(תשלום השכר לעובדים פלסטינים)
שורה 62: שורה 62:
 
|}
 
|}
  
== חישוב   שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים==
+
== חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים==
 
* כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
 
* כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
 
{{ דוגמה|מנהל עבודה בדרגה 1  בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה  3,750 ש"ח (7,500:2) }}.  
 
{{ דוגמה|מנהל עבודה בדרגה 1  בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה  3,750 ש"ח (7,500:2) }}.  
שורה 74: שורה 74:
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
{{הטמעת כותרת|שכר מינימום#תהליך מימוש הזכות}}
 
{{הטמעת כותרת|שכר מינימום#תהליך מימוש הזכות}}
 
 
== תשלום השכר לעובדים פלסטינים ==
 
== תשלום השכר לעובדים פלסטינים ==
 
{{הטמעת כותרת|שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)#תשלום השכר לעובדים פלסטינים}}
 
{{הטמעת כותרת|שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)#תשלום השכר לעובדים פלסטינים}}

גרסה מ־18:43, 10 בפברואר 2020

הקדמה:

שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 41.2 ש"ח לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין ושיפוצים ומנהלי עבודה זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בהתאם לסעיף 17 לצו ההרחבה, החל מיום 01.11.2017 שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ש"ח ברוטו לחודש למשרה מלאה .
 • משרה מלאה של עובדים בענף הבנייה הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שכר המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 41.2 ש"ח (7,500:182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של מנהל העבודה.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
שימו לב
ערך זה מתמקד בשכר המינימום של מנהלי עבודה בענף הבנייה. למידע אודות שכר המינימום של עובדי בניין ראו חדש:שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי), ולמידע אודות שכר המינימום של עובדי שיפוצים בענף הבנייה ראו חדש:שכר מינימום לעובד שיפוצים בענף הבנייה

מי זכאי?

דרגות וקידום בדרגה לעובד

חדש:שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)חדש:שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי)

הערת עריכה
ההאם למנהל עבודה בענף הבנייה והשיפוצים יש קידום אחר בדרגות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:05, 28 באוקטובר 2019 (IST)

שכר המינימום למנהל עבודה החל מיום 01.11.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של מנהל עבודה החל מיום 01.11.2017 בהתאם לדרגה של מנהל העבודה:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 7,500ש"ח 41.20 ש"ח
2 7,900ש"ח 43.40 ש"ח
3 45.74 ש"ח
4 8,750 ש"ח 48.07 ש"ח
5 9,200 ש"ח 50.54 ש"ח
6 9,600 ש"ח 52.74 ש"ח
7 10,000 ש"ח 54.94 ש"ח

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
מנהל עבודה בדרגה 1 בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 3,750 ש"ח (7,500:2)
.
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
מנהל עבודה בדרגה 1 העובד לפי שעות, אשר עבד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 5,357 ש"ח (41.2X 130)
.

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג| אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

תהליך מימוש הזכות

תשלום השכר לעובדים פלסטינים

חשוב לדעת

 • עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח. למידע נוסף ראו: חדש:מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה בענף הבנייה
 • עובדי בניין ושיפוצים אשר המעסיק דרש מהם ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל , זכאים מהמעסיק לארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה או לתשלום עבור ארוחות אלה וכן למקום לינה מתאים. למידע נוסף ראו: תשלום אש"ל לעובדי בניין ושיפוצים.
 • עובדי בניין ומנהלי עבודה שעבודתם בוטלה או הופסקה עקב פגעי מזג אוויר, זכאים לשכר. למידע נוסף ראו: תשלום לעובדי בניין ושיפוצים שעבודתם בוטלה או הופסקה עקב פגעי מזג אוויר.

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

פסקי דין

חקיקה ונהלים