שורה 62: שורה 62:
 
*[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_007.htm חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014]
 
*[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_007.htm חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014]
 
*[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_051.htm תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), תשע"ד-2014]
 
*[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_051.htm תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), תשע"ד-2014]
*[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P199_009.htm#med3 חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986] - פרק ג1 בנושא  שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים.
+
*[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P199_009.htm#med3 חוק שירות בטחון (נוסח משולב), תשמ"ו-1986] - פרק ג1 בנושא  שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים.
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EF0159CF-F778-4F0A-8277-675DA1AC5F33/26336/6981.pdf תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2011]
 
* [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EF0159CF-F778-4F0A-8277-675DA1AC5F33/26336/6981.pdf תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), התשע"א-2011]

גרסה מ־20:00, 28 בספטמבר 2015

הפורטל מרכז מידע לתלמידי ישיבות המשרתים או מיועדים לשרת בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות לאומי-אזרחי תשע"ד-2014


השירות הלאומי-אזרחי המיועד לאוכלוסיית האברכים מאפשר מתן שירות לציבור במקומות שבהם הוא חסר, בתחומים בטחוניים או חברתיים. מסיימי השירות הלאומי-אזרחי זכאים להטבות שאותן מקבלים חיילים משוחררים (בהתאם לתקופת השירות).

חשוב לדעת:

  • פורטל זה אינו מתייחס לשירות לאומי לנשים חרדיות שהן בעלות פטור משירות צבאי מטעמי דת. למידע אודות שירות לאומי לבעלי פטור משירות צבאי או לאוכלוסיות אשר אינן נקראות לשירות בטחון, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי.
  • פורטל זה מתייחס לחרדים אשר החלו לשרת בשירות הלאומי-אזרחי החל מיוני 2014, לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014 בלבד. בעניין משרתים חרדים אשר החלו שירות במועד מוקדם יותר, חלים כללים אחרים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגון מתפעל

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות לחרדים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים