מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
(עדכון שיעורי התשלום בעקבות תיקון לתקנות)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
 
(9 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = במקרים מסוימים זכאי רוכש דירה חדשה שמחיר הדירה ישולם על ידו בשיעורים שלא עולים על אלה הקבועים בחוק ומפורטים בערך זה
+
| מידע  = רוכש דירה חדשה זכאי, במקרים מסוימים, לשלם את מחיר הדירה בשיעורים שנקבעו בחוק על פי קצב התקדמות הבנייה
| איסור = במקרים אלה אסור לקבלן לגבות שיעורים גבוהים יותר מהקבוע בחוק, גם אם הוסכם בחוזה המכר על שיעורי תשלום אחרים
+
| איסור = במקרים אלה אסור לקבלן לגבות שיעורים גבוהים יותר מהקבועים בחוק, גם אם הוסכם בחוזה המכר על שיעורי תשלום אחרים
| חשוב  = קבלן שגובה תשלום בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרה
+
| חשוב  = קבלן שגובה תשלום בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_007.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה)]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 23: שורה 23:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
במקרים מסוימים (המפורטים בהמשך) זכאי רוכש דירה חדשה שמחיר הדירה ישולם על ידו על פי קצב התקדמות הבנייה ובשיעורים שלא עולים על השיעורים הבאים:
+
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך (ראו [[#מי זכאי?|"מי זכאי?"]]), רוכש דירה חדשה זכאי לשלם את מחיר הדירה על פי קצב התקדמות הבנייה ובשיעורים שלא עולים על השיעורים שנקבעו בתקנות.
* 40% ממחיר הדירה: עם גמר תקרת קומת העמודים או גמר הרצפה של הקומה הראשונה. כשאין בבניין קומת עמודים, שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
+
== שיעורי התשלום לדירה בבניין חדש ==
* 20% ממחיר הדירה: עם גמר שלד הקומה שבה נבנית הדירה, לרבות מחיצות פנים ולמעט משקופים וצנרת מים וחשמל.
+
* 31% ממחיר הדירה: עם גמר יציקת המפלס התחתון ביותר בבניין (כגון מפלס תת-קרקעי לחנייה או מרתף). שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
* 15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח פנים או תחליף לטיח, כמתואר במפרט.
+
* 25% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומה שהדירה נמצאת בה ובקומות שמתחתיה, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
* 15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ.
+
* 5% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל קומות הבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
* 10% ממחיר הדירה: עם מסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר.
+
* 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי חוץ בכל הבניין.
== מי זכאי? ==  
+
* 10% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 +
* 13% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 +
* 5% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 +
* 5% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_093.htm תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)]).
 +
 
 +
== שיעורי התשלום לדירה חדשה במסגרת חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה ==
 +
* 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק לקומה הראשונה של הבניין הקיים, כולל הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, לרבות ביסוס, חפירה ודיפון לחניה.
 +
* 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק של כל הבניין, כולל תקרה עליונה והוספת מרחבים מוגנים דירתיים.
 +
* 20% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומות החדשות בבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 +
* 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי החוץ של כל הבניין.
 +
* 22% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 +
* 10% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 +
* 10% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 +
* 6% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_093.htm תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)]).
 +
 
 +
== מי זכאי? == <!-- יש לכאן הפניה מההקדמה -->
 
* '''רוכש דירה חדשה, שהקבלן העניק לו [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה]] באחת מהדרכים הבאות''':
 
* '''רוכש דירה חדשה, שהקבלן העניק לו [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה]] באחת מהדרכים הבאות''':
 
# רישום [[הערת אזהרה]] על שם הקונה.
 
# רישום [[הערת אזהרה]] על שם הקונה.
 
# שיעבוד הדירה או המקרקעין עליהם היא בנויה.
 
# שיעבוד הדירה או המקרקעין עליהם היא בנויה.
 
# העברת הבעלות או זכויות אחרות בדירה או במקרקעין על שם הקונה.
 
# העברת הבעלות או זכויות אחרות בדירה או במקרקעין על שם הקונה.
* רוכש דירה שקיבל [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה]] (כספיו הובטחו) בדרך אחרת, באמצעות ערבות בנקאית או על-ידי עריכת פוליסת ביטוח, '''אינו''' זכאי להגבלת שיעורי התשלום. במקרים כאלה ינהגו הצדדים על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה המכר.
+
* רוכש דירה שקיבל [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה]] (כספיו הובטחו) בדרך אחרת, באמצעות ערבות בנקאית או על-ידי עריכת פוליסת ביטוח, '''אינו''' זכאי להגבלת שיעורי התשלום. במקרים אלה ינהגו הצדדים על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה המכר.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.  
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.  
* '''אם נקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום גבוהים יותר מאלו הקבועים בחוק, זכאי הקונה לשלם על פי השיעורים הקבועים בחוק ולא על פי השיעורים הקבועים בחוזה'''.
+
* במקרה שנקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום שונים מאלה שקבועים בחוק:
 +
** אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר גבוהים יותר, על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום המקסימליים הקבועים בחוק.
 +
** אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר נמוכים יותר (כלומר, מיטיבים עם הקונה), הקונה רשאי לשלם על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה.
 
* אם הקבלן גובה את מחיר הדירה בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, הוא מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.  
 
* אם הקבלן גובה את מחיר הדירה בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, הוא מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.  
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* במידה שנקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום שונים מאלה שקבועים בחוק:
 
:* אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר גבוהים יותר, על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום המקסימאליים הקבועים בחוק.
 
:* אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר נמוכים יותר (כלומר, מיטיבים עם הקונה), על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה.
 
<!--
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 52: שורה 68:
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[משטרת ישראל]]
 
* [[משטרת ישראל]]
 +
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm#Seif5 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] - סעיף 3
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_007.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975] (באתר נבו).
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_007.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_008.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976] (באתר נבו).
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_008.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976]  
  
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* מדריך משרד הבינוי והשיכון [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''לרוכשי דירה מקבלן'''].
 
<!--
 
== מקורות ==
 
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 76: שורה 84:
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
[[ar:نسب الدفع القصوى عند شراء شقة سكنية جديدة وفق وتيرة التقدّم في البناء]]

גרסה אחרונה מ־15:09, 2 ביולי 2019

הקדמה:

רוכש דירה חדשה זכאי, במקרים מסוימים, לשלם את מחיר הדירה בשיעורים שנקבעו בחוק על פי קצב התקדמות הבנייה
במקרים אלה אסור לקבלן לגבות שיעורים גבוהים יותר מהקבועים בחוק, גם אם הוסכם בחוזה המכר על שיעורי תשלום אחרים
קבלן שגובה תשלום בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרה


במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך (ראו "מי זכאי?"), רוכש דירה חדשה זכאי לשלם את מחיר הדירה על פי קצב התקדמות הבנייה ובשיעורים שלא עולים על השיעורים שנקבעו בתקנות.

שיעורי התשלום לדירה בבניין חדש

 • 31% ממחיר הדירה: עם גמר יציקת המפלס התחתון ביותר בבניין (כגון מפלס תת-קרקעי לחנייה או מרתף). שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
 • 25% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומה שהדירה נמצאת בה ובקומות שמתחתיה, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 5% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל קומות הבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי חוץ בכל הבניין.
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 • 5% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 • 5% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)).

שיעורי התשלום לדירה חדשה במסגרת חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה

 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק לקומה הראשונה של הבניין הקיים, כולל הוספת מרחבים מוגנים דירתיים, לרבות ביסוס, חפירה ודיפון לחניה.
 • 13% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות החיזוק של כל הבניין, כולל תקרה עליונה והוספת מרחבים מוגנים דירתיים.
 • 20% ממחיר הדירה: עם גמר עבודות השלד בכל הקומות החדשות בבניין, ובכלל זה עבודות חשמל ואינסטלציה בשלד, מחיצות פנים ומסגרות פתחים במרחב מוגן דירתי.
 • 6% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי החוץ של כל הבניין.
 • 22% ממחיר הדירה: עם גמר טיח וריצוף בדירה.
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר חיפוי פנימי, הרכבת חלונות ומעקות, דלתות כניסה ודלתות אש בדירה (חיפוי פנימי בדירה כולל חיפוי הקירות, לרבות בקרמיקה או בשיש, והנמכת תקרה בגבס).
 • 10% ממחיר הדירה: עם גמר התקנת מערכות משותפות בכל הבניין, לרבות מעליות וכיבוי אש, ופיתוח חצר ושטחים משותפים כנדרש לקבלת אישור אכלוס.
 • 6% ממחיר הדירה: עם קבלת אישור אכלוס ומסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר (אישור אכלוס - אישור להספקת מים, חשמל או חיבור טלפון לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון)).

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה, שהקבלן העניק לו בטוחה באחת מהדרכים הבאות:
 1. רישום הערת אזהרה על שם הקונה.
 2. שיעבוד הדירה או המקרקעין עליהם היא בנויה.
 3. העברת הבעלות או זכויות אחרות בדירה או במקרקעין על שם הקונה.
 • רוכש דירה שקיבל בטוחה (כספיו הובטחו) בדרך אחרת, באמצעות ערבות בנקאית או על-ידי עריכת פוליסת ביטוח, אינו זכאי להגבלת שיעורי התשלום. במקרים אלה ינהגו הצדדים על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה המכר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שנקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום שונים מאלה שקבועים בחוק:
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר גבוהים יותר, על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום המקסימליים הקבועים בחוק.
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר נמוכים יותר (כלומר, מיטיבים עם הקונה), הקונה רשאי לשלם על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה.
 • אם הקבלן גובה את מחיר הדירה בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, הוא מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים