שורה 12: שורה 12:
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#4 טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 32: שורה 32:
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* יש להתייצב באופן אישי ב[[משרד הפנים]] ולהציג את המסמכים הבאים:
 
* יש להתייצב באופן אישי ב[[משרד הפנים]] ולהציג את המסמכים הבאים:
# [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
+
# [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#4 טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
 
#תעודת זהות
 
#תעודת זהות
 
#דרכון ישראלי (אם יש)
 
#דרכון ישראלי (אם יש)
שורה 40: שורה 40:
 
#* פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
 
#* פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
 
#תמונה חזותית חדשה
 
#תמונה חזותית חדשה
#בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf הודעה על שינוי שם (עמ' 5 לנוהל)].
+
#בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#5 הודעה על שינוי שם (עמ' 5 לנוהל)].
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־15:43, 4 בדצמבר 2016

הקדמה:

מי שעבר/ה הליך שינוי מין ומי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין, זכאי/ת לשנות את הרישום במרשם ובכל מסמך רשמי
השינוי מותנה בהצגת תעודה רפואית המאושרת על ידי משרד הבריאות, המעידה על ביצוע שינוי מין או פסק דין המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
שינוי הרישום אינו כרוך בתשלום אגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שעבר/ה הליך שינוי מין או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין זכאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

 • מי שעבר/ה ניתוח לשינוי מין, ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך.
 • מי שעבר/ה הליך שינוי מין ללא ניתוח, ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך
 • מי שמינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות או בכל מסמך רשמי אחר, ובידו/ה פסק דין הצהרתי של בית משפט המעיד על מינו/ה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להתייצב באופן אישי במשרד הפנים ולהציג את המסמכים הבאים:
 1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)
 2. תעודת זהות
 3. דרכון ישראלי (אם יש)
 4. אחד מהבאים:
 5. תמונה חזותית חדשה
 6. בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) על גבי הודעה על שינוי שם (עמ' 5 לנוהל).

חשוב לדעת

 • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 • במידה שבמעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, אזי השינוי כרוך בתשלום אגרה (ראו: שינוי השם במרשם האוכלוסין).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות


תבנית:זכות/חדשות