תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במידה וחלה החמרה במצב הנכה, ניתן לפנות בבקשה לשינוי אחוזי הנכות
את הבקשה ניתן להגיש אחת לשנה

מקבל גמלה שחלה החמרה במחלות בגינם הוכר כנכה מלחמה בנאצים, רשאי אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה) להגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

נכים שחלה החמרה במחלות בגינם הוכרו כנכי המלחמה בנאצים

למי ואיך פונים

יש לפנות אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (לשעבר הלשכה לשיקום נכים) ולהגיש בקשה לקביעת דרגת נכות מחודשת.

ניתן לפנות בבקשה זו אחת לשנה (מתאריך הוועדה הרפואית האחרונה).

שלבי ההליך

לאחר הגשת הבקשה הנכה יזומן לוועדה רפואית.

הוועדה הרפואית יכולה להתקיים בנוכחות מקבל הגמלה או ללא נוכחותו, אם אין ביכולתו להגיע.

במקרה שאינו יכול להגיע עליו לבקש וועדה ללא נוכחותו ולצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי.

במידה והבקשה אושרה

התשלום החדש יהיה רטרואקטיבי לתאריך קבלת הבקשה לזימון הועדה הרפואית בלשכה לשיקום הנכים.

התגמול המעודכן יתבסס על דרגת הנכות החדשה, במידה ושולם תגמול רגיל.

במקרה של נכה נזקק יהיה שינוי בתשלום רק אם דרגת הנכות החדשה תזכה אותו בגובה גמלת השלמת הכנסה חדשה (כמפורט בטבלה שבפרק גמלת נכות לנזקק).

מקורות

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי