(דף חדש: {{ס:הליך}})
 
(שלבי ההליך)
 
(52 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך.
+
| מידע = במקרה שחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
| איסור = דוגמה: אסור לעשות
+
| חשוב  =אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
| חשוב  = דוגמה: חשוב לדעת
+
|פיצוי = במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
| פיצוי = דוגמה: מגיעים לכם X שקלים
+
|ממשל= לפרטים נוספים ראו באתר [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rights_subject3?chapterIndex=4 הרשות לזכויות ניצולי השואה]
| שאלה = דוגמה: שאלה
+
}}
| ממשל = קישור לגורם ממשל אחראי
+
}}
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
{{טפסים
 
+
|1=[https://www.gov.il/he/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors  מילוי טופס בקשה מקוון]
כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו.  
+
|2=[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_zimun.pdf טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית]
 
+
|3=[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_elyona.pdf  טופס זימון לוועדה רפואית עליונה]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
 
+
{{ראו גם
 
+
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 +
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים|תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
*גובה התגמול ל[[נכי המלחמה בנאצים]], המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 +
*במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.  
 +
*במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
מהי אוכולוסית היעד עבורה מיועד ההליך.
+
* נכים  שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.  
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו.
+
* יש לפנות אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות).
+
* יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואהבאחת משתיי הדרכים הבאות:
 
+
** באמצעות  מילוי ושליחת [https://www.gov.il/he/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors  טופס בהקשה המקוון], בצירוף המסמכים הרפואיים הנדרשים.
==ערעור==
+
** באמצעות הדפסה ומילוי [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_zimun.pdf טופס בהקשה לזימון לוועדה רפואית]  לצרף את המסמכים הרפואיים ולשלוח את הטופס ל[[הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.
+
* ניצול השואה זכאי להגיע ל[[ועדות רפואיות לניצולי שואה המקבלים תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה|ועדה הרפואית]] מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 
+
* בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.  
==חשוב לדעת==
+
* את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ.  
+
::הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
 
+
::רח' יצחק שדה 17
== תקדימים משפטיים ==
+
::ת"ד 57380
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
::תל אביב 6157302
 
+
===ערעור===
== הרחבות ופרסומים ==
+
* על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.  
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
* להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_elyona.pdf טופס זימון לוועדה רפואית עליונה]
 
+
* להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדה[http://mof.gov.il/hrights/Documents/Vada_Refuit_Elyona_No.pdf טופס בקשה לועדה רפואית עליונה ללא נוכחות]
== מקורות ==
+
* על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה. 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
{{תבנית:סיוע משפטי חינם לניצולי שואה ע"י הסיוע המשפטי במשרד המשפטים}}
 
+
===במקרה שהבקשה אושרה===
== תגיות ==
+
* התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
+
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במקרה ששולם תגמול רגיל.
{{הליך/סיום טור ימני}}
+
* במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה]]).
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
+
<!--
{{סטטוס | בעבודה}}
+
== פסקי דין ==
{{הליך/ראו גם
+
-->
| החלף בזכות/נושא האב
 
| זכות שניה
 
| וכד'
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}
 +
== גורמי ממשל ==
 +
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
  
 +
<!--
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].
 +
-->
 +
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]
 +
[[קטגוריה:נכי המלחמה בנאצים]]
 +
[[קטגוריה:נכים]]

גרסה אחרונה מ־15:44, 6 ביוני 2019

הקדמה:

במקרה שחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • גובה התגמול לנכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 • במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 • במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואהבאחת משתיי הדרכים הבאות:
 • ניצול השואה זכאי להגיע לועדה הרפואית מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 • בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

ערעור

 • על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 • להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה טופס זימון לוועדה רפואית עליונה
 • להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדהטופס בקשה לועדה רפואית עליונה ללא נוכחות
 • על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

במקרה שהבקשה אושרה

 • התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
 • התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במקרה ששולם תגמול רגיל.
 • במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה).

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים