מ (החלפת טקסט – "[http://mattat.org.il/wp-content/uploads/2015/12/53648-5_.pdf" ב־"[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/volunteers_handbook/he/חוברת%20נהלים%20למתנדב.pdf")
(עדכון קישור פנימי)
שורה 107: שורה 107:
 
* [[שירות לאומי-אזרחי לצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית]]
 
* [[שירות לאומי-אזרחי לצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית]]
 
* [[תכנית "עוצמה" - שילוב צעירים בעלי מוגבלויות בשירות לאומי-אזרחי]]
 
* [[תכנית "עוצמה" - שילוב צעירים בעלי מוגבלויות בשירות לאומי-אזרחי]]
* [[תכנית "חבר הד" להשתלבות צעירים מתמודדי נפש בקהילה]]  
+
* [[הד- דיור ושילוב בקהילה לצעירים מתמודדי נפש]]  
 
* [[תכנית משלבים - שירות לאומי לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[תכנית משלבים - שירות לאומי לצעירים עם מוגבלויות]]  
 
* [[התנדבות אוטיסטים לשירות לאומי-אזרחי]]
 
* [[התנדבות אוטיסטים לשירות לאומי-אזרחי]]

גרסה מ־12:45, 11 בספטמבר 2019

גם מי שקיבל פטור משירות צבאי, מוזמן לתרום לחברה בשירות לאומי - כיצד עושים זאת?

השירות הלאומי-אזרחי, הנעשה בהתנדבות, מאפשר מתן שירות לציבור במקומות שבהם הוא חסר. הוא כולל התנדבות בחינוך, בריאות, ביטחון, רווחה, והגנת הסביבה. השירות פתוח לכל אזרח או תושב קבע בישראל שקיבל פטור מהצבא או שלא נקרא לשרת בצבא, כולל בני ובנות האוכלוסייה הערבית.
מסיימי השירות הלאומי-אזרחי זכאים להטבות שאותן מקבלים חיילים משוחררים (בהתאם לתקופת השירות).

חשוב: רוב המידע בפורטל זה אינו רלוונטי לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים. להרחבה בנושא זה ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים