הקדמה:

מידע חיוני מועבר כיום בין קופות החולים ובתי החולים באמצעות רשת תקשורת סגורה ומאובטחת
מטופלים שאינם מעוניינים כי יועבר מידע רפואי הנוגע להם רשאים להגיש בקשה לביטול העברת המידע
כל מטפל מחוייב לשמור על הסודיות הרפואית של מטופליו
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כיום ניתן לשתף ולהעביר מידע חיוני בין קופות החולים ובתי החולים באמצעות רשת תקשורת סגורה ומאובטחת (מלבד מידע בנושאים שיפורטו בהמשך).

  • המערכת מאפשרת לרופא המטפל גישה למידע הרפואי אודות המטופל, הקיים במאגרי המידע של קופות החולים (כגון: בדיקות שהמטופל ביצע בעבר, רשימת תרופות בשימוש, חיסונים ואלרגיות, אבחנות, ניתוחים והליכים רפואיים שונים, תוצאות מעבדה והיסטוריה משפחתית).
  • החשיבות של עדכון הרופא המטפל במידע רפואי מהותי, באופן ישיר ומהיר, משמעותית בייחוד כאשר חולים עם היסטוריה רפואית מורכבת פונים למיון, ובמצבי חירום שבהם המטופל מתקשה או לא מסוגל למסור מידע בעצמו.
  • העברת המידע יכולה גם לסייע בצמצום טעויות באבחון ובטיפול הנובעות מהיעדר מידע מלא, לשפר את יכולת קבלת ההחלטות הקליניות, ולצמצם חזרות על בדיקות מיותרות (חלקן לא נעימות וכרוכות בנזק, כגון בדיקות עם חשיפה לקרינה).
  • במקביל, המידע הרפואי מבתי החולים יסונכרן עם רישומי קופות החולים, כדי למנוע חוסר עדכון בתהליך ההפוך.
  • על מנת למזער את הפגיעה בפרטיותם של המטופלים, המידע זמין אך ורק לרופא המטפל בבית החולים ולמשך תקופת האשפוז בלבד (מלבד רופאים בעלי תפקידים מיוחדים שלהם תתאפשר הגישה לפרק זמן ארוך יותר).

נושאים שאין לשתף במערכת המידע

מי זכאי?

  • כל מטופל (אדם המקבל טיפול רפואי או פרא רפואי).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל