מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
 
(34 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = במידה וחלה החמרה במצב הנכה, ניתן לפנות בבקשה לשינוי אחוזי הנכות
+
| מידע = במקרה שחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
| חשוב  = את הבקשה ניתן להגיש אחת לשנה
+
| חשוב  =אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
 
+
|פיצוי = במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
|ממשל= לפרטים נוספים ראו באתר [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rights_subject3?chapterIndex=4 הרשות לזכויות ניצולי השואה]
 
+
}}
מקבל גמלה שחלה החמרה במחלות בגינם הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה) להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.  
+
}}
+
{{טפסים
 
+
|1=[https://www.gov.il/he/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors  מילוי טופס בקשה מקוון]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
|2=[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_zimun.pdf טופס בקשה לזימון לוועדה רפואית]
 
+
|3=[https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_elyona.pdf  טופס זימון לוועדה רפואית עליונה]
 
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 +
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים|תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
*גובה התגמול ל[[נכי המלחמה בנאצים]], המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 +
*במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 +
*במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים
+
* נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש לפנות אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר (לשעבר הלשכה לשיקום נכים) ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.
+
* יש לפנות אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]] במשרד האוצר ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.
* ניתן לפנות בבקשה זו אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה).  
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש להגיש את הבקשה
+
* יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואהבאחת משתיי הדרכים הבאות:
* לאחר הגשת הבקשה הנכה יזומן לוועדה רפואית.
+
** באמצעות  מילוי ושליחת [https://www.gov.il/he/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors  טופס בהקשה המקוון], בצירוף המסמכים הרפואיים הנדרשים.
* הוועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל הגמלה או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.
+
** באמצעות הדפסה ומילוי [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_zimun.pdf טופס בהקשה לזימון לוועדה רפואית]  לצרף את המסמכים הרפואיים ולשלוח את הטופס ל[[הרשות לזכויות ניצולי השואה]].
* במקרה שאינו יכול להגיע עליו לבקש וועדה ללא נוכחותו ולצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי.
+
* ניצול השואה זכאי להגיע ל[[ועדות רפואיות לניצולי שואה המקבלים תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה|ועדה הרפואית]] מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
===במידה והבקשה אושרה===
+
* בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.  
* התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית בלשכה לשיקום הנכים.
+
* את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
+
::הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
* במקרה של נכה נזקק יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לנזקק]]).
+
::רח' יצחק שדה 17
 
+
::ת"ד 57380
== מקורות ==
+
::תל אביב 6157302
* המקור לערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]],בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]]
+
===ערעור===
==תגיות==
+
* על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.  
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
+
* להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה [https://www.gov.il/blobFolder/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors/he/vada_refuit_elyona.pdf טופס זימון לוועדה רפואית עליונה]
{{הליך/סיום טור ימני}}
+
* להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדה[http://mof.gov.il/hrights/Documents/Vada_Refuit_Elyona_No.pdf טופס בקשה לועדה רפואית עליונה ללא נוכחות]
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
+
* על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה. 
 
+
{{תבנית:סיוע משפטי חינם לניצולי שואה ע"י הסיוע המשפטי במשרד המשפטים}}
{{הליך/ראו גם
+
===במקרה שהבקשה אושרה===
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
+
* התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים]]
+
* התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במקרה ששולם תגמול רגיל.
}}
+
* במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה]]).
{{הליך/טפסים
+
<!--
| 1 =  
+
== פסקי דין ==
| 2 =  
+
-->
| 3 =  
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
:{{הטמעת כותרת|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}
 +
== גורמי ממשל ==
 +
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
  
 +
<!--
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומתה האדיבה של עמותת [[משוב]].
 +
-->
 +
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = זכויות ניצולי שואה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:נכי המלחמה בנאצים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]

גרסה אחרונה מ־17:46, 23 ביוני 2021

הקדמה:

במקרה שחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
במקרה של הכרה בהחמרה במצב הרפואי, הזכאות להטבות בהתאם לאחוזי הנכות החדשים מחושבת מיום הגשת הבקשה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • גובה התגמול לנכי המלחמה בנאצים, המקבלים תגמול ממשרד האוצר נקבע בהתאם לאחוזי הנכות המוכרים להם.
 • במקרה של החמרה במצב הרפואי, ייתכן ונכה המלחמה בנאצים יהיה זכאי להגדלת אחוזי הנכות ויתכן שיהיה זכאי להגדלת התגמול החודשי.
 • במקרה של הגדלת אחוזי הנכות, באופן שמביא להגדלת התגמול וההטבות, הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה להכרה בהחמרה במצב הרפואי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואהבאחת משתיי הדרכים הבאות:
 • ניצול השואה זכאי להגיע לועדה הרפואית מלווה בעורך דין/בן משפחה/אדם קרוב אחר, ובלבד שמספר המלווים הכולל לא יעלה על שניים.
 • בפני הועדה הרפואית ניתן להציג את כל האישורים הרפואיים אודות כל המחלות - המוכרות והלא מוכרות.
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

ערעור

 • על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת ממצאי הועדה הרפואית הרגילה.
 • להורדת טופס זימון לוועדה רפואית עליונה טופס זימון לוועדה רפואית עליונה
 • להורדת טופס זימון לועדה רפואית עליונה, ללא נוכחות בוועדהטופס בקשה לועדה רפואית עליונה ללא נוכחות
 • על קביעת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד, לבית המשפט המחוזי, בתוך 60 ימים מיום קבלת ממצאי הועדה הרפואית העליונה.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

במקרה שהבקשה אושרה

 • התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
 • התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במקרה ששולם תגמול רגיל.
 • במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה).

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים