(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(47 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מי שעבר/ה ניתוח לשינוי מין ומי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין, זכאי/ת לשנות את הרישום במרשם ובכל מסמך רשמי
+
| מידע  = מי שבידיותעודה רפואית המעידה על [[ניתוח לשינוי מין]] או [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]] רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה  - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנסלארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
| חשוב  = השינוי מותנה בהצגת תעודה רפואית המאושרת ע"י משרד הבריאות, המעידה על ביצוע ניתוח לשינוי מין או פסק דין המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
+
| פיצוי = שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה
| פיצוי = שינוי הרישום אינו כרוך בתשלום אגרה
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [http://www.piba.gov.il/Regulations/13.pdf נוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין] באתר [[רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול]]  
+
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changing_sex_registration/he/2.6.0001.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה]  
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/changingdateofbirth/he/mr3.pdf בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין]
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[להט"ב]]
 +
| [[הליך שינוי מין]]
 +
| [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]]
 +
| [[קביעת נכות בגין דיספוריה מגדרית (טרנסג'נדריות)|קביעת נכות בגין דיספוריה מגדרית]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
מי שעבר/ה הליך שינוי מין, או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
* מי שעבר/ה ניתוח לשינוי מין או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין זכאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מי שעבר/ה [[הליך שינוי מין|ניתוח לשינוי מין]], ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך.
+
* מי ששינה/תה את מינו/ה ובידיותעודה רפואית המעידה על [[ניתוח לשינוי מין]] או  [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]].
* מי שמינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות או בכל מסמך רשמי אחר, ובידו/ה פסק דין הצהרתי של בית משפט המעיד על מינו.
+
* מי שבשל טעות ברישום, מינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין או במסמך רשמי כלשהו, ובידיו/ה תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנסלארץ, או פסק דין הצהרתי של בית משפט, המעידים על מינו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להתייצב באופן אישי ב[[משרד הפנים]] ולהציג את המסמכים הבאים:
+
* יש להתייצב באופן אישי ב[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&categories=eb35c46c-f89a-4c9f-8e48-7dea63b16224#collapseItem4 לשכת רשות האוכלוסין וההגירה] עם המסמכים הבאים:
#[[מדיה:שינוי פרטים במשרד הפנים.pdf|טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין]]
+
# [https://www.gov.il/BlobFolder/service/changingdateofbirth/he/mr3.pdf טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין].
#תעודת זהות
+
# תעודת זהות.
#דרכון ישראלי (אם יש)
+
# דרכון ישראלי (אם יש).
#תעודה רפואי המעידה על ביצוע הניתוח לשינוי המין או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
+
# במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע [[ניתוח לשינוי מין]] או [[אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין]].
#תמונה חזותית חדשה
+
# במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין -  תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
#בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) - להורדת הטופס [http://www.piba.gov.il/Subject/RegistryAndPassports/ChangeAndRepair/Documents/HodaaAlShinuyShem.pdf לחצו כאן].
+
# תמונה חזותית חדשה.
 +
# במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - [https://www.gov.il/BlobFolder/service/name_change/he/mr4.pdf הודעה על שינוי שם].
 +
* לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.
 +
{{טיפ/סיוע להט"ב}}
 +
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 
* שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
* במידה שבמעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, אזי השינוי כרוך בתשלום אגרה (ראו: [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]).
+
* אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]).
<!--
+
 
== תקדימים משפטיים ==
+
== גורמים מסייעים ==
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 +
* [[טרנסג'נדרים למען צדק חברתי]]
 +
* [[מעברים לקהילה הטרנסית]]
 +
* [[מוקד לפניות הציבור בנושאים משפטיים הקשורים לטרנסג'נדרים מטעם משרד המשפטים]]
 +
* [[להט"ב/ארגוני סיוע|לרשימה המלאה של ארגוני הסיוע בנושא להט"ב]]
  
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
+
=== גורמי ממשל ===
 +
* [[משרד הפנים]]
 +
**  [[רשות האוכלוסין וההגירה]]
  
== ארגוני סיוע ==
 
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
  
== גורמי ממשל ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [[משרד הפנים]]
+
=== חקיקה ונהלים ===
== חוקים ותקנות ==
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P223_001.htm#Seif11 חוק השמות] - סעיף 10
* [[חוק השמות]] - סעיף 10
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/289_001.htm#Seif22 חוק מרשם האוכלוסין] - סעיף 19ג, 19ד.
*[[חוק מרשם האוכלוסין]] - סעיף 19 (ד)
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changing_sex_registration/he/2.6.0001.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 2.6.0001] - שינוי/תיקון פרט רישום מין
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
  
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
=== תודות ===
-->
 
== מקורות ==
 
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות [[חושן (חינוך ושינוי)]].
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות [[חושן (חינוך ושינוי)]].
  
 
+
==Metadata==
 
+
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
{{מטא
==endarticle==
+
|סוג ערך = זכויות
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
|תחום תוכן = להט"ב
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[להט"ב]]
 
| [[שינוי השם במרשם האוכלוסין]]
 
| [[הליך שינוי מין]]
 
 
}}
 
}}
{{זכות/חדשות
+
[[קטגוריה:טרנסקסואלים]]
| 1 =
+
[[ar:تغيير تسجيل الجنس في سجّل السكان]]
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 = [[מדיה:שינוי פרטים במשרד הפנים.pdf|טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין]]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]  [[קטגוריה:להט"ב]]
 

גרסה אחרונה מ־11:09, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מי שבידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין רשאי/ת לשנות את רישום המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי
מי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לשנות את הרישום אם בידיו/ה מסמך המעיד על מינו/ה - תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש
שינוי רישום המין אינו כרוך בתשלום אגרה

מי שעבר/ה הליך שינוי מין, או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין בשל טעות ברישום, רשאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

 • מי ששינה/תה את מינו/ה ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 • מי שבשל טעות ברישום, מינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין או במסמך רשמי כלשהו, ובידיו/ה תעודת לידה, הדרכון שאתו נכנס/ה לארץ, או פסק דין הצהרתי של בית משפט, המעידים על מינו/ה.

תהליך מימוש הזכות

 1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין.
 2. תעודת זהות.
 3. דרכון ישראלי (אם יש).
 4. במקרה של שינוי מין - תעודה רפואית המעידה על ביצוע ניתוח לשינוי מין או אישור על שינוי מין ללא ניתוח שינוי מין.
 5. במקרה של טעות ברישום במרשם האוכלוסין - תעודת לידה או דרכון הכניסה לארץ המעידים על מינו/ה של המבקש/ת, או פסק דין הצהרתי של בית משפט המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת.
 6. תמונה חזותית חדשה.
 7. במקרה שהפונה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה - הודעה על שינוי שם.
 • לפונה תונפק תעודת זהות חדשה, ובהתאם לדרישה יונפקו דרכון חדש ותעודה המעידה על שינוי השם.
טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 • אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (לפרטים נוספים ראו שינוי השם במרשם האוכלוסין).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות