מ (עדכון עיצוב - תקציר)
מ (עדכון עיצוב - ראו גם)
שורה 8: שורה 8:
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 +
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים|תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 +
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
שורה 47: שורה 51:
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
  
{{הליך/ראו גם
 
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 
| [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים|תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים]]
 
}}
 
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  

גרסה מ־20:58, 1 באפריל 2014

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

במידה וחלה החמרה במחלות המוכרות לנכה המלחמה, ניתן לפנות בבקשה להגדלת אחוזי הנכות
אין הגבלה על תדירות הגשת הבקשה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקבל תגמול, שחלה החמרה במחלות בגינן הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי להגיש בקשה להגדלת דרגת נכות.


תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • יש להגיש את הבקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, על גבי טופס בקשה לזימון לועדה רפואית.
  • הועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל התגמול, או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.
  • טופס בקשה לזימון לועדה רפואית
  • טופס בקשה לזימון לועדה רפואית ללא נוכחות
  • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו הרפואי של הנכה יש לשלוח לכתובת:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

במידה והבקשה אושרה

  • התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי מתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית.
  • התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
  • במקרה של נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לזכאוי לתגמול לפי הכנסה).

מקורות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי