תבנית:זכות/תחילת טור ימני

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר, בהתאם לגילם
מה 1 ביולי 2011 שכר המינימום למבוגר עומד על 4,100 ש"ח
שכר מינימום לנוער מחושב לפי 173 שעות עבודה בחודש, או 40 שעות שבועיות
  • לא יועסק נער אלא אם נבדק בדיקה רפואית ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש צורך לקבל אישור רופא תעסוקתי בטרם העסקת הנער.
  • לא יועסק נער אלא עם פנקס עבודה שהוצא על שמו ע"י שירות התעסוקה לנוער. פנקס העבודה חייב להימצא במקום עבודת הנער.

לפריסת לשכות התעסוקה בארץ: ראו כאן

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח


(*)חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל מ- אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח
שכר מינימום לנוער (החל מיולי 2008 ועד אפריל 2011)
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2695.13 ש"ח 15.58 ש"ח
עד 17 75% 2887.63 ש"ח 16.69 ש"ח
עד 18 83% 3195.65 ש"ח 18.47 ש"ח
* חניך 60% 2310.11 ש"ח 13.35 ש"ח

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים


מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי