הקדמה:

אסור לגבות מלווה שלא עמד בתנאי הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי) שכר טרחת עורך דין מעבר לשיעורים הקבועים בחוק
לווה, אשר הועדה המיוחדת קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, כולל מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • שכר טרחה של עורך דין, שניתן לתבוע ממי שקיבל הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים הבאים:
 1. כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2002) - 10% מסכום הפיגור;
 2. כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2002) - 8% מסכום הפיגור.
 • לווה, אשר הועדה המיוחדת קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, כולל מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה.

מי זכאי?

 • מי שקיבל הלוואה לדיור (מטעם משרד הבינוי) ולא עמד בתנאי ההלוואה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במידה ונדרש שכר טרחה גבוה מהשיעורים הקבועים בחוק, יכול החייב:
 1. אם לא נפתח תיק הוצאה לפועל - לסרב לשלם את הסכומים שמעבר לסכומים המותרים;
 2. אם נפתח תיק הוצאה לפועל (הוגשה בקשה למימוש המשכנתא) - להגיש בקשה להקטנת גובה החוב. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839), שבו יש לסמן סעד מס' 102 ("הקטנת חוב") וכן את המשבצת שליד המילים "שכר טרחה". יש לנמק בתחתית הטופס את הבקשה.

חשוב לדעת

 • שכר הטרחה מחושב באחוזים מתוך החוב שבפיגור (התשלום שלגביו חל איחור בהחזר) ולא מתוך מלוא יתרת ההלוואה שטרם הוחזרה.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.
 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום הדיור והשיכון לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים