]]
+
|סוג ערך = זכויות
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
|תחום תוכן = חינוך
 +
}}
 +
[[קטגוריה:ילדים עם מוגבלות]]
 
[[קטגוריה:חינוך מיוחד ושילוב בחינוך]]
 
[[קטגוריה:חינוך מיוחד ושילוב בחינוך]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[AR:دمج أطفال مع احتياجات خاصة في جهاز التعليم العادي]]

גרסה מ־13:35, 17 ביולי 2022

הקדמה:

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרות חינוך רגילות בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) צוות רב-מקצועי במסגרת החינוכית קובע את סל השירותים שיינתנו לתלמיד לצורך שילובו
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרת חינוך רגילה בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים - שעות הוראה או טיפול וליווי של סייעת.

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב

 1. תמיכה באמצעות שעות הוראה, שתינתן ישירות לתלמיד על-ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, כולל מנתח התנהגות.
 2. תמיכה באמצעות שעות טיפול, שתינתן על-ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות.
 3. תמיכה וליווי של סייעת (סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית ומהווה חלק מצוות המוסד החינוכי).
 • התמיכה באמצעות שעות הוראה או שעות טיפול יכולה להינתן במספר אופנים:
  • תמיכה פרטנית לתלמיד בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה לו
  • תמיכה לקבוצת תלמידים
  • תמיכה שיתופית לשני בעלי תפקידים המבצעים תוכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה
  • תמיכה בכיתה - הוראה בכיתה על-ידי גננת שילוב או מורת שילוב, או טיפול על-ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן.
 • כמו כן, יכולה להינתן תמיכה באמצעות שעות הוראה מחוץ לכיתה - עד שליש משעות הלימודים בשבוע שיינתנו באופן קבוצתי או פרטני.

מי זכאי?

 • ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות, שלא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים או עזרים מסייעים.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים