שורה 33: שורה 33:
 
* כל קשיש בישראל שכישוריו  המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח  [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
 
* כל קשיש בישראל שכישוריו  המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח  [[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
 
* אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
 
* אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
** שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות בעקבות חבלה או מחלה אורטופדית.
+
** שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות עקב חבלה או מחלה אורטופדית.
 
** שיקום נוירולוגי  - לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
 
** שיקום נוירולוגי  - לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
** שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעות ומחלות ל חוט השדרה.
+
** שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעות ומחלות בחוט השדרה.
 
** שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
 
** שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
 
*מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי:
 
*מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי:
** פצעי לחץ - אינם מונעים ביצוע טיפול שיקומי
+
** פצעי לחץ - אינם מונעים ביצוע טיפול שיקומי.
** הגבלה זמנית- כגון הנחיה לעיכוב דריכה
+
** הגבלה זמנית- כגון איסור לדרוך על הרגל.
 
** הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.
 
** הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.
  
 
== ביצוע הטיפול השיקומי באשפוז ובקהילה==
 
== ביצוע הטיפול השיקומי באשפוז ובקהילה==
* השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה, לפירוט  מסגרות אלה ראה בהמשך
+
* השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה, לפירוט  מסגרות אלה ראה בהמשך.
* יישום הטיפול השיקומי יבוצע ע"י צוות רב מקצועי שבראשו יעמוד רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום ויכלול צוות מהתחומים הבאים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום בדיבור ובליעה ותזונה. בעת הצורך יכלול גם נוירולוג, פסיכולוג או אורטופד.
+
* הטיפול השיקומי מבוצע ע"י צוות רב מקצועי שבראשו יעמוד רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום ויכלול צוות מהתחומים הבאים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום בדיבור ובליעה ותזונה. בעת הצורך יכלול התוות  גם נוירולוג, פסיכולוג או אורטופד.
*לכל קשיש מטופל תיקבע תוכנית כוללנית בהתאם לצרכיו הייחודיים של המטופל וקצב התקדמותו.
+
*לכל קשיש מטופל זכאי  לתוכנית כוללנית בהתאם לצרכיו הייחודיים וקצב התקדמותו.
  
 
== טיפול שיקומי לקשיש המאושפז בבית חולים כללי==
 
== טיפול שיקומי לקשיש המאושפז בבית חולים כללי==
 
*באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי עקב מחלה או פציעה  :
 
*באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי עקב מחלה או פציעה  :
 
** הטיפול  השיקומי  יינתן במהלך האישפוז מוקדם ככל האפשר.
 
** הטיפול  השיקומי  יינתן במהלך האישפוז מוקדם ככל האפשר.
**המלצה על המשך התהליך השיקומי  תועבר לקופת החולים אליה שייך הקשיש, לפחות 2 ימי עבודה לפני השחרור מבית החולים.  
+
**המלצה על המשך התהליך השיקומי  תועבר לקופת החולים אליה שייך הקשיש, לפחות 2 ימי עבודה לפני שחרורו של הקשיש מבית החולים.  
 
** רופא מטעם קופת החולים המומחה בגריאטריה או שיקום ייבחן את המלצות בית החולים וייתן מענה מיידי תוך 2 ימי עבודה.
 
** רופא מטעם קופת החולים המומחה בגריאטריה או שיקום ייבחן את המלצות בית החולים וייתן מענה מיידי תוך 2 ימי עבודה.
 
** כל סטייה מהמלצות בית החולים מחייבת נימוק.
 
** כל סטייה מהמלצות בית החולים מחייבת נימוק.
שורה 57: שורה 57:
 
* קשיש הזקוק לטיפול שיקומי יופנה לטיפול שיקומי ב'''מסגרת אשפוז''' אם התקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
 
* קשיש הזקוק לטיפול שיקומי יופנה לטיפול שיקומי ב'''מסגרת אשפוז''' אם התקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
 
**התנאים המשפחתיים, סוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
 
**התנאים המשפחתיים, סוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
** מצב רפואי הדורש השגחה וטיפול סיעודי-רפואי ממושך,
+
** מצבו רפואי ודורש השגחה וטיפול סיעודי-רפואי ממושך,
** ליקוים מוטוריים ,קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים שטיפולם המיטבי מחייב ידע ואמצעים הקיימים רק במסגרות טיפוליות הפועלות במוסד רפואי .
+
** הקשיש סובל מליקוים מוטוריים ,קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים שטיפולם המיטבי מחייב ידע ואמצעים הקיימים רק במסגרות האשפוז.
 
** קשיש שמנוע מלדרוך על הרגל, אלא אם נתן הקשיש או מיופה כוחות את הסכמתו לשיקום בקהילה.
 
** קשיש שמנוע מלדרוך על הרגל, אלא אם נתן הקשיש או מיופה כוחות את הסכמתו לשיקום בקהילה.
**קשיש לאחר אירוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות שחומרת הפגיעה היא גבוהה.
+
**קשיש לאחר ארוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות הסובל מחומרת פגיעה גובהה.
*השיקום יינתן במחלקות לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית ויכלול צוות רב מקצועי שייענה לצורכי הקשיש המטופל
+
*השיקום יינתן במחלקות לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית ויכלול צוות רב מקצועי שייענה על צורכי הקשיש המטופל.
 
* משך השיקום באשפוז ייקבע על פי צרכי המטופל ולא יפחת  ממספר הימים הבאים:
 
* משך השיקום באשפוז ייקבע על פי צרכי המטופל ולא יפחת  ממספר הימים הבאים:
 
** למטופלים בשיקום אורטופדי- לפחות 14 יום
 
** למטופלים בשיקום אורטופדי- לפחות 14 יום
שורה 69: שורה 69:
 
==טיפול שיקומי בקהילה==
 
==טיפול שיקומי בקהילה==
 
* מסגרת השיקום בקהילה כוללת שתי אפשרויות:
 
* מסגרת השיקום בקהילה כוללת שתי אפשרויות:
** שיקום מחוץ לבית-  במסגרת שיקום זו זכאי הקשיש לקבל, בהתאם לצורך, שיקום רב מקצועי הדומה לאשפוז יום או שיקום בתחום מקצועי אחד כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
+
** '''שיקום מחוץ לבית-''' במסגרת שיקום זו זכאי הקשיש לקבל, בהתאם לצורך, שיקום רב מקצועי הדומה לאשפוז יום או שיקום בתחום מקצועי אחד כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
** שיקום בבית המטופל- גם בבית המטופל ניתן לקבל, שיקום רב מקצועי או שיקום בתחום מוגדר והכל בהתאם לצורך  
+
** '''שיקום בבית המטופל'''- גם בבית המטופל ניתן לקבל שיקום רב מקצועי או שיקום בתחום מוגדר והכל בהתאם לצורך  
* קשיש שהופנה לטיפול בקהילה מבית חולים או לאחר טיפול שיקומי, יעבור הערכה תוך 2 ימי עבודה מ יום שחרורו מהמוסד הרפואי , ותוך 5 ימים ממועד הפניה ותתתאם לו תוכנית שיקומית ומסגרת שיקומית,
+
* קשיש שהופנה לטיפול בקהילה מבית חולים או לאחר טיפול שיקומי, יעבור הערכה תוך 2 ימי עבודה מ יום שחרורו מהמוסד הרפואי  ותוך 5 ימים ממועד הפניה תתואם לו תוכנית שיקומית ומסגרת שיקומית,
  
 
== הגשת תלונה כשקופת חולים אינה מאשרת המלצה לשיקום רפואי==
 
== הגשת תלונה כשקופת חולים אינה מאשרת המלצה לשיקום רפואי==
* במצבים בהם קיימת המלצה לשיקום רפואי וקופת החולים אינה מאשרת את השיקום המומלץ, רצוי לפנות תחילה לממונה על פניות הציבור [[הגשת תלונה לקופת חולים|בקופת החולים]] או במוסד הרפואי הקשור לנושא התלונה.
+
* במצבים בהם קיימת המלצה לשיקום רפואי וקופת החולים אינה מאשרת את השיקום המומלץ, רצוי לפנות תחילה לממונה על פניות הציבור [[הגשת תלונה לקופת חולים|בקופת החולים]] או למוסד הרפואי הקשור לנושא התלונה.
 
* במידת הצורך ניתן  גם להגיש [[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי | תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]] במשרד הבריאות בדרכים הבאות:
 
* במידת הצורך ניתן  גם להגיש [[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי | תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]] במשרד הבריאות בדרכים הבאות:
 
** בטלפון  5400*  
 
** בטלפון  5400*  

גרסה מ־16:58, 3 ביוני 2014

הקדמה:

קשיש אשר תפקודיו המוטוריים ו/או שיכלים (קוגניטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה, זכאי לשיקום רפואי
השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה
קבלת השירות באחריות קופת החולים שבה חבר הקשיש
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי, אשר נועד לאפשר לקשיש אשר נפגע על ידי מחלה או פציעה, לחזור לתפקוד מירבי מבחינה פיזית, חברתית ונפשית, במטרה לקיים אורח חיים פעיל ובריא, במשפחה ובחברה.

 • שיקום רפואי ניתן על-פי המלצה של רופא (מומלץ רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום).באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי תינתן ההמלצה במכתב השחרור.
 • השיקום הרפואי כולל טיפול על-ידי רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך (קלינאי תקשורת, אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ודיאטנים). הטיפול השיקומי שם דגש מיוחד על עבודת צוות רב מקצוע.
 • השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה.
 • תהליך השיקום הרפואי הנו באחריות קופת החולים בה חבר הקשיש ובתיאום עמה.

מי זכאי?

 • כל קשיש בישראל שכישוריו המוטוריים ו/או השכליים (קוגנטיביים) נפגעו על ידי מחלה או פציעה זכאי לשיקום רפואי, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • אבחנות ומצבים בהם יש לתת טיפול שיקומי:
  • שיקום אורטופדי- בעקבות ירידה בתפקוד בתחום הניידות והעצמאות עקב חבלה או מחלה אורטופדית.
  • שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעה נוירולוגית במוח.
  • שיקום נוירולוגי - לאחר פגיעות ומחלות בחוט השדרה.
  • שיקום בעקבות ירידה בתפקוד עקב מחלה.
 • מצבים שאינם מונעים ואינם דוחים טיפול שיקומי:
  • פצעי לחץ - אינם מונעים ביצוע טיפול שיקומי.
  • הגבלה זמנית- כגון איסור לדרוך על הרגל.
  • הזנה לא עצמאית (באמצעות זונדה או גסטרוסטום) אשר לא מונעת את ביצוע הטיפול השיקומי.

ביצוע הטיפול השיקומי באשפוז ובקהילה

 • השיקום הרפואי יכול להתבצע במסגרת אשפוז או במסגרת הקהילה, לפירוט מסגרות אלה ראה בהמשך.
 • הטיפול השיקומי מבוצע ע"י צוות רב מקצועי שבראשו יעמוד רופא מומחה בגריאטריה או בשיקום ויכלול צוות מהתחומים הבאים: סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום בדיבור ובליעה ותזונה. בעת הצורך יכלול התוות גם נוירולוג, פסיכולוג או אורטופד.
 • לכל קשיש מטופל זכאי לתוכנית כוללנית בהתאם לצרכיו הייחודיים וקצב התקדמותו.

טיפול שיקומי לקשיש המאושפז בבית חולים כללי

 • באם הקשיש מאושפז בבית חולים כללי עקב מחלה או פציעה  :
  • הטיפול השיקומי יינתן במהלך האישפוז מוקדם ככל האפשר.
  • המלצה על המשך התהליך השיקומי תועבר לקופת החולים אליה שייך הקשיש, לפחות 2 ימי עבודה לפני שחרורו של הקשיש מבית החולים.
  • רופא מטעם קופת החולים המומחה בגריאטריה או שיקום ייבחן את המלצות בית החולים וייתן מענה מיידי תוך 2 ימי עבודה.
  • כל סטייה מהמלצות בית החולים מחייבת נימוק.

טיפול שיקומי במסגרת אשפוז

 • קשיש הזקוק לטיפול שיקומי יופנה לטיפול שיקומי במסגרת אשפוז אם התקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • התנאים המשפחתיים, סוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או בקהילה.
  • מצבו רפואי ודורש השגחה וטיפול סיעודי-רפואי ממושך,
  • הקשיש סובל מליקוים מוטוריים ,קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים שטיפולם המיטבי מחייב ידע ואמצעים הקיימים רק במסגרות האשפוז.
  • קשיש שמנוע מלדרוך על הרגל, אלא אם נתן הקשיש או מיופה כוחות את הסכמתו לשיקום בקהילה.
  • קשיש לאחר ארוע מוחי או בעיות נוירולוגיות אחרות הסובל מחומרת פגיעה גובהה.
 • השיקום יינתן במחלקות לשיקום כללי או גריאטריה שיקומית ויכלול צוות רב מקצועי שייענה על צורכי הקשיש המטופל.
 • משך השיקום באשפוז ייקבע על פי צרכי המטופל ולא יפחת ממספר הימים הבאים:
  • למטופלים בשיקום אורטופדי- לפחות 14 יום
  • למטופלים בשיקום נוירולוגי לפחות 25 יום.
  • אם נקבע משך טיפול קצר יותר, יש לנמקו ברשומות הרפואיות ומכתב השחרור.

טיפול שיקומי בקהילה

 • מסגרת השיקום בקהילה כוללת שתי אפשרויות:
  • שיקום מחוץ לבית- במסגרת שיקום זו זכאי הקשיש לקבל, בהתאם לצורך, שיקום רב מקצועי הדומה לאשפוז יום או שיקום בתחום מקצועי אחד כגון מכון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק.
  • שיקום בבית המטופל- גם בבית המטופל ניתן לקבל שיקום רב מקצועי או שיקום בתחום מוגדר והכל בהתאם לצורך
 • קשיש שהופנה לטיפול בקהילה מבית חולים או לאחר טיפול שיקומי, יעבור הערכה תוך 2 ימי עבודה מ יום שחרורו מהמוסד הרפואי ותוך 5 ימים ממועד הפניה תתואם לו תוכנית שיקומית ומסגרת שיקומית,

הגשת תלונה כשקופת חולים אינה מאשרת המלצה לשיקום רפואי

 • במצבים בהם קיימת המלצה לשיקום רפואי וקופת החולים אינה מאשרת את השיקום המומלץ, רצוי לפנות תחילה לממונה על פניות הציבור בקופת החולים או למוסד הרפואי הקשור לנושא התלונה.
 • במידת הצורך ניתן גם להגיש תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות בדרכים הבאות:
  • בטלפון 5400*
  • בפקס 02-5655981
  • בדואר: נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
  • בדוא"ל: kvilot@moh.health.go
 • * בנוסף להגשת התלונה, רשאי המבוטח לפנות לבית הדין האזורי לעבודה המוסמך לדון בתביעות בעניין חובת הקופה למתן שירותי בריאות הכלולים בסל הבריאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".