הקדמה:

בעל דירה יכול לבצע בדירתו תיקונים או שינויים יזומים שאינם פוגעים בדירה אחרת או באזורים המשותפים בבניין
כל תיקון או שינוי יזום הפוגע בדירה אחרת או באזורים המשותפים מחייב את הסכמת בעל הדירה האחרת או את הסכמת אסיפת הדיירים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בעל דירה יכול לבצע בדירתו על דעת עצמו תיקונים או שינויים, שאינם פוגעים בדירה אחרת או באזורים המשותפים בבניין.

 • הוא אינו רשאי לעשות שינויים או תיקונים על דעת עצמו, אם אלה:
  • פוגעים באזורים המשותפים בבניין, לרבות פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה, כפי שהיתה בעת גמר הבנייה.
  • מסכנים או עשויים לסכן את קיומם של האזורים המשותפים בבניין
  • משנים או עשויים לשנות את ערכם של האזורים המשותפים בבניין
  • פוגעים בדירה אחרת
  • מסכנים או עשויים לסכן את קיומה של דירה אחרת
  • משנים או עשויים לשנות את ערכה של דירה אחרת

מי זכאי?

 • כל בעל דירה בבניין.

תהליך מימוש הזכות

 • בעל דירה, שמעוניין לבצע בדירתו תיקונים או שינויים שעשויים לפגוע בדירה אחרת או באזורים המשותפים של הבניין, מחויב לקבל את הסכמת בעל הדירה הרלוונטית או את הסכמת אסיפת הדיירים בבניין.
דוגמה
 • בעל דירה ביצע תיקונים בדירתו וגרם לסדק באחד הקירות בדירה השכנה.
 • מכיוון שבעל הדירה השכנה לא הסכים לכך, בעל הדירה המתקן חייב להביא את המצב לקדמותו.
דוגמה
 • בעל דירה מבקש לצבוע את הקיר החיצוני של הבניין סביב דירתו.
 • מכיוון שמדובר בפגיעה בחזות החיצונית והאחידה של הבניין, עליו לבקש את אישור אסיפת הדיירים.

תביעה למפקח על המקרקעין

חדש:התקנת מעלית בבית משותףחדש:התקנת מעלית בבית משותף

חשוב לדעת

 • אם בבית המשותף קיים תקנון מוסכם שקובע תנאים אחרים, יש לנהוג לפי התקנון המוסכם.
 • ואולם, התקנון המוסכם אינו יכול לגרוע מזכויותיו של בעל דירה.


חקיקה ונהלים