(במידה והבקשה אושרה)
שורה 31: שורה 31:
 
התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 
התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.
 
   
 
   
במקרה של נכה נזקק\נצרך יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בפרקים [[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לנזקק]] ו[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנצרך|גמלת נכות לנצרך]]).
+
במקרה של נכה נzee יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק[[גמלה לנכה המלחמה בנאצים שמוגדר כנזקק| גמלת נכות לנזקק]]).
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־11:43, 28 ביולי 2010

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במידה וחלה החמרה במצב הנכה, ניתן לפנות בבקשה לשינוי אחוזי הנכות
את הבקשה ניתן להגיש אחת לשנה

מקבל גמלה שחלה החמרה במחלות בגינם הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה) להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים

למי ואיך פונים

יש לפנות אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (לשעבר הלשכה לשיקום נכים) ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.

ניתן לפנות בבקשה זו אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה).

שלבי ההליך

לאחר הגשת הבקשה הנכה יזומן לוועדה רפואית.

הוועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל הגמלה או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.

במקרה שאינו יכול להגיע עליו לבקש וועדה ללא נוכחותו ולצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי.

במידה והבקשה אושרה

התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית בלשכה לשיקום הנכים.

התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.

במקרה של נכה נzee יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לנזקק).

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי