מ (סיגל רונן-כץ העביר את הדף חדש:שכר מינימום למנהלי עבודה בענף הבנייה לשם חדש:שכר מינימום למנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים בלי להשאיר ה...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־19:31, 28 באוקטובר 2019

הקדמה:

החל מיום 01.12.2017 שכר המינימום לעובדי בניין הוא 5,600 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 30.76 ש"ח לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה


עובדי בניין זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בהתאם לסעיף 16 לצו ההרחבה, החל מה 01.12.2017 שכר המינימום לעובדי בניין הוא 5,600 ש"ח לחודש למשרה מלאה .
 • משרה מלאה של עובדי בניין הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שער המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 30.76 ש"ח (5,600:182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד, הנקבעת על פי שנות הוותק של העובד בענף הבנייה.
 • עובד ובניין במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
הערת עריכה
האם ערךשעת המינימום נכון? הרי ההסכם הקיבוצי של שנת 2018 לא הורחב, לכן לכרואה שבוע העבודה של חלק מהעובדים עומד על 41 שעות שבועיות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

מי זכאי?

כל עובד באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של העובד ,עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
  • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל
  • מניין שלוש השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף)
דוגמה
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב 01.01.2010, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3
.
הערת עריכה
האם הדוגמה נכונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
 • כשעובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, עליו להציג בפני המעסיק אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לדרגתו ולטבלת השכר המפורטת בהמשך.
  • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.
הערת עריכה
איל מתקדמים מעבר לדרגה 3
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:11, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

שכר המינימום לעובד בניין החל מיום 01.12.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של עובד בניין החל מיום 01.12.2017, בהתאם לדרגה של העובד
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,600 ש"ח 30.76 ש"ח
2 5,700 ש"ח 31.31 ש"ח
3 5,800 ש"ח 31.86 ש"ח
4 6,100 ש"ח 33.51 ש"ח
5 6,500 ש"ח 35.71 ש"ח
6 6,800 ש"ח 37.36 ש"ח
7 7,100 ש"ח 39.01 ש"ח
8 7,500 ש"ח 41.20 ש"ח
 • עובד ובניין במשרה חלקית יקבל את שכרו על פי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
עובד בדרגה 1 בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,800 ש"ח (5,600:2)
.
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 4,000 ש"ח (30.76X 130)
.

גובה שכר המינימום בעבר

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 11.08.2011 ועד ליום 20.11.2017

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,200 ש"ח 28.57 ש"ח
2 5,400 ש"ח 29.67 ש"ח
3 5,700 ש"ח 31.31 ש"ח
4 6,000 ש"ח 32.96 ש"ח
5 6,300 ש"ח 34.61 ש"ח
6 6,600 ש"ח 36.26 ש"ח
7 7,050 ש"ח 38.73 ש"ח
8 7,250 ש"ח 39.83 ש"ח

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 11.08.2010 ועד ליום 10.11.2011

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 5,100 ש"ח 28.02 ש"ח
2 5,300 ש"ח 29.12 ש"ח
3 5,600 ש"ח 30.76 ש"ח
4 5,900 ש"ח 32.41 ש"ח
5 6,200 ש"ח 34.06 ש"ח
6 6,500 ש"ח 35.71 ש"ח
7 6,800 ש"ח 37.36 ש"ח
8 7,000 ש"ח 38.46 ש"ח
הערת עריכה
האם זה נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:51, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
הערת עריכה
האם שכר עידוד אכן אינו נחשב חלק משכר המינימום , האם יש עוד תוספות לעובדי בניין שאינם נחשבים חלק משכר המינימום
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:07, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

 • סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, קובע כי מעסיק חייב להציג מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי החוק במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה. לפרטים על הליך הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • במקרה של הפרה, ניתן גם להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים