(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(14 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מי שעברהליך שינוי מין ומי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין, זכאי/ת לשנות את הרישום במרשם ובכל מסמך רשמי
+
| מידע  = מי שבידיותעודה רפואית המעידה על [[ניתוח לשינוי מין]] או [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]] רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
| חשוב  = השינוי מותנה בהצגת תעודה רפואית המאושרת על ידי משרד הבריאות, המעידה על ביצוע שינוי מין או פסק דין המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
+
| פיצוי = שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה
| חשוב2 = החל מיום 01.11.2015, ניתן להציג [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין|תעודה רפואית המעידה על שינוי מין גם ללא ניתוח לשינוי מין]]
 
| פיצוי = שינוי הרישום אינו כרוך בתשלום אגרה
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf נוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין] באתר [[רשות האוכלוסין וההגירה ]]
+
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changing_sex_registration/he/2.6.0001.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה]  
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#4 טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/changingdateofbirth/he/mr3.pdf בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 18: שורה 16:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[להט"ב]]
 
| [[להט"ב]]
| [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]
 
 
| [[הליך שינוי מין]]
 
| [[הליך שינוי מין]]
 
| [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]]
 
| [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]]
 +
| [[קביעת נכות בגין דיספוריה מגדרית (טרנסג'נדריות)|קביעת נכות בגין דיספוריה מגדרית]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
מי שעבר/ה הליך שינוי מין או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין זכאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.
+
מי שעבר/ה הליך שינוי מין, או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מי שעבר[[הליך שינוי מין|ניתוח לשינוי מין]], ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך.
+
* מי ששינה/תה את מינו/ה ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על [[ניתוח לשינוי מין]] או  [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]].
* מי שעבר/ה הליך שינוי מין ללא ניתוח, ובידיו/ה [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין|תעודה רפואית המעידה על כך]]
+
* מי שבשל טעות ברישום, מינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין או במסמך רשמי כלשהו, ובידיותעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פסק דין הצהרתי של בית משפט, המעידים על מינו/ה.
* מי שמינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות או בכל מסמך רשמי אחר, ובידו/ה פסק דין הצהרתי של בית משפט המעיד על מינו/ה.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להתייצב באופן אישי ב[[משרד הפנים]] ולהציג את המסמכים הבאים:
+
* יש להתייצב באופן אישי ב[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=eb35c46c-f89a-4c9f-8e48-7dea63b16224#collapseItem4 לשכת רשות האוכלוסין וההגירה] עם המסמכים הבאים:
# [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#4 טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)]
+
# [https://www.gov.il/BlobFolder/service/changingdateofbirth/he/mr3.pdf טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין].
#תעודת זהות
+
# תעודת זהות.
#דרכון ישראלי (אם יש)
+
# דרכון ישראלי (אם יש).
#אחד מהבאים:
+
# במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע [[ניתוח לשינוי מין]] או [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]].
#* תעודה רפואית המעידה על ביצוע [[הליך שינוי מין|הניתוח לשינוי המין]].
+
# במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין -  תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
#* תעודה רפואית המעידה על שינוי מין [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין|ללא ניתוח שינוי מין]].
+
# תמונה חזותית חדשה.
#* פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
+
# במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - [https://www.gov.il/BlobFolder/service/name_change/he/mr4.pdf הודעה על שינוי שם].
#תמונה חזותית חדשה
+
* לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.
#בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf#5 הודעה על שינוי שם (עמ' 5 לנוהל)].
+
{{טיפ/סיוע להט"ב}}
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 
* שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
* אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (ראו: [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]).
+
* אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]).
<!--
 
== פסקי דין ==
 
 
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
  
== ארגוני סיוע ==
+
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 
* [[טרנסג'נדרים למען צדק חברתי]]
 
* [[טרנסג'נדרים למען צדק חברתי]]
 
* [[מעברים לקהילה הטרנסית]]
 
* [[מעברים לקהילה הטרנסית]]
 +
* [[מוקד לפניות הציבור בנושאים משפטיים הקשורים לטרנסג'נדרים מטעם משרד המשפטים]]
 
* [[להט"ב/ארגוני סיוע|לרשימה המלאה של ארגוני הסיוע בנושא להט"ב]]
 
* [[להט"ב/ארגוני סיוע|לרשימה המלאה של ארגוני הסיוע בנושא להט"ב]]
  
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
* [[משרד הפנים]]
+
* [[משרד הפנים]]  
== חקיקה ונהלים ==
+
**  [[רשות האוכלוסין וההגירה]]
 +
 
 +
 
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P223_001.htm#Seif11 חוק השמות] - סעיף 10
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P223_001.htm#Seif11 חוק השמות] - סעיף 10
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/289_001.htm#Seif22 חוק מרשם האוכלוסין] - סעיף 19ג, 19ד.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/289_001.htm#Seif22 חוק מרשם האוכלוסין] - סעיף 19ג, 19ד.
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_change_gender_registration/he/13.pdf נוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין]
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changing_sex_registration/he/2.6.0001.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 2.6.0001] -  שינוי/תיקון פרט רישום מין
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
  
== מקורות ==
+
=== תודות ===
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות [[חושן (חינוך ושינוי)]].
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות [[חושן (חינוך ושינוי)]].
  
 
+
==Metadata==
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]  [[קטגוריה:להט"ב]]
+
{{מטא
 
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = להט"ב
 +
}}
 +
[[קטגוריה:טרנסקסואלים]]
 
[[ar:تغيير تسجيل الجنس في سجّل السكان]]
 
[[ar:تغيير تسجيل الجنس في سجّل السكان]]

גרסה אחרונה מ־11:09, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מי שבידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה

מי שעבר/ה הליך שינוי מין, או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

 • מי ששינה/תה את מינו/ה ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 • מי שבשל טעות ברישום, מינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין או במסמך רשמי כלשהו, ובידיו/ה תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פסק דין הצהרתי של בית משפט, המעידים על מינו/ה.

תהליך מימוש הזכות

 1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין.
 2. תעודת זהות.
 3. דרכון ישראלי (אם יש).
 4. במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 5. במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין - תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
 6. תמונה חזותית חדשה.
 7. במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - הודעה על שינוי שם.
 • לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 • אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו שינוי השם במרשם האוכלוסין).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות