שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
שורה 6: שורה 6:
 
|מידע2= השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה
 
|מידע2= השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->קבלת השירות מתבצעת בתיאום עם קופת החולים שבה חבר המטופל.
+
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->קבלת השירות באחריות קופת החולים שבה חבר הקשיש
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 24: שורה 24:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי, אשר נועד לאפשר למטופל אשר נפגע על ידי מחלה או פציעה,  לחזור לתפקוד מירבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה.
+
תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי, אשר נועד לאפשר לקשיש אשר נפגע על ידי מחלה או פציעה,  לחזור לתפקוד מירבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה.
* שיקום רפואי ניתן על-פי המלצה של רופא. לגבי מטופל המאושפז בבית חולים כללי - המלצה לשיקום תינתן, ככלל, במכתב השחרור מאשפוז.
+
שיקום רפואי ניתן על-פי המלצה של רופא (מומלץ רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום).באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי תינתן ההמלצה במכתב השחרור.
 
* השיקום הרפואי כולל טיפול על-ידי רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך (קלינאי תקשורת, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ודיאטנים). הטיפול השיקומי שם דגש מיוחד על עבודת צוות רב מקצוע.
 
* השיקום הרפואי כולל טיפול על-ידי רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך (קלינאי תקשורת, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ודיאטנים). הטיפול השיקומי שם דגש מיוחד על עבודת צוות רב מקצוע.
* קבלת השירות מתבצעת בתיאום עם קופת החולים.
+
* השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהיל
 +
* תהליך השיקום הרפואי הנו  באחריות קופת החולים בה חבר הקשיש ובתיאום עמה.
 +
 
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
 
* כל קשיש בישראל שכישוריו  המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח  [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
 
* כל קשיש בישראל שכישוריו  המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח  [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
 
* אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
 
* אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
 
** שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות בעקבות חבלה או מחלה אורטופדית.
 
** שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות בעקבות חבלה או מחלה אורטופדית.
** שיקום נוירולוגי- לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
+
** שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
** שיקום נוירולוגי לאחר פגיעות ומחלות ל חוט השידרה.
+
** שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעות ומחלות ל חוט השדרה.
 
** שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
 
** שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
*מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי
+
*מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי:
** פצעי לחץ- אינם מונעים את ביצוע טיפול שיקומי
+
** פצעי לחץ - אינם מונעים ביצוע טיפול שיקומי
 
** הגבלה זמנית- כגון הנחיה לעיכוב דריכה
 
** הגבלה זמנית- כגון הנחיה לעיכוב דריכה
 
** הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.
 
** הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.
 +
 +
== ביצוע הטיפול השיקומי באשפוז ובקהילה==
 +
* השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה, לפירוט  מסגרות אלה ראה בהמשך
 +
* יישום הטיפול השיקומי יבוצע ע"י צוות רב מקצועי שבראשו יעמוד רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום ויכלול צוות מהתחומים הבאים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום בדיבור ובליעה ותזונה. בעת הצורך יכלול גם נוירולוג, פסיכולוג או אורטופד.
 +
*לכל קשיש מטופל תיקבע תוכנית כוללנית בהתאם לצרכיו הייחודיים של המטופל וקצב התקדמותו.
 +
 +
== טיפול שיקומי לקשיש המאושפז בבית חולים כללי==
 +
*באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי עקב מחלה או פציעה  :
 +
** הטיפול  השיקומי  יינתן במהלך האישפוז מוקדם ככל האפשר.
 +
**המלצה על המשך התהליך השיקומי  תועבר לקופת החולים אליה שייך הקשיש, לפחות 2 ימי עבודה לפני השחרור מבית החולים.
 +
* * רופא מטעם קופת החולים המומחה בגריאטריה או שיקום ייבחן את המלצות בית החולים וייתן מענה מיידי תוך 2 ימי עבודה.
 +
** כל סטייה מהמלצות בית החולים מחייבת נימוק.
  
 
==טיפול שיקומי במסגרת אשפוז==
 
==טיפול שיקומי במסגרת אשפוז==
* קשיש   המאושפז בבית חולים עקב  אירוע או מחלה הגורמים או עשויים לגרום לירידה תפקודית,זכאי לטיפול  שיקומי במהלך האשפוז בהתאם להערכה רפואית ותפקודית.
+
* קשיש הזקוק לטיפול שיקומי יופנה לטיפול שיקומי ב'''מסגרת אשפוז''' אם התקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
* לקראת השחרור מבית החולים, תערך לקשיש הערכה תפקודית נוספת ורופא מומחה בגריאטריה יחליט על נחיצות טיפול שיקומי לקשיש.
+
**התנאים המשפחתיים, סוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
.
+
** מצב רפואי הדורש השגחה וטיפול סיעודי-רפואי ממושך,
8 ההחלטה על
+
** ליקוים מוטוריים ,קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים שטיפולם המיטבי מחייב ידע ואמצעים הקיימים רק במסגרות טיפוליות הפועלות במוסד רפואי .
 
+
** קשיש שמנוע מלדרוך על הרגל, אלא אם נתן הקשיש או מיופה כוחות את הסכמתו לשיקום בקהילה.
== תהליך מימוש הזכות ==
+
**קשיש לאחר אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות שחומרת הפגיעה היא גבוהה.
 +
*השיקום יינתן במחלקות לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית ויכלול צוות רב מקצועי שייענה לצורכי הקשיש המטופל
 +
* משך השיקום באשפוז ייקבע על פי צרכי המטופל ולא יפחת  ממספר הימים הבאים:
 +
** למטופלים בשיקום אורטופדי- לפחות 14 יום
 +
** למטופלים בשיקום נוירולוגי לפחות 25 יום.
 +
** אם נקבע משך טיפול קצר יותר, יש לנמקו ברשומות הרפואיות ומכתב השחרור.
  
 +
==טיפול שיקומי בקהילה==
 +
* מסגרת השיקום בקהילה כוללת שתי אפשרויות:
 +
** שיקום מחוץ לבית-  במסגרת שיקום זו זכאי הקשיש לקבל, בהתאם לצורך, שיקום רב מקצועי הדומה לאשפוז יום או שיקום בתחום מקצועי אחד כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
 +
** שיקום בבית המטופל- גם בבית המטופל ניתן לקבל, שיקום רב מקצועי או שיקום בתחום מוגדר והכל בהתאם לצורך
 +
* קשיש שהופנה לטיפול בקהילה מבית חולים או לאחר טיפול שיקומי, יעבור הערכה תוך 2 ימי עבודה מ יום שחרורו מהמוסד הרפואי ,  ותוך 5 ימים ממועד הפניה ותתתאם לו תוכנית שיקומית ומסגרת שיקומית,
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־13:16, 3 ביוני 2014

{עצם העניין}}

הקדמה:

קשיש אשר תפקודיו המוטוריים ו/או שיכלים (קוגניטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה, זכאי לשיקום רפואי
השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה
קבלת השירות באחריות קופת החולים שבה חבר הקשיש
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

</div>

תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי, אשר נועד לאפשר לקשיש אשר נפגע על ידי מחלה או פציעה, לחזור לתפקוד מירבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה. שיקום רפואי ניתן על-פי המלצה של רופא (מומלץ רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום).באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי תינתן ההמלצה במכתב השחרור.

 • השיקום הרפואי כולל טיפול על-ידי רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך (קלינאי תקשורת, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ודיאטנים). הטיפול השיקומי שם דגש מיוחד על עבודת צוות רב מקצוע.
 • השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהיל
 • תהליך השיקום הרפואי הנו באחריות קופת החולים בה חבר הקשיש ובתיאום עמה.

מי זכאי?

 • כל קשיש בישראל שכישוריו המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
  • שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות בעקבות חבלה או מחלה אורטופדית.
  • שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
  • שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעות ומחלות ל חוט השדרה.
  • שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
 • מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי:
  • פצעי לחץ - אינם מונעים ביצוע טיפול שיקומי
  • הגבלה זמנית- כגון הנחיה לעיכוב דריכה
  • הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.

ביצוע הטיפול השיקומי באשפוז ובקהילה

 • השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה, לפירוט מסגרות אלה ראה בהמשך
 • יישום הטיפול השיקומי יבוצע ע"י צוות רב מקצועי שבראשו יעמוד רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום ויכלול צוות מהתחומים הבאים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום בדיבור ובליעה ותזונה. בעת הצורך יכלול גם נוירולוג, פסיכולוג או אורטופד.
 • לכל קשיש מטופל תיקבע תוכנית כוללנית בהתאם לצרכיו הייחודיים של המטופל וקצב התקדמותו.

טיפול שיקומי לקשיש המאושפז בבית חולים כללי

 • באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי עקב מחלה או פציעה  :
  • הטיפול השיקומי יינתן במהלך האישפוז מוקדם ככל האפשר.
  • המלצה על המשך התהליך השיקומי תועבר לקופת החולים אליה שייך הקשיש, לפחות 2 ימי עבודה לפני השחרור מבית החולים.
 • * רופא מטעם קופת החולים המומחה בגריאטריה או שיקום ייבחן את המלצות בית החולים וייתן מענה מיידי תוך 2 ימי עבודה.
  • כל סטייה מהמלצות בית החולים מחייבת נימוק.

טיפול שיקומי במסגרת אשפוז

 • קשיש הזקוק לטיפול שיקומי יופנה לטיפול שיקומי במסגרת אשפוז אם התקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • התנאים המשפחתיים, סוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
  • מצב רפואי הדורש השגחה וטיפול סיעודי-רפואי ממושך,
  • ליקוים מוטוריים ,קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים שטיפולם המיטבי מחייב ידע ואמצעים הקיימים רק במסגרות טיפוליות הפועלות במוסד רפואי .
  • קשיש שמנוע מלדרוך על הרגל, אלא אם נתן הקשיש או מיופה כוחות את הסכמתו לשיקום בקהילה.
  • קשיש לאחר אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות שחומרת הפגיעה היא גבוהה.
 • השיקום יינתן במחלקות לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית ויכלול צוות רב מקצועי שייענה לצורכי הקשיש המטופל
 • משך השיקום באשפוז ייקבע על פי צרכי המטופל ולא יפחת ממספר הימים הבאים:
  • למטופלים בשיקום אורטופדי- לפחות 14 יום
  • למטופלים בשיקום נוירולוגי לפחות 25 יום.
  • אם נקבע משך טיפול קצר יותר, יש לנמקו ברשומות הרפואיות ומכתב השחרור.

טיפול שיקומי בקהילה

 • מסגרת השיקום בקהילה כוללת שתי אפשרויות:
  • שיקום מחוץ לבית- במסגרת שיקום זו זכאי הקשיש לקבל, בהתאם לצורך, שיקום רב מקצועי הדומה לאשפוז יום או שיקום בתחום מקצועי אחד כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
  • שיקום בבית המטופל- גם בבית המטופל ניתן לקבל, שיקום רב מקצועי או שיקום בתחום מוגדר והכל בהתאם לצורך
 • קשיש שהופנה לטיפול בקהילה מבית חולים או לאחר טיפול שיקומי, יעבור הערכה תוך 2 ימי עבודה מ יום שחרורו מהמוסד הרפואי , ותוך 5 ימים ממועד הפניה ותתתאם לו תוכנית שיקומית ומסגרת שיקומית,

חשוב לדעת

 • במצבים בהם קיימת המלצה לשיקום רפואי וקופת החולים אינה מאשרת את השיקום כמומלץ, ניתן להגיש קבילה לנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות בדרכים הבאות:
  • בטלפון 5400*
  • בפקס 02-5655981
  • בדואר: נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
  • בדוא"ל: kvilot@moh.health.go

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".