הקדמה:

אוטיסטים בוגרים המוכרים ע"י משרד הרווחה ומתגוררים בקהילה זכאים לשירותים כגון נופש, מועדונית וחונכות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אוטיסטים בוגרים המוכרים ע"י משרד הרווחה זכאים לקבלת שירותים כגון נופש וחונכות.

השירותים הניתנים בקהילה עבור הבוגרים

סומכים

 • טיפול ישיר באוטיסט על ידי מימון סומך (חונך) בבית המשפחה למספר שעות אחר הצהריים.
 • קבלת שעות סמך תלויה במצב המשפחה ובתקציב של משרד הרווחה.
 • ניתן לקבל שעות סמך רק אם לא מקבלים מימון למועדונית.

מועדוניות

 • מסגרת חינוכית טיפולית הפועלת בשעות אחה"צ, שניתן בה טיפול אישי וקבוצתי לשיפור המיומנויות החברתיות.
 • ניתן לקבל מימון למועדונית רק אם לא מקבלים שעות סמך.
 • לפרטים נוספים, ראו באתר אלו"ט.
 • לרשימת מועדוניות באתר משרד הרווחה.

נופשונים

 • מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים, בעיקר בסופי שבוע ובחופשות.
 • הזכאות היא ל- 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה.
 • למידע על "אלוטבע" בכרמיאל ואתרים נוספים שמתקיימים בהם נופשונים, ראו באתר אלו"ט.
 • ניתן להתעדכן לגבי נופשוני אלו"ט בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.

קייטנה

 • קייטנה למשך מספר ימים בשנה המותאמת במיוחד לאנשים על הספקטרום. הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה.
 • למידע על אתרים שמתקיימות בהם קייטנות, ראו באתר אלו"ט.
 • ניתן להתעדכן לגבי קייטנות בתקופת החופשות בחדשות אתר אלו"ט.

תעסוקה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות