הקדמה:

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרות חינוך רגילות בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים
החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) צוות רב-מקצועי במסגרת החינוכית קובע את סל השירותים שיינתנו לתלמיד לצורך שילובו
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.

ילדים עם צרכים מיוחדים עשוים להשתלב במסגרת חינוך רגילה, בעזרת תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים מסוג הוראה ו/או טיפול.

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב

 1. תמיכה בשעות הוראה, שתינתן ישירות לתלמיד על-ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, כולל מנתח התנהגות.
 2. תמיכה בשעות טיפול, שתינתן על-ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וטיפולים באמצעות אומנויות.
 3. תמיכה וליווי של סייעת (סייעת המועסקת על ידי הרשות המקומית ומהווה חלק מצוות המוסד החינוכי).
 • התמיכה באמצעות שעות הוראה או שעות טיפול יכולה להינתן במספר אופנים:
  • תמיכה פרטנית לתלמיד בהתאם לתכנית האישית שנקבעה לו
  • תמיכה לקבוצת תלמידים
  • תמיכה שיתופית לשני בעלי תפקידים המבצעים תכנית עבודה משותפת לתלמיד או לקבוצה
  • תמיכה בכיתה - הוראה בכיתה על ידי גננת שילוב או מורת שילוב או טיפול על ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות לצד המורה או מנהלת הגן.
  • תמיכה באמצעות שעות הוראה מחוץ לכיתה - עד שליש משעות הלימודים בשבוע שיינתנו באופן קבוצתי או פרטני

מי זכאי?

 • ילדים עם לקות משמעותית ובעיות תפקוד קשות, שלא יוכלו להשתלב בחינוך הרגיל ללא תוספת לימוד של מורים המתמחים בחינוך מיוחד, טיפולים מיוחדים או עזרים מסייעים.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים