הקדמה:

השטחים המשותפים בבית משותף (כגון חדר המדרגות והמקלט) שייכים לכלל בעלי הדירות ואינם רכושו הפרטי של אף אחד מהם
ניתן לקבוע בתקנון הבית המשותף כי חלק מהשטחים המשותפים משויכים לדירה מסוימת, כל עוד לא מדובר בשטחים שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות
למידע נוסף ראו סעיף 55 לחוק המקרקעין
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בעלי דירות בבניין משותף אינם יכולים לראות בשטחים המשותפים בבניין שטח פרטי שלהם, שכן השטחים המשותפים שייכים לכלל בעלי הדירות.

  • כל השטחים המשותפים שייכים במשותף לכל בעלי הדירות, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון הבניין.
  • לגבי חלק מהשטחים המשותפים (למשל הגג), ניתן לקבוע בתקנון הבניין כי הם משויכים לאחת הדירות, ובמקרה כזה הם נהפכים לרכוש בעל אותה דירה.
  • לגבי השטחים המשותפים שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות (למשל חדרי מדרגות, מעליות ומקלטים), לא ניתן לשייך אותם בתקנון לדירה מסוימת.
דוגמה
  • אחד מבעלי הדירות בבניין השתמש במחסן לצורך מגורים.
  • זהו שימוש אסור בשטח משותף השייך לכלל בעלי הדירות בבניין.
דוגמה
  • בעל דירה בבניין מאחסן ארגזים בחדר המדרגות.
  • מדובר בשימוש בלתי-חוקי בשטח משותף השייך לכלל בעלי הדירות בבניין.
דוגמה
  • אחד מבעלי הדירות בבניין הציב ספה ועמדת טלוויזיה על גג הבניין לשימושו הפרטי.
  • אם לא נקבע בתקנון כי הגג שייך לבעל הדירה, זהו שימוש אסור בשטח משותף השייך לכלל בעלי הדירות בבניין.

תביעה למפקח על המקרקעין

חקיקה ונהלים