הפורטל מרכז מידע לגבי תכניות לשיקום מקצועי והאוכלוסיות הזכאיות לסיוע בתחום זה.


במסגרת השיקום המקצועי הניתן מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות