הקדמה:

במסגרת חוק חינוך מיוחד, ילדים עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במסגרות חינוך רגילות
לצורך שילוב במסגרות חינוך רגילות יש להופיע בפני ועדת שילוב
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד (המכונה "חוק השילוב") מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת חינוך רגילה, בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים. במסגרת התיקון לחוק, תלמיד יוכל להשתלב במסגרת חינוך רגילה עם בני גילו, בתנאי שתוכנית השילוב הנדרשת עבורו מחוץ לכיתה הרגילה לא עולה על שליש מסך שעות הלימוד של הכיתה.

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב

 1. תמיכה מסוג הוראה ולימוד – תמיכה זו ניתנת על-ידי עובדי הוראה מתחום החינוך המיוחד, מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה והבעה. תמיכה זו ניתנת לאלו שנזקקים לתמיכה רגשית, פיתוח יכולות לימודיות וחברתיות, ולהבניה שיטתית יותר של תכנית הלימודים הנלמדת על-ידי בני ובנות גילם.
 2. תמיכה מסוג התאמות – עיקרה של תמיכה זו היא שינוי והתאמת הסביבה, הציוד והפעילויות שהילד מתבקש לבצע ליכולותיו ולצרכיו. לעיתים נדרש יותר מסוג תמיכה אחד בו זמנית.
 3. תמיכה וליווי של סייעת – החלטה על מתן סיוע וליווי על-ידי סייעת, ומספר השעות שיוקצו לשם כך, תיעשה בהתאם לדרגת התפקוד שתיקבע לילד, בהסתמך על קריטריונים מפורטים שקבע משרד החינוך. האישור הסופי לקבלת הסייעת ושעות הליווי יינתן רק עם תחילת שנת הלימודים, שכן החלטה זו נעשית על-ידי משרד החינוך ואינה בסמכות בית הספר.

מי זכאי?

 • ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות העומדים בשני התנאים הבאים:
  1. ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים ו/או עזרים מסייעים - לא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל.
  2. זכאותם אושרה על-ידי ועדת שילוב.

תהליך מימוש הזכות

 • תחילה יש לעבור ועדת שילוב לאישור זכאותו של הילד לתמיכה.
 • בהמשך, צוות רב מקצועי של בית הספר או הגן יבנה, בשיתוף ההורים והילד, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י), אשר תתאים לצרכיו וליכולותיו של הילד.
 • את גיבוש התכנית חייב הצוות להשלים עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים.

תקופת הזכאות לשילוב

 • זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית.
 • במקרים הבאים יש לקיים ועדת שילוב נוספת גם אם לא עברו 3 שנים:
  • במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון
  • כאשר צוות בין מקצועי של בית הספר ממליץ על הערכה מחודשת של צורכי התלמיד
 • במקרה שהתלמיד עבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים. למידע נוסף ראו שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה לאחר מעבר דירה או מעבר לבית ספר אחר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים