הקדמה:

מקבל קצבת ניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת, זכאי לקבלת שירותי גרירה
השירות אינו כולל רכב חלופי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות חודשית ואשר רכש רכב באמצעות הלוואה עומדת למימון המסים, זכאי לקבלת שירותי גרירה, ללא רכב חלופי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון.
  • מי שנזקק לשירותי הגרירה ופרטיו עדיין לא הועברו מהמוסד לביטוח לאומי לחברת הגרירה, יציין בפני מוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהמוסד לביטוח לאומי.
  • חברת הגרירה תגבה ממנו המחאה לעירבון, ולאחר בירור עם הביטוח הלאומי שאכן קיימת הזכאות לשירותי הגרירה, לא תיגבה ההמחאה.
  • מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה של חברת "זברה" הוא: 03-5105070 או 2113*.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל