הקדמה:

החל מיום 01.11.2017 שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 41.2 ש"ח לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין ושיפוצים ומנהלי עבודה זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • בהתאם לסעיף 17 לצו ההרחבה, החל מיום 12.10.2017 שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ש"ח לחודש למשרה מלאה .
 • משרה מלאה של עובדי בניין הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שכר המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 41.2 ש"ח (7,500:182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של מנהל העבודה.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
שימו לב
ערך זה מתמקד בשכר המינימום של מנהלי עבודה בענף הבנייה. למידע אודות שכר המינימום של עובדי בניין ראו חדש:שכר מינימום לעובדי בניין (שכר תעריפי), ולמידע אודות שכר המינימום של עובדי שיפוצים בענף הבנייה ראו חדש:שכר מינימום לעובד שיפוצים בענף הבנייה

מי זכאי?

 • כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של עובד,עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
  • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל
  • מניין שלוש השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף)
דוגמה
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה ב 01.01.2010, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3
.
הערת עריכה
האם הדוגמה נכונה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:02, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
 • כשעובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, עליו להציג בפני המעסיק אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לדרגתו ולטבלת השכר המפורטת בהמשך.
  • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.
הערת עריכה
איך מתקדמים מעבר לדרגה 3
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:11, 24 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
ההאם למנהל עבודה בענף הבנייה והשיפוצים יש קידום אחר בדרגות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:05, 28 באוקטובר 2019 (IST)

שכר המינימום למנהל עבודה החל מיום 01.11.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של מנהל עבודה החל מיום 01.11.2017 בהתאם לדרגה של מנהל העבודה:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 7,500ש"ח 41.20 ש"ח
2 7,900ש"ח 43.40 ש"ח
3 45.74 ש"ח
4 8,750 ש"ח 48.07 ש"ח
5 9,200 ש"ח 50.54 ש"ח
6 9,600 ש"ח 52.74 ש"ח
7 10,000 ש"ח 54.94 ש"ח

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית(המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
מנהל עבודה בדרגה 1 בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 3,750 ש"ח (7,500:2)
.
 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה
מנהל עבודה בדרגה 1 העובד לפי שעות, אשר עבד 130 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 5,357 ש"ח (41.2X 130)
.

גובה שכר המינימום בעבר

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.10.2017

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 7,432 ש"ח 40.83 ש"ח
2 7,865 ש"ח 43.21 ש"ח
3 8,294 ש"ח 31.31 ש"ח
4 8,621 ש"ח 45.57 ש"ח
5 9,018 ש"ח 49.54 ש"ח
6 9,352 ש"ח 51.38 ש"ח
7 9,711 ש"ח 53.35 ש"ח

גובה שכר המינימום של עובד בניין מיום 01.112015- 31.10.2016

דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 7,364 ש"ח 40.46 ש"ח
2 7,830 ש"ח 43.02 ש"ח
3 8,262 ש"ח 45.39ש"ח
4 8,493 ש"ח 46.66 ש"ח
5 8,836 ש"ח 48.54 ש"ח
6 9,103 ש"ח 50.01 ש"ח
7 9,422 ש"ח 51.76 ש"ח
הערת עריכה
האם זה נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:51, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
  • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • שכר זה אינו כולל תוספות אשר אסור לכלול אותם במסגרת שכר המינימום ויש לשלמם בנוסף לשכר המינימום: שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג| אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
הערת עריכה
האם שכר עידוד אכן אינו נחשב חלק משכר המינימום , האם יש עוד תוספות לעובדי בניין שאינם נחשבים חלק משכר המינימום
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:07, 24 באוקטובר 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

 • סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, קובע כי מעסיק חייב להציג מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי החוק במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה. לפרטים על הליך הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • במקרה של הפרה, ניתן גם להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
 • עובד באתר בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה, זכאי למענק עידוד בגובה 10,000 ש"ח. למידע נוסף ראו: חדש:מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה בענף הבנייה

ארגוני סיוע

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

גורמי ממשל

חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)חדש:עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין)

פסקי דין

חקיקה ונהלים