מ (מקורות)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
 
(30 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = דייר ממשיך הנו קרוב משפחה של דייר בדיור הציבורי שנפטר או עבר למוסד סיעודי, הזכאי להמשיך להתגורר בדירה בתנאים דומים
+
| מידע  = במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"  
| חשוב  = מעמד של "דייר ממשיך" אינו מתבטל בשל שהייה זמנית במוסד לשם טיפול רפואי
+
| חשוב = קרוב משפחה שלא נמצא זכאי להתגורר בדיור הציבורי יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון
| חשוב2 = במידה שקרוב המשפחה לא הוכר כדייר ממשיך הוא יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים, אך ניתן לערער על ההחלטה הקובעת שלא אושרה זכאות
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = ראו [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון] -  הסדרת זכויות חוזיות של  דיירים ממשיכים
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
סעיף 1 ל[[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]] מגדיר מיהו דייר ממשיך בדיור הציבורי.
+
{{טפסים
 +
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[דיור ציבורי]]
 +
| [[דיור ושיכון]]
 +
| [[זכאות לדיור ציבורי]]
 +
| [[סיוע בשכר דירה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
כאשר דייר בדיור הציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עימו אינו זכאי להמשיך לגור בדיור הציבורי באותם תנאים, מלבד במקרים שיפורטו להלן.
* כאשר דייר בדירת דיור ציבורי נפטר או עובר להתגורר במוסד סיעודי, קרוב משפחתו אינו רשאי באופן אוטומטי להמשיך להתגורר בדירה הציבורית.
+
* שכר הדירה למי שאושרה זכאותו לא יועלה בשנתיים הראשונות למגוריו כדייר ממשיך בדיור הציבורי.
* על הקרוב לפנות למשרד השיכון באמצעות ה[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|חברה שסיפקה את הדירה]], לצורך [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]] כ'''דייר ממשיך'''.  
+
* קרוב משפחה שלא יימצא זכאי כדייר ממשיך, יידרש לפנות את הדירה '''בתוך 9 חודשים''' מהמועד שבו נמסרה לו על כך הודעה ממשרד הבינוי והשיכון.
  
== מי זכאי? ==  
+
== מי זכאי? ==
* דייר ממשיך הינו מי שמקיים את '''כל התנאים הבאים''':
+
* הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
# הדייר הזכאי המקורי התגורר בדירה '''לפחות חמש שנים'''.
+
* שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
# הדייר הזכאי המקורי נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי.
+
*# הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית '''לפחות 5 שנים''' לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
# הדייר הממשיך הנו בן זוג (כולל [[ידוע בציבור]]), ילד, נכד או הורה של הזכאי, או מי שהזכאי היה ה[[אפוטרופוס]] שלו.
+
*# קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל [[ידוע בציבור]]), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה ה[[אפוטרופוס]] שלו.
# הדייר הממשיך התגורר עם הזכאי בדירת הדיור הציבורי תקופה של '''ארבע שנים לפחות''' בסמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודי.
+
* בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים '''אחד''' מהמצבים הבאים:
 +
*# קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית '''3 שנים לפחות''' בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
 +
*# ב-01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי (4 השנים יכולות להתמשך לפני ואחרי ה-01.08.2009). מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
 +
*# עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך. מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
 +
{{דוגמה|
 +
* זכאי לדיור ציבורי שנכדו התגורר עימו בדירה החל משנת 2010, עד לפטירתו של הסב ב-2017.
 +
* נמצא שהנכד אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, ולכן נמסרה לו הודעה לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים.}}
  
 
== זכויותיו של הדייר הממשיך ==
 
== זכויותיו של הדייר הממשיך ==
* דייר ממשיך זכאי לזכויות הבאות:
+
* כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
:# להמשיך להתגורר בדירת הדיור הציבורי שבה התגורר קרוב משפחתו שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
+
*# להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
:# לחתום על חוזה שכירות עם ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
+
*# לחתום על חוזה שכירות עם ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
:# לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם עד כה הדייר הזכאי:
+
*# לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון).  אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.  
:#* אם לפי כללי משרד השיכון היה זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, יכול הדייר הממשיך לשלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.  
+
*# לרכוש את הדירה הציבורית, בהתאם ל[[רכישת דירה בדיור הציבורי על-ידי דייר ממשיך|תנאי הזכאות של רכישת הדירה]].
:#* לאחר שנתיים ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות שקובע משרד השיכון.  
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש לפנות לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ולחתום עמה על חוזה.
+
* קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
* קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים הינה באחריות הועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
+
* קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
* אם הדייר לא נמצא זכאי, הוא יידרש לפנות את הדירה '''בתוך 9 חודשים''' מהמועד שבו נמסרה לו הודעת משרד הבינוי והשיכון בנוגע לאי זכאותו לדירה ציבורית.
+
* קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|יוציא תעודת זכאות]] באמצעות ה[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|חברה שסיפקה את הדירה]].
  
 
== ערעור ==
 
== ערעור ==
* ניתן לערער על החלטות הועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.   
+
* ניתן לערער על החלטות הוועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.   
 
* יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 
* יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 
* הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.
 
* הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* קביעת הזכאות אינה מחייבת לאפשר לדייר הממשיך להמשיך ולגור באותה הדירה של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] של משרד הבינוי והשיכון.  
+
* קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] של משרד הבינוי והשיכון.  
{{דוגמה | הזכאי שנפטר התגורר בדירה גדולה בשל המצב המשפחתי ששרר טרם נפטר, אולם הדייר הממשיך זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאי הזכאות האישיים שלו. במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהדייר הממשיך לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו. }}
+
{{דוגמה |  
* קיימים מצבים שבהם גם אם לא נקבעה זכאות דייר ממשיך, קרוב המשפחה אינו צריך להתפנות תוך 9 חודשים:
+
* זכאי לדיור ציבורי, שהתגורר בדירה גדולה בשל מצבו המשפחתי, עבר למוסד סיעודי.
# אם לפני יום 01.08.2009 התגורר קרוב המשפחה בדירה יחד עם הדייר הזכאי במשך '''4 שנים רצופות''', הוא זכאי להחשב כדייר ממשיך לאחר פטירת הזכאי, גם אם הוא אינו עומד בקריטריוני הזכאות כזכאי בפני עצמו.
+
* בנו שהתגורר עמו ענה על תנאי הזכאות של דייר ממשיך, אך נמצא כי הוא זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאיו האישיים.  
# אם ביום 01.08.2009 כבר התגורר קרוב המשפחה עם הדייר הזכאי, והוא ימשיך להתגורר עמו בדירה במשך תקופה של''' 4 שנים רצופות''' בטרם ילך הדייר הזכאי לעולמו או יעבור למוסד סיעודי, יוכל הקרוב להחשב כדייר ממשיך, גם אם הוא אינו עומד בקריטריוני הזכאות כזכאי בפני עצמו.
+
* במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהבן לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו. }}
#* בשני המקרים, על קרוב המשפחה לפנות לחברה המאכלסת לשם הסדרת זכאותו ולחתום על חוזה שכירות עמה.
 
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
* לערך מורחב בנושא דיירים ממשיכים בדיור הציבורי [[דיור ושיכון/פסקי דין#דיירים ממשיכים|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון/פסקי דין#דיירים ממשיכים}}
* לערך מורחב בנושא פסקי דין לגבי דיירים ממשיכים בדיור הציבורי [[דיור ושיכון/פסקי דין#דיירים ממשיכים|לחצו כאן]].
+
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בדיור הציבורי ראו [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע]].
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור]]
 +
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון#גורמי ממשל}}
+
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
== חוקים ותקנות ==
+
 
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]] - סעיף 1
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/132_001.htm#Seif3 חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי] - סעיפים 1, 3
 
* [[חוק הגנת הדייר]]
 
* [[חוק הגנת הדייר]]
 +
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19] - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים.
 +
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - נוהל הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
  
 
==הרחבות ופרסומים==
 
==הרחבות ופרסומים==
* [[מדיה:פלייר דייר ממשיך 1.12.10.doc|דף מידע בנושא זכויות דייר ממשיך]] של [[סינגור קהילתי]].
+
* [[מדיה:פלייר דייר ממשיך 1.12.10.doc|דף מידע בנושא זכויות דייר ממשיך]] של סינגור קהילתי
* [http://www.shelly.org.il/files/92-95shikun.pdf עמוד 95 ב'''חוק ההסדרים 2009''' הנוגע לשינוי זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי בדיור הציבורי]
+
<!--
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
+
-->
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 01.02.2002] - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים.
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - נוהל הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[דיור ציבורי]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[זכאות לדיור ציבורי]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[ar:استئجار شقة في المساكن الشعبية من قبل ساكن مستمر]]

גרסה אחרונה מ־15:58, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"
קרוב משפחה שלא נמצא זכאי להתגורר בדיור הציבורי יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון
ראו נוהל משרד הבינוי והשיכון - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים


כאשר דייר בדיור הציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עימו אינו זכאי להמשיך לגור בדיור הציבורי באותם תנאים, מלבד במקרים שיפורטו להלן.

 • שכר הדירה למי שאושרה זכאותו לא יועלה בשנתיים הראשונות למגוריו כדייר ממשיך בדיור הציבורי.
 • קרוב משפחה שלא יימצא זכאי כדייר ממשיך, יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו על כך הודעה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 • שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
  1. הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית לפחות 5 שנים לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
  2. קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל ידוע בציבור), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו.
 • בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  1. קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית 3 שנים לפחות בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
  2. ב-01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות 4 שנים רצופות בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי (4 השנים יכולות להתמשך לפני ואחרי ה-01.08.2009). מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
  3. עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות 4 שנים רצופות - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך. מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי שנכדו התגורר עימו בדירה החל משנת 2010, עד לפטירתו של הסב ב-2017.
 • נמצא שהנכד אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, ולכן נמסרה לו הודעה לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים.

זכויותיו של הדייר הממשיך

 • כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
  1. להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
  2. לחתום על חוזה שכירות עם החברה המאכלסת, בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
  3. לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.
  4. לרכוש את הדירה הציבורית, בהתאם לתנאי הזכאות של רכישת הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
 • קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 • קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יוציא תעודת זכאות באמצעות החברה שסיפקה את הדירה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטות הוועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.
 • יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 • הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי הזכאות לדיור ציבורי של משרד הבינוי והשיכון.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי, שהתגורר בדירה גדולה בשל מצבו המשפחתי, עבר למוסד סיעודי.
 • בנו שהתגורר עמו ענה על תנאי הזכאות של דייר ממשיך, אך נמצא כי הוא זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאיו האישיים.
 • במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהבן לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים