מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
(זכויותיו של הדייר הממשיך)
(תגית: ערבית)
 
(18 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  =  במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"  
 
| מידע  =  במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"  
שורה 6: שורה 6:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0819_moch/he/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 18.08.2015] - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים
 +
 
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 29: שורה 30:
 
* הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 
* הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 
* שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
 
* שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
*# הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית '''לפחות חמש שנים''' לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
+
*# הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית '''לפחות 5 שנים''' לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
 
*# קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל [[ידוע בציבור]]), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה ה[[אפוטרופוס]] שלו.
 
*# קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל [[ידוע בציבור]]), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה ה[[אפוטרופוס]] שלו.
 
* בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים '''אחד''' מהמצבים הבאים:
 
* בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים '''אחד''' מהמצבים הבאים:
*# קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית '''3 שנים לפחות''' בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
+
** קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית '''3 שנים לפחות''' בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
*# ביום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי.
+
** ב-01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי (4 השנים יכולות להתמשך לפני ואחרי ה-01.08.2009). מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
*# עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך.
+
** עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות '''4 שנים רצופות''' - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך. מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
* שני המצבים האחרונים מאפשרים זכאות כדייר ממשיך גם אם קרוב המשפחה אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
+
{{דוגמה|
 +
* זכאי לדיור ציבורי שנכדו התגורר עימו בדירה החל משנת 2010, עד לפטירתו של הסב ב-2017.
 +
* נמצא שהנכד אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, ולכן נמסרה לו הודעה לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים.}}
  
 
== זכויותיו של הדייר הממשיך ==
 
== זכויותיו של הדייר הממשיך ==
 
* כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
 
* כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
*# להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
+
**להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
*# לחתום על חוזה שכירות עם ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
+
** לחתום על חוזה שכירות עם ה[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
*# לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.  
+
** לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.
 +
** לרכוש את הדירה הציבורית, בהתאם ל[[רכישת דירה בדיור הציבורי על-ידי דייר ממשיך|תנאי הזכאות של רכישת הדירה]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
 +
* קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 
* קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|יוציא תעודת זכאות]] באמצעות ה[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|חברה שסיפקה את הדירה]].
 
* קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|יוציא תעודת זכאות]] באמצעות ה[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|חברה שסיפקה את הדירה]].
* קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 
* קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
 
  
 
== ערעור ==
 
== ערעור ==
שורה 55: שורה 59:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] של משרד הבינוי והשיכון.  
 
* קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי ה[[זכאות לדיור ציבורי]] של משרד הבינוי והשיכון.  
{{דוגמה | הזכאי שנפטר התגורר בדירה גדולה בשל המצב המשפחתי שהיה טרם פטירתו, אולם הדייר הממשיך זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאי הזכאות האישיים שלו. במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהדייר הממשיך לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו. }}
+
{{דוגמה |  
 +
* זכאי לדיור ציבורי, שהתגורר בדירה גדולה בשל מצבו המשפחתי, עבר למוסד סיעודי.
 +
* בנו שהתגורר עמו ענה על תנאי הזכאות של דייר ממשיך, אך נמצא כי הוא זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאיו האישיים.  
 +
* במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהבן לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו. }}
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון/פסקי דין#דיירים ממשיכים}}  
 
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון/פסקי דין#דיירים ממשיכים}}  
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 67: שורה 76:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]] - סעיפים 1, 3
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/132_001.htm#Seif3 חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי] - סעיפים 1, 3
* [http://knesset.gov.il/Laws/Data/law/2203/2203.pdf חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט- 2009] - פרק י"ט סעיפים 69, 70
 
 
* [[חוק הגנת הדייר]]
 
* [[חוק הגנת הדייר]]
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 01.02.2002] - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0819_moch/he/nohal_0819.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 18.08.2015] - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - נוהל הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0817_moch/he/documents_nohal_0817_moch.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 21.10.2018] - נוהל הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
  
 
==הרחבות ופרסומים==
 
==הרחבות ופרסומים==
 
* [[מדיה:פלייר דייר ממשיך 1.12.10.doc|דף מידע בנושא זכויות דייר ממשיך]] של סינגור קהילתי
 
* [[מדיה:פלייר דייר ממשיך 1.12.10.doc|דף מידע בנושא זכויות דייר ממשיך]] של סינגור קהילתי
* [http://www.shelly.org.il/files/92-95shikun.pdf  דברי הסבר לגבי תיקון סעיף 3 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי] (עמוד 95)
 
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[ar:استئجار شقة في المساكن الشعبية من قبل ساكن مستمر]]

גרסה אחרונה מ־07:21, 26 באוקטובר 2020

הקדמה:

במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"
קרוב משפחה שלא נמצא זכאי להתגורר בדיור הציבורי יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף ראו נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/19 מיום 18.08.2015 - הסדרת זכויות חוזיות של דיירים ממשיכים


כאשר דייר בדיור הציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עימו אינו זכאי להמשיך לגור בדיור הציבורי באותם תנאים, מלבד במקרים שיפורטו להלן.

 • שכר הדירה למי שאושרה זכאותו לא יועלה בשנתיים הראשונות למגוריו כדייר ממשיך בדיור הציבורי.
 • קרוב משפחה שלא יימצא זכאי כדייר ממשיך, יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו על כך הודעה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 • שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
  1. הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית לפחות 5 שנים לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
  2. קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל ידוע בציבור), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו.
 • בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית 3 שנים לפחות בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
  • ב-01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות 4 שנים רצופות בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי (4 השנים יכולות להתמשך לפני ואחרי ה-01.08.2009). מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
  • עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות 4 שנים רצופות - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך. מצב זה יאפשר זכאות לקרוב המשפחה גם אם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי שנכדו התגורר עימו בדירה החל משנת 2010, עד לפטירתו של הסב ב-2017.
 • נמצא שהנכד אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, ולכן נמסרה לו הודעה לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים.

זכויותיו של הדייר הממשיך

 • כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
  • להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
  • לחתום על חוזה שכירות עם החברה המאכלסת, בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
  • לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.
  • לרכוש את הדירה הציבורית, בהתאם לתנאי הזכאות של רכישת הדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.
 • קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 • קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יוציא תעודת זכאות באמצעות החברה שסיפקה את הדירה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטות הוועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.
 • יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 • הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי הזכאות לדיור ציבורי של משרד הבינוי והשיכון.
דוגמה
 • זכאי לדיור ציבורי, שהתגורר בדירה גדולה בשל מצבו המשפחתי, עבר למוסד סיעודי.
 • בנו שהתגורר עמו ענה על תנאי הזכאות של דייר ממשיך, אך נמצא כי הוא זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאיו האישיים.
 • במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהבן לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים