הקדמה:

מי שעבר/ה הליך שינוי מין ומי שמינו/ה אינו תואם את המין הרשום במרשם האוכלוסין, זכאי/ת לשנות את הרישום במרשם ובכל מסמך רשמי
השינוי מותנה בהצגת תעודה רפואית המאושרת על ידי משרד הבריאות, המעידה על ביצוע שינוי מין או פסק דין המצהיר על מינו/ה של המבקש/ת
שינוי הרישום אינו כרוך בתשלום אגרה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שעבר/ה הליך שינוי מין או מי שמינו/ה אינו תואם את זה הרשום במרשם האוכלוסין זכאי/ת לפנות למשרד הפנים בבקשה לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובכל מסמך רשמי אחר.

מי זכאי?

 • מי שעבר/ה ניתוח לשינוי מין, ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך.
 • מי שעבר/ה הליך שינוי מין ללא ניתוח, ובידיו/ה תעודה רפואית המעידה על כך
 • מי שמינו/ה אינו זהה לזה הרשום במרשם האוכלוסין, בתעודת הזהות או בכל מסמך רשמי אחר, ובידו/ה פסק דין הצהרתי של בית משפט המעיד על מינו/ה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להתייצב באופן אישי במשרד הפנים ולהציג את המסמכים הבאים:
 1. טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין (עמ' 4 לנוהל)
 2. תעודת זהות
 3. דרכון ישראלי (אם יש)
 4. אחד מהבאים:
 5. תמונה חזותית חדשה
 6. בקשה לשינוי שם (במקרה שאותו אדם או אותה אישה מבקש/ת לשנות גם את שמו/ה ולא רק את מינו/ה) על גבי הודעה על שינוי שם (עמ' 5 לנוהל).

חשוב לדעת

 • שינוי רישום סעיף המין אינו כרוך בתשלום.
 • אם במעמד שינוי רישום סעיף המין מתבצע גם שינוי השם, השינוי כרוך בתשלום אגרה (ראו: שינוי השם במרשם האוכלוסין).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות