שורה 6: שורה 6:
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
מקבל תגמול, שחלה החמרה במחלות בגינם הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי להגיש בקשה להגדלת דרגת נכות.  
+
מקבל תגמול, שחלה החמרה במחלות בגינן הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי להגיש בקשה להגדלת דרגת נכות.  
 
   
 
   
  
שורה 13: שורה 13:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים
+
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש לפנות אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר (לשעבר הלשכה לשיקום נכים) ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.
+
* יש לפנות אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.
* ניתן לפנות בבקשה זו אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה).  
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש להגיש את הבקשה
+
* יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי טופס בקשה לזימון לועדה רפואית.  
* לאחר הגשת הבקשה הנכה יזומן לוועדה רפואית.
+
* הועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל התגמול, או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.  
* הוועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל הגמלה או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.
+
:*טופס בקשה לזימון לועדה רפואית
* במקרה שאינו יכול להגיע עליו לבקש וועדה ללא נוכחותו ולצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי.
+
:* טופס בקשה לזימון לועדה רפואית ללא נוכחות
 +
*את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
 +
::הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
 +
::רח' יצחק שדה 17
 +
::ת"ד 57380
 +
::תל אביב 6157302
 +
 
 
===במידה והבקשה אושרה===
 
===במידה והבקשה אושרה===
* התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית בלשכה לשיקום הנכים.
+
* התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
 
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
* במקרה של נכה נזקק יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לנזקק]]).
+
* במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה]]).
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
* המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
+
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].
  
 
   
 
   
שורה 41: שורה 46:
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
 
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים]]
+
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים|תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים

גרסה מ־09:43, 3 באפריל 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במידה וחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה

מקבל תגמול, שחלה החמרה במחלות בגינן הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי להגיש בקשה להגדלת דרגת נכות.


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי טופס בקשה לזימון לועדה רפואית.
  • הועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל התגמול, או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.
  • טופס בקשה לזימון לועדה רפואית
  • טופס בקשה לזימון לועדה רפואית ללא נוכחות
  • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

במידה והבקשה אושרה

  • התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
  • התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
  • במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה).

מקורות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי