מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
(החלפת הערך בעקבות שינויי החקיקה מיוני 2014- אישור של אילנית ברבי מיום 13/07/2014:החלפת טפסים, זמני הגשת תביעה וערעור)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע = במידה וחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
 
| מידע = במידה וחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
 
| חשוב  =אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
 
| חשוב  =אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
 
+
|פיצוי = במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =
+
| [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_Zimun.pdf טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית]
| 2 =
+
| | [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_3.pdf טופס זימון לוועדה רפואית עליונה]
| 3 =
+
| [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_4.pdf טופס בקשה לועדה רפואית עליונה ללא נוכחות]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 18: שורה 18:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
+
*גובה התגמול ל[[נכי המלחמה בנאצים]], המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
מקבל תגמול, שחלה החמרה במחלות בגינן הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי להגיש בקשה להגדלת דרגת נכות.  
+
*במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 +
*במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.  
+
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.  
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 27: שורה 28:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי טופס בקשה לזימון לועדה רפואית.
+
* יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_Zimun.pdf טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית]
* הועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל התגמול, או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.  
+
* '''קיימת אפשרות לבקש בטופס הבקשה לקיים וועדה רפואית ללא נוכחות ניצול השואה. במקרה כזה, חובה לצרף לטופס הבקשה  את האישורים הרפואיים, הן לגבי המחלות המוכרות, והן לגבי המחלות הלא מוכרות'''.
:*טופס בקשה לזימון לועדה רפואית
+
* ניצול השואה זכאי להגיע ל[[ועדות רפואיות לניצולי שואה המקבלים תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה|ועדה הרפואית]] מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
:* טופס בקשה לזימון לועדה רפואית ללא נוכחות
+
* בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.
*את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:  
+
* את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:  
 
::הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
 
::הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
 
::רח' יצחק שדה 17
 
::רח' יצחק שדה 17
 
::ת"ד 57380
 
::ת"ד 57380
 
::תל אביב 6157302
 
::תל אביב 6157302
 +
===ערעור===
 +
* על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 +
:* להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_3.pdf לחץ כאן].
 +
:* להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדה [http://hrights.mof.gov.il/forms/Vada_Refuit_4.pdf לחץ כאן].
 +
* על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה. 
  
 
===במידה והבקשה אושרה===
 
===במידה והבקשה אושרה===
שורה 41: שורה 47:
 
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 
* במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה]]).
 
* במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה]]).
 
+
<!--
 +
== פסקי דין ==
 +
-->
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}
 +
== גורמי ממשל ==
 +
* [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]
 +
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].  
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].  
 
+
-->
 
   
 
   
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־17:12, 13 ביולי 2014

הקדמה:

במידה וחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • גובה התגמול לנכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 • במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 • במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית
 • קיימת אפשרות לבקש בטופס הבקשה לקיים וועדה רפואית ללא נוכחות ניצול השואה. במקרה כזה, חובה לצרף לטופס הבקשה את האישורים הרפואיים, הן לגבי המחלות המוכרות, והן לגבי המחלות הלא מוכרות.
 • ניצול השואה זכאי להגיע לועדה הרפואית מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 • בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

ערעור

 • על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 • להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה לחץ כאן.
 • להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדה לחץ כאן.
 • על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה.

במידה והבקשה אושרה

 • התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
 • התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 • במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה).

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל